ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NARODOWE ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„Pamiętajmy, że miłość do Ojczyzny to nie slogan, to dar
który należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom”.

6 listopada 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. To ważne i piękne święto – święto każdego Polaka. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano początki państwa polskiego oraz sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. godzinie11:11, symbolizującej świąteczną datę, odśpiewano 4 zwrotki hymnu polskiego, angażując się w ten sposób w akcję „Szkoła do hymnu”. W trakcie uroczystości uczniowie klas I – III przedstawili piękne pieśni oraz wiersze o tematyce patriotycznej, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Upamiętnienie 11 listopada
stało się dla wielu lekcją historii.

                                                                        Małgorzata Kawecka


niepodległ


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis