SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzątanie Świata

 śprzątanie akcja

Od 14 do 18 września w naszej szkole trwała akcja „Sprzątanie Świata”. Hasło tegorocznej akcji brzmiało: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję." Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji, dzięki temu zmienili wygląd naszej okolicy, jak również przypomnieli i zachęcili do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych oraz do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe.

Bartosz Grzela


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis