DNI WOLNE

INFORMACJA

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły dni wolne
od zajęć dydaktycznych przedstawiają się następująco:

11 czerwca 2020 r. – Boże Ciało (dzień ustawowo wolny od pracy)

12 czerwca 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

17 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki

18 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego
                                    i języka niemieckiego 

 

 

GODZINY PRZYWOZU UCZNIÓW NA EGZAMINY W DNIACH:

16.06. 2020 r. (wtorek)

17. 06.2020 r. (środa)

18.06.2020 r. (czwartek)

Wola – 730                       

Krokowo – 733                         

Bartki – 740                             

Bartki kolonia – 743           

Górowo – 750                          

Powierż – 753                           

Ważyny – 803                            

Szymany - 806                          

Niedanowo – 813                   

Pielgrzymowo – 820          


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis