DNI RODZINY

DNI RODZINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE

       31 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Zaborowie obchodzono XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem „MAŁŻEŃSTWO – DOBRE RELACJE – SILNA RODZINA”.

msza

       Na uroczystość, poprzedzoną mszą świętą, przybyli rodzice i najbliżsi uczniów oraz zaproszeni goście, wśród których był pan Marek Wolszczak – Wójt Gminy Kozłowo, a ponadto pani Alicja Hołubowicz – Przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo, pani Jadwiga Granica – Radna Rady Powiatu, a zarazem Przewodnicząca Rady Rodziców oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą: pani Elżbieta Świgoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, pani Małgorzata Krzyżewska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie, pani Danuta Szymańska – Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Kozłowie, pani Małgorzata Wilińska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy, pan Witold Szempliński – członek Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Nidzicy, a także pani Beata Wasilewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szkotowie i dzielnicowy – mł. aspirant Kamil Jakim.

występy

       Przygotowany na tę okazję program artystyczny, tradycyjnie w naszej szkole, składał się z dwóch części. Pierwsza część była krótkim nawiązaniem do mijającej w tym roku dziewiątej rocznicy nadania szkole imienia Orła Białego. Uczniowie przygotowani pod kierunkiem Hanny Zielińskiej i Magdaleny Łączkowskiej przedstawili historię godła Polski, recytowali wiersze o symbolach narodowych i zaśpiewali piękne, nastrojowe piosenki. 

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody laureatom dwóch konkursów: Gminnego Konkursu Plastycznego "Moja szkoła-moj drugi dom" oraz Szkolnego konkursu SKO.

konku

       Druga część uroczystości to występy PSZCZÓŁEK i BIEDRONEK – naszych grup przedszkolnych oraz uczniów poszczególnych klas, związane z hasłem tegorocznych Dni Rodziny. Były wiersze, piosenki i układy taneczne. Specjalny pokaz TAEKWONDO, przygotowany pod kierunkiem trenera Bartłomieja Chmielewskiego, zaprezentowali zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Zaborowo.

apel

Po występach odbyło się rodzinne grillowanie i rodzinne rozgrywki sportowe, które upłynęły w atmosferze dobrej zabawy.

pik

             W ,,potyczkach rodzinnych” nagrody zdobyli: państwo Krzemińscy i państwo Sowińscy (ex aequo – I miejsce), państwo Fabisiak (II miejsce), państwo Ludwińscy (III miejsce), państwo Urban (IV miejsce) i państwo Chodyna (V miejsce). Gratulujemy!

 zawod

         W organizację Święta Szkoły i obchodów Dni Rodziny z zaangażowaniem włączyła się Rada Rodziców, wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Sponsorami naszej uroczystości byli: Wójt Gminy Kozłowo, Bank Spółdzielczy w Nidzicy oraz Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

        Tekst: Hanna Zielińska

DNI RODZINY I ŚWIĘTO SZKOŁY

Dyrektor,
Nauczyciele,
Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie
serdecznie zapraszają
na Dni Rodziny i Święto Szkoły.
Uroczystość odbędzie się 31 maja 2019 roku
o godzinie 10:00
w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

Przebieg uroczystości

9:00- msza święta w kościele w Zaborowie

10:00 - uroczysty apel z okazji Dni Rodziny i Święta Szkoły

11:00 piknik rodzinny

„Po Polsce podróże małe i duże”

„Po Polsce podróże małe i duże”

bazyli

W dniu 20.05.2019 r. przedszkolaki i uczniowie obejrzeli przedstawienie
pt. „Po Polsce podróże małe i duże”. Dzięki inscenizacji dzieci odwiedziły najciekawsze miejsca w Polsce. Wyruszyły w podróż wspólnie z Bazylim-smokiem, który chcąc odwiedzić dziadka w Krakowie, musiał przejść całą Polskę, opowiadając dzieciom o największych miastach naszego kraju i związanych z nimi legendach. Dzieci włączając się do wspólnej zabawy ze smokiem Bazylim uczestniczyły w podróży, która w ciekawy sposób dostarczyła im wielu ważnych informacji na temat geografii i historii Polski.

Tekst: Ewa Wysocka

Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
 
brdd
 
W sobotę 27 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaborowie kolejny raz reprezentowali szkołę i gminę w Warmińsko-Mazurskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (etap powiatowy), który odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy.         
Po raz pierwszy szkołę reprezentowały dwie drużyny: starsza (Łukasz Morawski, Aleksandra Łamejka, Sebastian Szymański) i młodsza (Sara Sumicka, Angelika Fabisiak, Wojtek Sadza i Oskar Nowosielski). Ósmoklasiści po raz kolejny obronili lll miejsce w powiecie, natomiast piątoklasiści zajęli II miejsce. Uczniowie najpierw zmierzyli się z testem sprawdzającym wiedzę o ruchu drogowym, a następnie pokonywali trudny, rowerowy tor przeszkód i Miasteczko Ruchu Drogowego, a także udzielali pierwszej pomocy. Gratulujemy sukcesów, a przede wszystkim wiedzy i umiejętności.

 Tekst: Małgorzata Chmielewska

KONKURS RECYTATORSKI

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONKURSU RECYTATORSKIEGO

POECI DZIECIOM”

ka

26 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Poeci dzieciom”. Organizatorkami imprezy były: Irena Kaczorowska, Małgorzata Kawecka, Anna Kozłowska.

Główne cele konkursu to:

- popularyzowanie poezji;

- rozwijanie zdolności recytatorskich;

- zachęcanie do występowania na scenie;

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs składał się z dwóch etapów. I etap polegał na wyłonieniu uczestników w eliminacjach wewnątrzklasowych. II etap - to konkurs szkolny, do którego przystąpiło 16 uczniów. Był on podzielony na 2 części:

1. Konkurs recytatorski dla oddziału przedszkolnego i klas I-III;

2. Konkurs recytatorski dla klas IV-VI;

Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze autorstwa różnych poetów. Jury oceniało uczestników według następujących kryteriów:

  • dobór tekstu;
  • pamięciowe opanowanie utworu;
  • interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

Za każde kryterium przyznawano od 0 do 6 punktów.

W kategorii klas 0-III nagrody otrzymali:

- Klaudia Nowak kl. III – I miejsce;

- Oliwia Sumicka kl. III – II miejsce;

- Anna Hołubowicz kl. II– III miejsce.

W kategorii klas IV-VIII najlepszymi okazali się:

- Zuzanna Kwestarz kl. VIII– I miejsce;

-Maria Świerk kl.V- II miejsce

- Karolina Jonczak kl. VI – III miejsce;

- Aleksander Marcinkowski kl. VII- III miejsce.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy. Cały konkurs przebiegał w miłej atmosferze.

Opracowała: Irena Kaczorowska

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

 na2

       30 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie, podczas uroczystego apelu, upamiętniono 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pani dyrektor Beata Żujewska, mówiąc o okolicznościach powstania ustawy, przypomniała nazwiska jej twórców, wśród których byli, między innymi, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski. Wydarzenia, które miały miejsce w Polsce 3 maja 1791 roku, w przystępny sposób, przedstawili uczniowie klasy VII i dzieci z oddziału przedszkolnego – grupa Pszczółki. Wspólnie, młodsi i starsi, wyjaśnili pojęcia: wolność, naród, ojczyzna. Zaprezentowali również utwory: ,,Witaj, majowa jutrzenko!” i ,,Jestem Polakiem”. Apel został przygotowany pod kierunkiem nauczycielek – pani Hanny Zielińskiej i pani Moniki Kwestarz.

                                                                                     pani Hanna Zielińska

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”

KORNEL MAKUSZYŃSKI

 

pagecz1

   Dnia 26 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy I.

   Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania.

   Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie pt.” Bajki do góry nogami”, dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając je.

Uczniowie klasy I odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Następnie przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a Pani dyrektor B. Żujewska dokonała pasowania każdego z uczniów.

Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy i zakładki, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu.

Pierwszoklasiści zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki i sposobem wypożyczania książek.

Irena Kaczorowska

79. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

„Pamięć nie dała się zgładzić…”

 Katyń 1

Kwiecień to miesiąc pamięci narodowej, dlatego też uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie, w tym właśnie czasie, uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających wydarzenia szczególnie ważne dla Polaków. 8 kwietnia dyrektor szkoły - pani Beata Żujewska w ramach realizowanego w placówce Ogólnopolskiego Programu Patriotyczno-Edukacyjnego „Katyń…ocalić od zapomnienia” brała udział w Wojewódzkich Obchodach Pamięci o Bohaterach 1940r.-2019 r. Szkoła otrzymała również zaproszenie od pani Barbary Gawlickiej – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie oraz pana Jana Domańskiego na obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się w Warszawie. 13 kwietnia pani Beata Żujewska, pani Anna Kozłowska-szkolny koordynator programu oraz Dagmara Żaglewska- uczennica klasy ósmej, członkowie Rodziny Katyńskiej z Olsztyna, pan Andrzej Abako- starosta olsztyński oraz przedstawiciele szkół województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowali nasz region podczas uroczystości upamiętniającej wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz ZSRR z 5 marca 1940 roku. Podczas podróży do stolicy pani profesor Maria Swianiewicz -Nagięć wygłosiła prelekcję o więźniach wysłanych wiosną 1940 roku transportem do Katynia. W Warszawie uczestnicy zwiedzili Muzeum Katyńskie - pierwszą w świecie placówkę dokumentująca zbrodnię sowietów. Przedmioty znajdujące się w relikwiarzach z potężną siłą oddziałują na odwiedzających, boleśnie uświadamiając rozmiar ludobójstwa dokonanego przez NKWD.

Katyń 2

 

Biskup polowy Józef Guzdek odprawił mszę świętą polową w Muzeum Katyńskim w intencji oficerów, funkcjonariuszy i pracowników wymiaru sprawiedliwości, nauczycieli oraz artystów zamordowanych na Wschodzie.

Katyń3

Eucharystię sprawowaną w 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej poprzedzi dźwięk dzwonu katyńskiego oraz apel pamięci i złożenie zniczy przed epitafiami katyńskimi znajdującymi się na terenie muzeum.

Katyń 4

 Znicze zapłonęły również pod pomnikami na Cmentarzu Powązkowskim.

                                                                 Tekst: Anna Kozłowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis