STYPENDIA SOCJALNE

Stypendia socjalne

 

             Stypendium socjalne przyznawane jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kozłowo na wniosek:

-  rodziców (opiekunów prawnych) albo  pełnoletniego ucznia;

-  dyrektora szkoły.

             Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do otrzymania stypendium socjalnego wynosi - 528 zł netto.  

             W przypadku posiadania przez wnioskodawców ziemi przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości - 308 zł.

             Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

             Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kozłowie, ul. Mazurska 3,
13-124 Kozłowo – pokój nr 22 lub listownie na powyższy adres w terminie do dnia
15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub w  Urzędzie Gminy w Kozłowie:

  1. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
  2. klauzula informacyjna,
  3. zaświadczenie o wynagrodzeniu,
  4. zaświadczenie z PUP,
  5. oświadczenie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zaświadczenie o wynagrodzeniu.doc)Zaświadczenie o wynagrodzeniu.doc26 kB2021-08-17 14:31

Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis