EKSPERYMENT

EKSPERYMENT

wulkan

20 marca w grupach Biedronki i Pszczółki odbyły się zajęcia badawcze o charakterze eksperymentu, podczas których wykorzystano zabawę badawczą „Wulkan” i „Tęcza”. Tego typu zabawy pozwalają na doświadczanie nowych wrażeń, odkrywanie nieznanych dotychczas właściwości przedmiotów i zjawisk, prowadzenie obserwacji oraz wyciąganie trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów.


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis