WARSZTATY RĘKODZIELNICZE

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE

REKODZIEŁO

W 22 maja 2015 r. Terapeutka i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy prowadzili w Szkole Podstawowej w Zaborowie warsztaty rękodzieła. Zajęcia przeznaczone były dla babć, dziadków
i wnuków. Dzięki warsztatom uczestnicy poznali technikę wykonywania kwiatów z bibuły. Celem zajęć było integrowanie międzypokoleniowe osób starszych i młodego pokolenia oraz aktywizacja społeczna.

PIERWSZA POMOC

Jak pomóc w nagłych wypadkach?

 pierwsza pomoc

         12 maja w naszej szkole odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczyli w nim uczniowie klas III-VI. Prawidłowych zachowań w trudnych sytuacjach losowych uczył ratownik medyczny, wolontariusz PCK , strażak Pan Krzysztof Lewikowski.

Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku omdlenia, krwotoku nosa, zadławienia, złamania kończyny, padaczki. Ratownik przypomniał schemat prawidłowego wzywania pomocy oraz numery alarmowe.

Dzieci wykazywały duże zainteresowanie szkoleniem i chętnie asystowały
w różnych pozoracjach.

Na zakończenie ratownik zademonstrował na FANTOMIE, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację

         Cała społeczność szkolna składa podziękowania Panu Krzysztofowi Lewikowskiemu , że po raz kolejny poświęcił swój wolny czas, aby podzielić się doświadczeniem i wiedzą w zakresie pierwszej pomocy.

ZOBACZYLIŚMY, DOŚWIADCZYLIŚMY, ZAPAMIĘTALIŚMY

Ciekawe lekcje przyrody i historii

wioska gancarska

8 maja uczniowie klas IV i V pod opieką nauczycielek Małgorzaty Chmielewskiej i Magdaleny Łączkowskiej odwiedzili Wioskę Garncarską. W ramach realizowanego tam projektu Laboratorium Przyrody uczniowie mogli skorzystać z ciekawych lekcji oraz stałej oferty wioski. Dzieci dowiedziały się jak powstają przedmioty z gliny, zobaczyły kuźnię, obejrzały starą mazurską stodołę, a w niej zebrane przedmioty użytku codziennego Następnym punktem było zwiedzanie galerii „Skarby Ziemi” i zapoznanie z kolekcją skał, skamieniałości i minerałów regionalnych z Polski i ze świata. Podczas lekcji przyrody na temat ,,Grzyby jadalne i trujące ” dzieci poznawały budowę grzybów, ich znaczenie występowania dla różnorodności biologicznej oraz nauczyły się rozpoznawać podstawowe gatunki grzybów jadalnych i trujących. Dla uczniów największą niespodzianką okazał się film przyrodniczy o ,,zwierzęcych sierocińcach” słoni i orangutanów, obejrzany w technologii 3D, wyświetlony w działającym na terenie wioski Kinie Przyrody.

W „Niezapominajce” uczniowie wysłuchali opowiadania ,, Mazurskie czary” i zostali obdarowani książką pt. ,,Krótkie wierszyki”. Wyjeżdżały pełne niezapomnianych wrażeń, obdarowane pamiątkami ,a przede wszystkim solidną porcją wiedzy przyrodniczej i historycznej, która w bardzo ciekawy sposób została im przekazana przez Państwo Krzysztofa i Barbarę Margol oraz pracowników Wioski Garncarskiej w Kamionce.

KONCERT RADOŚCI I NADZIEI

Koncertowo i radośnie

koncert w kamionce

7 maja 2015 r. uczniowie klasy pierwszej udali się do Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjnego im. Jana Pawła II przy ul. Krzywej
w Nidzicy, gdzie odbył się XVIII Koncert Radości i Nadziei.

Myślą przewodnią koncertu Radości i Nadziei były słowa Agnieszki Osieckiej „Grajmy Panu". Uczniowie klasy pierwszej obejrzeli i wysłuchali znanych i zupełnie nowych interpretacji popularnych piosenek. Część artystyczną rozpoczęła grupa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Nidzicy w układzie tanecznym „Zasiali górale". Po nim wystąpiło dwoje wykonawców Łukasz Szczepkowski rapował utwór "Kochana mamo", a Żaneta Szczepkowska przypomniała „Boskie Buenos" zespołu Maanam. Wystąpili również „Muzyczni Czarodzieje" z Warszawy, „Promyk” z Bartoszyc z utworem "Pięknie żyć" i "Tyle słońca w całym mieście". T
o była niezapomniana uczta muzyczna.POZNAJEMY NAJBLIŻSZĄ OKOLICĘ

Poznajemy zawody i legendy

policja straż

Dnia 7 maja 2015 r. uczniowie klasy II wraz z dziećmi z oddziału przedszkolnego odwiedzili Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz Komendę Powiatowej Policji w Nidzicy. Wycieczka miała charakter edukacyjno – profilaktyczny. Najważniejszym jej celem było pogłębienie wiedzy i zwiększenie świadomości naszych uczniów na temat zachowań w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia czy życia.

kamień tatarski

Tego dnia dzieci zobaczyły legendarny Kamień Tatarski. Legendę związaną z tym miejscem przedstawili młodszym kolegom uczniowie II klasy.

 

TRZECI MAJA

Upamiętniamy ważne dla Polski rocznice

APEL

Dnia 5 maja 2015 roku w naszej szkole odbył się apel upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. O godzinie 10:00 cała społeczność szkolna zebrała się w sali nr 7. W obecności pocztu sztandarowego zaśpiewaliśmy hymn „Mazurek Dąbrowskiego”, a Pani Dyrektor Ewa Ostrowska wygłosiła krótkie przemówienie. Po wyprowadzeniu sztandaru, piosenką „Flaga” , uczniowie klasy IV rozpoczęli część artystyczną. Następnie uczennice klasy V Kinga Sumicka i Łucja Wenta przedstawiły krótki dialog Stańczyka ze Sprawiedliwością. W montażu słowno-muzycznym piątoklasiści przypomnieli historię związaną z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Uczniowie przygotowali apel pod kierunkiem p. Anna Kozłowskiej.

Fragment sprawozdania Klaudii Nowak uczennicy klasy VI

KONKURS RECYTATORSKI

„Poeci dzieciom”

 POECI

30 kwietnia 2015 r. w naszej szkole uczniowie deklamowali wiersze w konkursie recytatorskim pod hasłem „Poeci dzieciom” skierowanym do uczniów klas 0-III i IV-VI. Swój udział zgłosiło 21 osób. Nadrzędnym celem konkursu była popularyzacja poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz prezentacja umiejętności uczniów.
Jury w składzie: p. Irena Kaczorowska, p. Małgorzata Kawecka,
M. Łączkowska, B. Żujewska wyróżniło i nagrodziło następujących uczniów:

W kategorii klas 0-III

  • I miejsce - Klaudia Nowak ( oddział przedszkolny)
  • II miejsce – Filip Kowalik ( kl. II)
  • III miejsce – Maja Najmuła ( kl. III)

W kategorii klas IV – VI

  • I miejsce - Kinga Sumicka ( kl. V)
  • II miejsce –  Klaudia Nowak ( kl. VI)
  • III miejsce – Adrian Sobotka (kl. V)

Gratulujemy!

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Jesteśmy czytelnikami

łączenie 1

         W naszej szkole 30.04.2015r. odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów I klasy. Podczas tej uroczystości dzieci zobowiązały się dbać o książki oraz systematycznie korzystać ze źródeł bibliotecznych. Teraz pierwszoklasiści sami będą mogli czytać wybrane przez siebie egzemplarze, ponieważ poznali już wszystkie litery. Uroczystość pasowania prowadzili uczniowie klasy V,
a nad całością przygotowań i przebiegiem apelu czuwały Pani Ewa Ostrowska Dyrektor Szkoły oraz Pani Ewa Wysocka wychowawczyni klasy I.

Na koniec pierwszoklasiści otrzymali zakładki do książki samodzielnie wykonane przez koleżanki i kolegów z klasy IV.


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis