WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

29 września 2023 roku w szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna SU. Zostały one poprzedzone prelekcją, która wyjaśniła zasady obowiązujące podczas głosowania. Uczniowie oddawali głosy na specjalnych kartach, następnie wrzucali je do urny. Głosowanie odbyło się w sali, w której przebieg wyborów nadzorowała komisja.

Po zliczeniu głosów opiekunem samorządu została pani Agnieszka Hinburg,
a w skład 
Samorządu Uczniowskiego weszli:

Przewodnicząca: Klaudia Nowak

Zastępca przewodniczącej: Maja Krzemińska

Skarbnik: Lena Granica

Sekcja kulturalna: Oliwia Granica, Ada Ludwińska, Oliwia Sumicka

Sekcja gospodarcza: Maja Świecik, Angelika Tatuch, Bartosz Urban.

 

su23 24

kandydaci 23

wsu23


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis