SPRZĄTANIE ŚWIATA

,,Sprzątanie Świata” w Zaborowie

sprzatanie świata

Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Świata”.

W dniu 23 września uczniowie klas IV-VI w ramach godzin wychowawczych i przyrody wyruszyli porządkować tereny przy drogach, prowadzących
w kierunku Pielgrzymowa (kl. V), Zalesia (kl. V) i Szyman (kl. IV). Kolejnego dnia w sprzątanie Zaborowa i okolicznego lasu włączyli się najmłodsi uczniowie naszej szkoły.

Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich, sprzyjającej pogodzie,
,,sprzątające ekipy” odniosły ekologiczny sukces - uczniowie wzmacniali swoją postawę proekologiczną, a Zaborowo i jego okolice stały się jeszcze ładniejsze.

oprac. Małgorzata Chmielewska

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Gminne rozgrywki Turnieju Orlika o Puchar Premiera

15 września 2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnych eliminacjach Turnieju Orlika o Puchar Premiera.

W rozgrywkach w kategorii młodsi chłopcy i dziewczęta uczestniczyły drużyny ze szkoły z Kozłowa, Waśniewa i Zaborowa.

Eliminacje odbyły się na boisku orlik przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kozłowie. Rywalizacja pomiędzy drużynami była bardzo zacięta. Chłopcy i dziewczęta ze szkoły w Zaborowie, mimo że w końcowym rezultacie ulegli przeciwnikom, mogą być z siebie dumni, bo walczyli
do końca zawzięcie i fair play.

Orlik
 

Naszą szkołę reprezentowali chłopcy i dziewczęta z klasy piątej
i czwartej.

Składy drużyn:

Chłopcy( III miejsce )

1.Łukasz Morawski

2.Filip Klimczak

3. Hubert Lipiński

4.Sebastian Szymański

5. Daniel Rogoziński

6. Aleksander Marcinkowski

7. Krzysztof Sadza

8.Filip Frąckiewicz

Dziewczęta (II miejsce)

1.Aleksandra Łamejka

2. Sylwia Kołodziejska

3. Julia Rogozińska

4. Maria Sowińska

5. Emilia Klimczak

6.Dagmara Żaglewska

7.Karolina Kowalska

8. Oliwia Świerk

          oprac. Małgorzata Chmielewska

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

rozpoczęcie

1 września 2015 r. uczestniczyliśmy w inauguracji nowego roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Podczas apelu Pani Dyrektor Ewa Ostrowska przywitała uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli Urzędu Gminy w Kozłowie. Pani Dyrektor życzyła uczniom i nauczycielom radości oraz wytrwałości w nowym roku szkolnym 2015/2016.

DOŻYNKI

Święto plonów

dożynki

30 sierpnia 2015 r. uczniowie klasy trzeciej: Julia Fabisiak, Filip Kowalik wraz z wychowawczynią Panią Ireną Kaczorowską oraz poczet sztandarowy w składzie: Karolina Kosewska, Daria Szymańska, Jakub Sztraube pod opieką Pani Dyrektor Ewy Ostrowskiej i Pani Anny Kozłowskiej reprezentowali społeczność naszej szkoły na Gminnych Dożynkach w Kozłowie. Zgodnie z tradycją dzieci przekazały Gospodarzom Święta Plonów kosz wypełniony darami natury. Największe w roku święto rolników to ukoronowanie ich całorocznej pracy, dlatego ważne jest, by uczniowie uczestniczyli w tak pięknym święcie ludowym, gdyż stanowi ono część tradycji naszego kraju.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

zakoń. 2015

26 czerwca 2015 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Zaborowie. Następnie cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu. W krótkich przemówieniach
Pani Dyrektor Ewa Ostrowska życzyła uczniom i nauczycielom udanych, bezpiecznych wakacji.                        
        Tego dnia szkołę pożegnali uczniowie klasy szóstej, gdyż od września rozpoczną naukę w gimnazjum. Absolwenci złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Zgodnie z tradycją szkolną poczet sztandarowy, w skład którego wchodzili szóstoklasiści: Michał Niedziela, Wiktoria Godleś, Wiktoria Golon przekazał sztandar nowemu chorążemu- Jakubowi Sztraube, a insygnia pocztu sztandarowego asyście- Karolinie Kosewskiej
i Darii Szymańskiej.
Następnie absolwenci zaprezentowali pożegnalny program artystyczny,

który przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni Pani Moniki Kwestarz.
        Pani Bożena Osik z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wręczyła Pani Dyrektor CERTYFIKAT „ETYCZNEJ SZKOŁY”, jako efekt realizacji projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. Podczas apelu, w krótkim przemówieniu, Pani Iwona Bojanowska Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie wraz z Panią Marią Piasecką Prezesem Zarządu BS w Nidzicy podziękowały za współpracę w ramach działalności SKO i wręczyły nagrody najsystematyczniej oszczędzającym uczniom.

WYCIECZKI

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

W maju i czerwcu uczyliśmy się poprzez zwiedzanie, doświadczanie i przeżywanie,
a wszystko za sprawą wycieczek organizowanych w naszej szkole. Odwiedziliśmy:

- „Pasiekę Tkaczuk” w Grzegórzkach

miód

- Źródła Łyny

łyna

- Toruń

toruń

- Olsztyn

teatr

 

DNI RODZINY

             DNI RODZINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE

                dn

           28 maja 2015r. w Szkole Podstawowej w Zaborowie obchodzono XVII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem „RODZINA DROGOWSKAZEM ŻYCIA”. Na uroczystość przybyli rodzice i najbliżsi uczniów oraz zaproszeni goście, wśród których był Wójt Gminy Kozłowo Pan Jacek Jankowski oraz Sekretarz Gminy Pani Bożena Judycka, a ponadto Pan Piotr Jaskólski- Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Terenowej w Urzędzie Gminy Kozłowo, Pan Stanisław Rabczyński- Przewodniczący Komisji do spraw Oświaty w Gminie Nidzica oraz przedstawiciele instytucji od wielu lat współpracujących ze szkołą, m.in. Banku Spółdzielczego w Kozłowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, Powiatowej Stacj
i Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy, Nadleśnictwa Olsztynek, Policji w Nidzicy.

       Przygotowany na tę okazję program artystyczny składał się z dwóch części. Pierwsza część była krótkim nawiązaniem do mijającej w tym roku piątej rocznicy nadania szkole imienia Orła Białego. Pani Dyrektor Ewa Ostrowska przedstawiła również wyniki konkursu plastyczno-literackiego „Pod skrzydłami Orła Białego” ogłoszonego dla wszystkich szkół z Gminy Kozłowo przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego
w Zaborowie. W kategorii klas I – III odbył się konkurs plastyczny pod hasłem ,,Symbole narodowe widziane oczami dziecka”. W kategorii klas IV – VI przeprowadzono konkurs literacki – wiersz inspirowany wiedzą o polskich symbolach narodowych.

Zwycięzcom nagrody wręczył Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo.

       Na drugą część uroczystości złożyły się zaprezentowane przez uczniów wiersze, piosenki i układy taneczne oraz specjalny pokaz TAEKWONDO przygotowany przez zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Zaborowo pod kierunkiem trenerki Katarzyny Świgoń.

       Dodatkową atrakcją, z której można było skorzystać tego dnia, był mobilny obiekt edukacyjny z Powiatowego Nadleśnictwa w Olsztynku.

       Na krótką prelekcję, na temat profilaktyki raka szyjki macicy i piersi, skierowaną szczególnie do wszystkich pań i dziewcząt, zaprosiła pani Beata Rapacka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy.

         Rodzinne grillowanie i rodzinne rozgrywki sportowe poprzedziła, zorganizowana przez Radę Rodziców w ramach projektu SZKOŁA WSPÓŁPRACY, debata na temat współpracy w szkole.  

         Ogromne zaangażowanie Rady Rodziców, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły zapewniło dobrą organizację obchodów Dni Rodziny i prawdziwie rodzinny charakter uroczystości.    


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis