DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 

dp

5 października 2021 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 
Z tej okazji PSZCZÓŁKI i BIEDRONKI- przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie przygotowały występ artystyczny,
w którym zaprezentowały swoje umiejętności.

Dzieci otrzymały pamiątkowe medale oraz słodkie upominki od pani dyrektor Beaty Żujewskiej, pana Marka Wolszczaka Wójta Gminy Kozłowo, pani Barbary Szczepkowskiej zastępcy Wójta Gminy Kozłowo, pana Jacka Jankowskiego Sekretarza Gminy Kozłowo oraz Jolanty Jamróz Przewodniczącej Rady Rodziców.
Przedszkolakom 
życzymy, aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia,
nie tylko od święta.

Tekst: Ewa Wysocka

Małgorzata Kawecka

PROMUJEMY ZDROWE ODŻYWIANIE

KTO SOKI PIJE, TEN DŁUGO ŻYJE!

SOK

Mając na uwadze zdrowie naszych przedszkolaków nie zapominamy
o organizowaniu sytuacji edukacyjnych, które promują zdrowie. Dzieci
z oddziału przedszkolnego 5 października 2021 r. przygotowały sok wieloowocowy. Jednak zanim przystąpiły do pracy, dzieci zapoznały
się z urządzeniem do robienia soku- sokowirówką, jego działaniem i utrwaliły sobie zasady bezpieczeństwa. Degustacja była udana, bezpieczeństwo zapewnione.

Tekst: Małgorzata Kawecka

Ewa Wysocka

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

GŁOSNE

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, nasza społeczność szkolna głośno i z zapałem prezentowała swoje kompetencje czytelnicze, jak również umiejętność słuchania i rozumienia słowa mówionego. W wydarzeniu brali udział zarówno młodsi jak i starsi uczniowie; w ławkach szkolnych oraz na dywanie. Wszystkim uczestnikom przyświecał jeden cel - rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, propagowanie twórczego spędzania wolnego czasu, umiejętności odbioru żywego słowa oraz doceniania wartości książki na co dzień. Po zapoznaniu się z treścią wybranych utworów, młodsi uczniowie mieli ponadto okazję wykazać się swoimi talentami plastycznymi. Starsze klasy natomiast, rozwijały umiejętność pisania maili skierowanych do głównych bohaterów.

                                        Judyta Psiuk, Irena Kaczorowska

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

European Day of Languages

edj

26 września w wielu krajach obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Celem tego przedsięwzięcia jest podkreślenie znaczenia języków obcych we współczesnym świecie i korzyści płynących z ich znajomości oraz propagowanie nauki języków. W tym roku, 24 września, do udziału w tym wydarzeniu przystąpiła również nasza szkoła. Uczniowie kl. IV-VIII podczas zajęć języka angielskiego, uczestniczyli w grach i zabawach językowych takich jak m.in. memo game, Hot Seat, czy też gra planszowa ‘Around the Year’. Zajęcia stanowiły dla naszych uczniów okazję do rozwijania na wesoło znajomości słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych.

                                                                                                                                    Judyta Psiuk

PROFILAKTYKA

Spotkanie z pielęgniarką

piel

Dnia 23 września 2021r. w ramach tematyki prozdrowotnej, odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną p. G. Kaczmarczyk. Pani pielęgniarka w ciekawy sposób wyjaśniła dzieciom, na czym polega higiena osobista oraz jak ważne dla zdrowia jest spożywanie zdrowych produktów, owoców i warzyw. Udzieliła praktycznych rad, jak dbać o higienę jamy ustnej. Przedszkolaki aktywnie brały udział w rozmowie i obiecały, że będą pamiętały o wszystkich zasadach higieny, o których mówiła pani pielęgniarka.

MYJĘ RĘCE, BO WIEM WIĘCEJ

MYJĘ RĘCE, BO WIEM WIĘCEJ

myję

W czasach pandemii tematyka czystych rąk jest konieczna. Przedszkolaki zrealizowały treści związane z dbałością o zdrowie, ochronie przed wirusami i bakteriami, których jest wśród nas bardzo dużo. Na podstawie prezentacji multimedialnej omówiły kwestie:

  • Gdzie na naszym ciele są wirusy?
  • Jak je przenosimy?
  • Jak się przed nimi chronić?
  • Kiedy należy myć ręce?

Kolorowanka edukacyjna Myj ręce, bo wiem więcej powstała na rzecz realizacji kampanii społecznej pod tym samym tytułem zorganizowanej przez Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Higieny i Zdrowia Publicznego. Głównym przesłaniem kampanii
było podniesienie świadomości, że myjąc ręce będziesz zdrowy i nie przeniesiesz zarazków na innych.

Tekst: Małgorzata Kawecka

Ewa Wysocka

Komunikat MEiN w sprawie udziału uczniów w edukacyjnych zajęciach stacjonarnych

W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów lub pracowników szkoły, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa. Tym samym wszystkie osoby, w tym zaszczepione, postępują zgodnie z poleceniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Jednocześnie dyrektor szkoły, w związku z zagrożeniem zdrowia uczniów, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Należy podkreślić, że przepisy umożliwiające przejście na nauczanie zdalne nie wprowadzają segregacji sanitarnej w związku z zaszczepieniem przeciwko COVID-19. Zatem przejście na nauczanie zdalne po zawieszeniu zajęć nie może dzielić oddziału lub grupy wychowawczej na uczniów zaszczepionych pracujących stacjonarnie i niezaszczepionych pracujących zdalnie.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. nie wprowadzają również innych rozwiązań organizacyjnych ze względu na przyjęcie szczepionki przez ucznia.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne m.in. dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Decyzja w zakresie szczepień dzieci powyżej 12 roku życia należy do ich rodziców.

Szkoła jest miejscem przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji oraz eliminowania krzywdzących stereotypów, żadne dziecko nie może zostać wykluczone z przysługującego mu prawa do nauki.

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Pogadanka na temat bezpieczeństwa

polic

Dnia 3 września 2021 roku oddział przedszkolny odwiedził policjant – aspirant Kamil Jakim z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Celem wizyty
było przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach: na drodze, w kontaktach z obcymi, podczas zabawy. Adresatami były najmłodsze dzieci, które od policjanta otrzymały odblaski, mające zwiększyć ich bezpieczeństwo na drodze.

Tekst: Małgorzata Kawecka

Ewa Wysocka


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis