MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

Miejsca pamięci narodowej

komorniki

W maju uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odwiedzili cmentarz w Komornikach – „Miejsce uświęcone krwią tysięcy Polaków, więźniów obozu hitlerowskiego w Działdowie.” W lesie, na tzw. Górze Komornickiej, gdzie leżą pomordowani, ułożono poziomo kilkadziesiąt symbolicznych krzyży. W centrum cmentarza wznosi się monumentalna rzeźba, przedstawiająca postać z wyciągniętą ku niebu dłonią, przy której uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze.

obóz

Światełko pamięci zapłonęło również przy pomniku w Działdowie nieopodal miejsca, w którym znajdował się hitlerowski obóz Soldau.


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis