SPOTKANIE Z WALDEMAREM SMASZCZEM

Wykład o niezwykłych Polakach

PAN SMASZCZ

W ramach cyklu „Ludzie z pasją” 15 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyło się spotkanie z panem Waldemarem Smaszczem – polskim historykiem literatury, krytykiem, eseistą, tłumaczem. Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II, dlatego podczas prelekcji literaturoznawca opowiedział młodzieży o niezwykłych osobowościach: Janie Pawle II i zaprzyjaźnionym z papieżem ks. Janie Twardowskim. Podczas wykładu pan Waldemar Smaszcz podkreślał, że miłość do Boga, literatury i kraju zbliża ludzi oraz umacnia więzi międzyludzkie.

                                                                          Tekst: Anna Kozłowska

DZIEŃ HOBBYSTY

    Dzień Hobbysty

Pasje

16 stycznia 2019r. został zorganizowany w naszej szkole Dzień Hobbysty. Była to okazja do poznania pasji i zainteresowań dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. Uczniowie chętnie opowiadali o swoim hobby oraz o tym, jak spędzają czas wolny. Prezentowali przedmioty, które są przez nich zbierane, np. misie, klocki, aniołki. Chętnie mówili o swoich zainteresowaniach związanych ze sportem, muzyką, plastyką, malarstwem. Nauczyciele również opowiedzieli uczniom o swoich pasji i zainteresowań. W trakcie spotkania panowała miła 
i przyjazna atmosfera.

Tekst: Monika Zięba

NA FALI LEGEND WARMII I MAZUR

Dnia 16.12.19r. w szkole odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem
NA FALI LEGEND WARMII I MAZUR”.

legendy


Tylko w legendach może przetrwać to, co w naturze przetrwać nie może. Tylko legenda i mit nie znają granic możliwości”      
Andrzej Sapkowski

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas IV- VI,

II kategoria – uczniowie klas VII- VIII.

Celem konkursu było:

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

Popularyzacja legend o Warmii i Mazurach.

Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.

Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Jury w składzie:

Przewodnicząca- p. Anna Kozłowska
Członek- p. Agnieszka Hinburg
Członek- p. Magdalena Łączkowska
Członek – p .Monika Zięba

oceniało: dykcję, interpretację, ogólne wrażenie artystyczne.

Jury przyznało tytuły "Mistrza i Wicemistrza Pięknego Czytania".

W kategorii klas IV- VI : Mistrzem Pięknego Czytania została Oliwia Sumicka, a Wicemistrzem Klaudia Nowak ,

W kategorii klas VII-VIII: Mistrzem Pięknego Czytania został Maciej Żaglewski, Wicemistrzem – Kacper Mrozowski.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Tekst: Irena Kaczorowska


KARTKA Z USA

Orzeł Biały jednoczy. W tym roku otrzymaliśmy kartkę z życzeniami z Polskiej Szkoły im. Orła Białego w Hoffman Estates w USA.

kartka usa

JASEŁKA

JASEŁKA

Dnia 20 stycznia 2019 roku odbyły się w naszej szkole jasełka. W role wcielili się uczniowie klasy IV,V oraz klasy II .
Mottem przewodnim były słowa: Dzielmy się miłością. Dzieci pięciu narodowości (Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Grecji) musiały pokonać długą drogę, aby dotrzeć do Betlejem i oddać  pokłon narodzonemu Jezusowi. Nieśli Mu różne dary: najlepsze mleko od polskiej krowy, ciepły płaszcz, wyborne francuskie sery, kosz owoców z hiszpańskich upraw oraz ryby z greckich mórz. W czasie wędrówki spotykali Brata Ludzi, który potrzebował ich pomocy. Dzieci nie pozostały obojętne na jego los. Dzieliły się tym, co posiadały i w ten sposób odnalazły drogę do samego Jezusa.
W czasie przedstawienia nie zabrakło polskich kolęd. Uczniowie popisali się talentami muzycznymi i aktorskimi. Dziewczynki z grupy 5 i 6-latków zaprezentowały umiejętności taneczne do kolędy „Kołysanka dla Jezusa”.
Wszystkim obecnym przybliżone zostały tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.
Na przedstawieniu obecni byli zaproszeni goście: p. Barbara Szczepkowska (zastępca Wójta Gminy Kozłowo), p. Małgorzata Krzyżewska (Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie), p. Alicja Hałubowicz (Przewodnicząca Rady Gminy), p. Jadwiga Granica ( radna Rady Powiatu) p. policjant Przemysław Rychcik oraz rodzice.
                                                                            Tekst: Agata Gadomska

j1ASEŁSEŁ


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis