RP NA RZECZ MŁODEGO POKOLENIA

Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia – konsultacje dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego

 Klaudia Kacper Dominik

Nasi uczniowie: Klaudia Nowak, Dominik Cichocki i Kacper Mrozowski
18 maja uczestniczyli w konsultacjach on-line Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, które zostały zorganizowane przez KO w Olsztynie
dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Podczas konferencji, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa warmińsko-mazurskiego mieli możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa
w obszarze polityki młodzieżowej. 
Wydarzenie to skupiło przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski. Celem konsultacji wojewódzkich było zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielono na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.