INFORMACJA

SZANOWNI RODZICE,

informuję, iż zgodnie z § 10o ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 339), od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Zaborowie będą realizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; istnieje możliwość uczestniczenia uczniów w następujących zajęciach:

  • korekcyjno-kompensacyjne,

  • logopedyczne,

  • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

                                                                                                                            Beata Żujewska

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis