JĘZYK ANGIELSKI 8.05.2020

JĘZYK ANGIELSKI

Klasa 3

Proszę zapoznać się z ćwiczeniami załączonymi na grupie.

 Klasa 4 

Uzupełnij przesłany test, odpowiedzi wyślij do godz. 15:00

 Klasa 8

Uzupełnij przesłany test, wyślij odpowiedzi do dodz.15:00

Klasa 7 

Uzupełnij przesłany test, wyślij odpowiedzi do godz. 15: 00