ŻEGNAJ SZKOŁO!

Żegnaj szkoło!

,,Ostatni raz z moją klasą..." słowami piosenki grupy ,,Manchester" oraz kwiatami ósmoklasiści pożegnali nauczycieli, pracownków, uczniów i gości zgromadzonych na uroczystości, która odbyła się 24 czerwca w szkole
w Zaborowie. Podczas apelu absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki, natomiast siódmoklasiści wręczyli swoim starszym kolegom pamiątkowe statuetki ,,Absolwent Szkoły". Rodzice uczniów ósmej klasy
z rąk pani dyrektor Beaty Żujewskiej i wychowawczyni klasy pani Anny Kozłowskiej otrzymali listy gratulacyjne oraz podziękowania za wieloletnia współpracę.

pożegnane 7

przysięga

Ósmoklasiści złożyli przysięgę na sztandar szkoły, a poczet sztandarowy, zgodnie ze szkolnym ceremoniałem, przekazał insygnia i sztandar młodszym kolegom.

przekazanie sztandaru

Pan Marek Wolszczak Wójt Gminy Kozłowo oraz pani Barbara Szczepkowska - zastępca wójta, wręczyli statuetkę ,,Absolwent Roku" Kacprowi Mrozowskiem.

absolwent 21