PAMIĘTAMY

Pamiętamy!

znicze i kwiaty 23

Kwiecień jest Miesiącem Pamięci Narodowej, dlatego właśnie w tym wiosennym czasie, 27 kwietnia, społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie upamiętnia Ofiary Zbrodni Katyńskiej i poległych podczas II wojny światowej. W szkolnym miejscu pamięci, przy obeliskach upamiętniających kpt. Leona Ciszewskiego zamordowanego przez NKWD w Kijowie-Bykowni oraz poległych w Powstaniu Warszawskim: Witolda Stefana Modelskiego ps. ,,Warszawiak”- dwunastoletniego łącznika, Wojtka Zalewskiego ps. ,,Orzeł Biały” – jedenastoletniego łącznika, Zofię Halinę Krassowską ps. ,,Duża Zosia”- dwudziestotrzyletnią harcerkę, sanitariuszkę oraz Tadeusza Jasińskiego – trzynastoletniego obrońcę Grodna, wartę pełnili: harcerze z drużyny Pomarańczowe Płomienie, absolwenci szkoły w Zaborowie, a obecnie uczniowie klasy wojskowej ZSZiO w Nidzicy oraz żołnierze wojsk Obrony Terytorialnej. Zebrani chwilą ciszy oddali hołd wszystkim upamiętnianym, złożyli kwiaty i zapalili znicze.

jest taki kraj

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny ukazujący okrucieństwo ZSRR i pełną poświęcenia postawę Polaków, walczących i ginących za Ojczyznę. W dowód uznania pan Jan Domański, w imieniu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, wręczył pani dyrektor Beacie Żujewskiej statuetkę Małego Powstańca Warszawskiego, a pani Barbara Szczepkowska - zastępca wójta Gminy Kozłowo przypomniała, że pani dyrektor szkoły została odznaczona Medalem ,,Pro Patria” za działalność krzewienia postaw patriotycznych wśród uczniów.

prezenty pana Jan

343153928 1373303086853013 396063115589509805 n

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele instytucji powiatu nidzickiego: p. Małgorzata Wilińska - dyrektor PP-P i PORE w Nidzicy, p. Małgorzata Chmielewska - dyrektor OREW w Nidzicy i Przedszkola Zaczarowany Ogród, p. Krzysztof Grochowski - zastępca dyrektora ZSZiO w Nidzicy. Gminę Kozłowo reprezentowali: p. Jacek Jankowski – sekretarz gminy i radny powiatowy, p. Piotr Radziewicz – skarbnik oraz p. Elżbieta Świgoń – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie.


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis