Organizacja zajęć od 15 do 28 marca 2021 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 15 do 28 marca 2021 r. naukę w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego organizuje się w systemie hybrydowym.

W naszej placówce będzie odbywało się to w następujący sposób:

- w oddziałach przedszkolnych - zajęcia stacjonarne (tzn. w szkole);

- w klasach IV-VIII - zajęcia zdalne na dotychczasowych zasadach;

- w klasach I-III - zajęcia według harmonogramu:

 • * od 15 do 18 marca klasa I - zajęcia stacjonarne, pozostałe klasy, tj. II i III - zajęcia zdalne;
 • * od 19 do 23 marca klasa III - zajęcia stacjonarne, pozostałe klasy, tj. I i II - zajęcia zdalne;
 • * od 24 do 26 marca klasa II - zajęcia stacjonarne, pozostałe klasy, tj. I i III - zajęcia zdalne.

Przy ustalaniu harmonogramu zastosowano się do paragrafu 2 ust. 3ba i 3bb powyższego rozporządzenia.

 

Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę dużo zdrowia i wytrwałości.

                                                                                                                                     Beata Żujewska

 

MÓJ PRZYJACIEL PLASTUŚ

Sprawozdanie z konkursu plastycznego „MÓJ PRZYJACIEL PLASTUŚ”

 Plastuś

W lutym 2021 r. odbył się konkurs plastyczny z okazji 90. urodzin PLASTUSIA
pod hasłem „MÓJ PRZYJACIEL PLASTUŚ”.

Ideą Konkursu było przybliżenie postaci uwielbianego przez kilka pokoleń najmłodszych Plastusia z okazji Jego 90. urodzin.

Przedmiotem konkursu było zilustrowanie jednej z przygód Plastusia w oparciu
o książkę Marii Kownackiej „Plastusiowy Pamiętnik”.

Celem konkursu było:

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, propagowanie idei głośnego czytania książek.

 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania w pracy plastycznej utworu literackiego.

 • Propagowanie twórczości Marii Kownackiej.

 • Pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji.

 • Doskonalenie warsztatu plastycznego, poznawanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Jury w składzie:

 • przewodnicząca- p. Ewa Wysocka

 • członek- p. Irena Kaczorowska

 • członek- p. Agnieszka Hinburg 

 • oceniało samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetykę, pomysłowość, zgodność pracy z tematem konkursu.

Jury wyłoniło następujące osoby:

 • w kategorii I – dzieci 5-6 letnie

I miejsce – Miłosz Nowak

II miejsce – Zuzanna Bergolc

III miejsce – Klaudia Bucholska

 • w kategorii II – uczniowie klas I-III

I miejsce – Oliwia Granica

II miejsce – Alicja Kosewska

III miejsce – Alicja Jamróz

W dniu 26.02.2021 r. laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Dwie najlepsze prace ze szkoły wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym z okazji 90. urodzin Plastusia w ramach Międzynarodowego projektu czytelniczego „Magiczna Moc Bajek”.

Organizatorzy:

Irena Kaczorowska

Ewa Wysocka

Agnieszka Hinburg

DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

WILKI Ż

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono w 2011 roku. Od tamtego momentu 1 marca wspominamy postacie historyczne związane z podziemiem antykomunistycznym.

Tego właśnie dnia 70 lat temu  w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Zginęli wtedy: Łukasz Ciepliński, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Adam Lazarowicz, Franciszek Błażej, Karol Chmiel i Józef Rzepka. Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu.

W ramach obchodów tego święta uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział online w escape roomie poświęconym pamięci bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu. Natomiast uczniowie klasy 5 i 6 obejrzeli prezentacje oraz krótkie filmiki poświęcone tej tematyce. Oprócz biogramów Żołnierzy Niezłomnych uczniowie wysłuchali recytacji i zinterpretowali wiersz pt. „Wilki” Zbigniewa Herberta poświęcony „żyjącym prawem wilka”, odszyfrowali symbole i opisali plakat ,,Żołnierze Wyklęci". Zajęcia te odbyły się w ramach lekcji historii i języka polskiego.

                                                         Zbigniew Czechowski

KONKURS WALENTYNKOWY

Sprawozdanie z konkursu pt. „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”

 

Z okazji walentynek Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową.

Celem konkursu było:

- rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia;

- wyłanianie plastycznych talentów;

- poznawanie tradycji i zwyczajów, pochodzących z krajów anglojęzycznych, powoli zakorzeniających się w kulturze polskiej;

- dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego zwyczajowi ŚWIĘTA ZAKOCHANYCH, opartego na szacunku i poszanowaniu wartości, ideałów oraz przekonań drugiej osoby;

- przybliżanie dzieciom właściwego znaczenia pojęcia „miłość”.

Jury w składzie:

• Przewodniczący- p. Bartosz Grzela

• Członek- p. Ewa Wysocka

• Członek- p. Agnieszka Hinburg

Jury oceniało samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetykę, pomysłowość, zgodność pracy z tematem konkursu.

Jury wyłoniło następujące osoby:

 

- w kategorii: PRZEDSZKOLE

20210226 120925

I miejsce – Aleksander Mrozowski oraz Natan Kaczmarczyk

II miejsce – Miłosz Moszczyński

III miejsce – Nadia Borowska oraz Miłosz Nowak

 

- w kategorii: KLASY I-III

20210226 121631

I miejsce – Oliwia Wawrzyniak oraz Wiktoria Bucholska

II miejsce – Oliwia Granica oraz Lena Jastrzębowska

III miejsce – Alicja Kosewska oraz Piotr Moszczyński

 

- w kategorii: KLASY IV-VIII

I miejsce - Weronika Rapkiewicz oraz Oliwia Sumicka

II miejsce - Klaudia Nowak oraz Lena Granica

III miejsce - Karolina Jonczak

W dniu 26.02.2021 r. laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizatorzy

Samorząd Uczniowski

MYSLĘ POZYTYWNIE

LUTOWE ZADANIE CERTYFIKACYJNE –
PROJEKT „MYŚLĘ POZYTYWNIE”

W realizację lutowego działania certyfikacyjnego zaangażowana była cała placówka, również nasi najmłodsi uczniowie z grup przedszkolnych. Zadanie zostało wykonane w różnorodnej formie, uczniowie przygotowywali plakaty, aktywnie uczestniczyli w dyskusji dotyczącej tematu przewodniego bieżącego miesiąca, jak również w ćwiczeniach wprowadzających w stan uważności. Młodsi uczniowie chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wdzięczności. Zajęcia przygotowane przez wychowawców, zwłaszcza w starszych klasach, stanowiły dla naszych uczniów okazję do skoncentrowania się na własnych odczuciach, do uświadomienia sobie co niekorzystnie wpływa na nasze procesy koncentracji i w jaki sposób możemy temu zaradzić.

Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez wychowawców. Aktywny udział uczestników w zaproponowanych ćwiczeniach, jak sami uczniowie przyznają, umożliwił im skupienie się na własnych emocjach. Dzięki temu uświadomili sobie jak ważna jest kwestia dobrego własnego samopoczucia w trakcie podejmowanych działań.

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z naszego działania:

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Or%C5%82a-Bia%C5%82ego-w-Zaborowie-2625688790806110/videos/?ref=page_internal

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, kl. I, II, III, V, VII, VIII;

                                                      Koordynator projektu: Judyta Psiuk

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 2021

DMB 2021

Dzień Myśli Braterskiej - to święto przyjaźni obchodzone od 1926 roku przez harcerzy i skautów na całym świecie. Skauci wybrali tę datę, chcąc uhonorować Roberta Baden-Powella, twórcę skautingu i jego żonę Olave Baden-Powell, Naczelną Skautkę Świata. Oboje urodzili się właśnie 22 lutego. Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i to, że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości czy wieku. Z tej okazji Próbna Drużyna Harcerska działająca przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie przygotowała nagranie, podczas którego harcerze zaprezentowali piosenkę pt. „Harcerskie ideały”.

                                                       Agnieszka Hinburg

                                                  Ewa Wysocka


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis