Medal „Pro Patria”!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Zaborowie odznaczona Medalem „Pro Patria”!
W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim 14 kwietnia 2023 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca Ofiary Zbrodni Katyńskiej. W obchodach uczestniczyły pani Barbara Szczepkowska - Zastępca Wójta Gminy Kozłowo oraz pani Beata Żujewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.
Podczas uroczystości
pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski wręczył pani Beacie Żujewskiej Medal „Pro Patria”. 
medal pro patria
To cywilne odznaczenie przyznawane jest przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych osobom „w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.” Od wielu lat w Szkole Podstawowej w Zaborowie upamiętniani są bohaterowie walczący o wolność Polski, krzewiona jest pamięć o Polakach zamordowanych w Katyniu. To właśnie za tę działalność pani Dyrektor Beata Żujewska została uhonorowana Medalem ,,Pro Patria”.
Krótka relacja z wręczenia medalu w poniższym linku: https://olsztyn.tvp.pl/.../ocalic-od-zapomnienia-zbrodnia...

Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis