Harmonogram zajęć hybrydowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego

                                                                                                                                                                                  w Zaborowie z dnia 30.04.2021 r.

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ HYBRYDOWYCH KLAS IV-VIII

od 17.05.2021 r. do 30.05.2021 r.

 

 

DATA

 

KLASA / RODZAJ ZAJĘĆ

 

 

17.05.2021 r.

 

IV – zajęcia stacjonarne

V – zajęcia zdalne

VI – zajęcia zdalne

VII – zajęcia stacjonarne

VIII – zajęcia zdalne

 

 

18.05.2021 r.

 

IV – zajęcia stacjonarne

V – zajęcia zdalne

VI – zajęcia zdalne

VII – zajęcia stacjonarne

VIII – zajęcia zdalne

 

 

19.05.2021 r.

 

IV – zajęcia zdalne

V – zajęcia zdalne

VI – zajęcia zdalne

VII – zajęcia stacjonarne

VIII – zajęcia stacjonarne

 

 

20.05.2021 r.

 

IV – zajęcia zdalne

V – zajęcia stacjonarne

VI – zajęcia stacjonarne

VII – zajęcia zdalne

VIII – zajęcia zdalne

 

 

21.05.2021 r.

 

IV – zajęcia zdalne

V – zajęcia stacjonarne

VI – zajęcia stacjonarne

VII – zajęcia zdalne

VIII – zajęcia zdalne

 

24.05.2021 r.

IV – zajęcia zdalne

V – zajęcia stacjonarne

VI – zajęcia zdalne

VII – zajęcia zdalne

VIII – zajęcia stacjonarne

 

25.05.2021 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

(dzień wolny od zajęć edukacyjnych)

 

26.05.2021 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

(dzień wolny od zajęć edukacyjnych)

 

27.05.2021 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

(dzień wolny od zajęć edukacyjnych)

 

28.05.2021 r.

Święto Szkoły - uroczysta akademia

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis