DZIEŃ BATERII

DZIEŃ BATERII W PRZEDSZKOLU

18 lutego 2021 roku w naszym przedszkolu obchodziliśmy „Dzień Baterii” poznawaliśmy różne ich rodzaje, rozmawialiśmy na temat urządzeń zasilanych bateriami oraz dowiedzieliśmy się, że wyrzucanie baterii w sposób niewłaściwy stanowi wielkie zagrożenie dla środowiska, gdyż substancje, które się w nich znajdują zatruwają glebę i wodę. Są też szkodliwe dla człowieka. Wiemy, że nie wrzucamy baterii do śmietnika – przynosimy je do przedszkolnego pojemnika!!!

planeta

W tym dniu dzieci:

- obejrzały filmik nt. baterii, ich właściwości, szkodliwości i utylizacji;

- zostały zapoznane z budowa i działaniem baterii;

- wykonały pracę plastyczną- „Model ziemi”;

- samodzielnie pokolorowały rysunek baterii;

- przyniosły zużyte baterie, które wrzuciły do specjalnych pojemników dostarczonych do szkoły przez firmę „Reba”.

Podjęte działanie zostało zrealizowane w ramach programu: „Mały mis w świetle wielkiej literatury”- MODUŁ 4: ZMISIOWANY EKO-KALENDARZ.

bateria

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis