Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja przem

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie upamiętniła 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja podczas apelu, który odbył się w szkole 29 kwietnia 2022 r. Uczniowie obejrzeli ,,Animowaną historię Polski” opracowaną przez IPN, wysłuchali informacji o okolicznościach powstania i uchwalenia konstytucji z 1791 roku oraz o znaczeniu, jaki ten dokument miał w XVIII wieku i czym jest konstytucja dziś.

jutrz

Radosny charakter tego święta podkreśliły słowa i muzyka ,,Mazurka Trzeciego Maja”, a dzieci z oddziału przedszkolnego przypomniały o znaczeniu barw biało-czerwonych, by w ten sposób zaakcentować Dzień Flagi.

                                                                                                                           Tekst: Anna Kozłowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis