KONKURS RECYTATORSKI

KONKURS RECYTATORSKI

POECI DZIECIOM- NIEPODLEGŁA”

łącz

25 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbył się konkurs recytatorski pod hasłem Poeci dzieciom - Niepodległa. Organizatorkami imprezy były: Irena Kaczorowska, Małgorzata Kawecka.

Główne cele konkursu to:

- uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości;

- popularyzowanie poezji;

- rozwijanie zdolności recytatorskich;

- zachęcanie do występowania na scenie;

- prezentacja umiejętności uczniów na forum szkoły;

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym wyłoniono uczestników w eliminacjach wewnątrzklasowych. II etap - to konkurs szkolny, do którego przystąpiło 23 uczniów. Był on podzielony na 2 części:

1. Konkurs recytatorski dla oddziału przedszkolnego i klas I-III;

2. Konkurs recytatorski dla klas IV-VI

Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze autorstwa różnych poetów. Jury oceniało uczestników według następujących kryteriów:

  • dobór tekstu;
  • pamięciowe opanowanie utworu;
  • interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

Za każde kryterium przyznawano od 0 do 5 punktów.

W kategorii klas 0-III nagrody otrzymali:

- Klaudia Nowak kl. III – I miejsce;

- Oliwia Granica kl. II – II miejsce;

- Anna Hołubowicz kl. III – III miejsce.

W kategorii klas IV-VIII najlepszymi okazali się:

- Sara Sumicka kl. V– I miejsce;

- Karolina Jonczak kl. VI – II miejsce;

- Sara Brzozowska kl. IV – III miejsce.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Cały konkurs przebiegał w miłej atmosferze.

Irena Kaczorowska

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

Otwarte umysły, otwarte serca.

         W przedostatnią niedzielę października przypada Światowy Dzień Misyjny, dlatego cała społeczność szkolna włączyła się po raz drugi do programu ,, ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ ”, aby wesprzeć misje w Kamuli (Uganda) .

MISJE SAL

W piątek 19 października pod opieką Małgorzaty Chmielewskiej uczniowie kl.VI-VIII, a szczególnie młodzież należąca do SK Caritas i SK PCK przygotowali kiermasz.                

Pyszne ciasta, rurki, rogaliki, popcorn smakowały wszystkim, a każdy, kto choć w małym stopniu przyłączył się do naszej szkolnej akcji, mógł poczuć satysfakcję, że wspiera edukację i poprawia jakość życia dziecka mieszkającego w odległej Afryce.

Dziękujemy wszystkim za wspieranie misji. Niech słowa papieża Franciszka wypowiedziane w związku ze Światowym Dniem Misyjnym zapadną głęboko w serca i umysły:

 "Nigdy nie myśl, że nie masz nic do dania lub że nikomu nie jesteś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym. Niech każdy pomyśli w swym sercu: «wielu ludzi mnie potrzebuje»" 

Małgorzata Chmielewska-opiekun SK PCK

Ślubowania nadszedł czas!

Ślubowania nadszedł czas!

 

„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.

Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.”

(Jan Paweł II)

W czwartek 18 października 2018 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Pierwszoklasiści w obecności dyrektora szkoły-pani Beaty Żujewskiej, zaproszonych gości i rodziców zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia. Śpiewająco odpowiadali na pytania dotyczące naszej ojczyzny, szkolnej nauki oraz  zasad zachowania. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że egzamin pięknie zdali i  mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor Beata Żujewska. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.

Nie zabrakło też podarunków od zaproszonych gości: pana Jacka Jankowskiego i pięknych zakładek do książek od koleżanek i kolegów z klasy III.

                 Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia, rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek.

 I

Do grona społeczności szkolnej wstąpili: Oliwia Kaja Granica, Hanna Grymkowska, Lena Jastrzębowska, Damian Krzysztof Chodyna, Julia Borek, Tobiasz Ładziński, Wiktoria Bucholska, Natalia Żaglewska, Hanna Sowińska.

Pierwszoklasistom życzymy  samych sukcesów na dalsze lata nauki !

                                                                                                                                            Tekst: Małgorzata Kawecka

Pisarze dla Niepodległej

Pisarze dla Niepodległej

 ws

17 października 2018 roku w ramach cyklu „Ludzie z pasją” Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Zaborowie odwiedzili: pan Waldemar Smaszcz- polski historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz oraz ks. Andrzej Midura - proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy. Podczas spotkania z uczniami klas VII i VIII literaturoznawca opowiedział młodzieży o zasługach Henryka Sienkiewicza w krzewieniu idei przywrócenia Polsce niepodległości oraz znaczeniu literatury pisanej „ku pokrzepieniu serc”. Szczególne miejsce w prelekcji zajęła książka „Quo vadis” dzieło, które utorowało Sienkiewiczowi drogę do literackiej Nagrody Nobla. Wykład był wspaniałym wstępem, przygotowującym młodzież do omówienia obowiązkowej lektury. W ramach podziękowania uczniowie wręczyli panu Waldemarowi Smaszczowi i ks. Andrzejowi Midurze kopie rękopisu „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” przywiezione z Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

                                                                          Tekst: Anna Kozłowska

Co jest w życiu najważniejsze?

Co jest w życiu najważniejsze?

tea

Dnia 16 października 2018 r. przedszkolaki i uczniowie klas I-III obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Prawdziwy skarb” zaprezentowane przez Impresariat Artystyczny „INSIPRACJA” z Krakowa.
Dzieci dowiedziały się ze spektaklu, że prawdziwym skarbem jest przyjaźń, poznały znaczenie wzajemnego szacunku i poczucia własnej wartości. Aktorzy, którzy wcielili się w role żółwia i papugi byli bardzo przekonujący i potrafili wywołać wiele emocji wśród dzieci, które uczyły się poprzez przeżywanie.

Tekst: Ewa Wysocka

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

dz

           15 października 2018 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz zajęć z doradztwa zawodowego siódmoklasiści i ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie odwiedzili Komendę Powiatowej Policji w Nidzicy oraz Pizzerię „Gruby Benek”. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z specyfiką pracy policjanta oraz etapami zakładania własnej firmy. Młodzież dowiedziała się, jakie wymogi musi spełnić każdy kandydat na funkcjonariusza policji. Oficer prasowy pani Izabela Demska w sposób niezwykle ciekawy i obrazowy zapoznała uczniów ze specyfiką pracy, zasadami rekrutacji oraz regulaminem obowiązującym w Komendzie Powiatowej Policji
w Nidzicy. Pan Jarosław Boguniecki właściciel Pizzerii „Gruby Benek” opowiedział w jaki sposób założyć własną działalność gospodarczą i na jakie szczegóły zwrócić uwagę, aby osiągnąć sukces w branży.
Wycieczka okazała się cennym i pouczającym przeżyciem. Być może będzie miała wpływ na wybór przyszłego zawodu.

                                                                                                                                            Tekst: Ewa Wysocka

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej

page

W dniu 11 października 2018 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie, podziękowali za dar nauki, wychowanie oraz okazywane serce.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej klasy II i IV pod opieką pani Moniki Zięby oraz Agnieszki Hinburg przygotował akademię pt. „Jeden dzień z życia szkoły”. W ten sposób: piosenką, wierszem, zabawnymi scenkami uczniowie wyrazili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczycielom, jak również za czujność pracownikom niepedagogicznym.

                                                                    Tekst: Agnieszka Hinburg

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 28.09.2018 r. w naszej szkole został wybrany Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2018/2019. Wybory poprzedziła szkolna kampania przedwyborcza kandydatów oraz lekcje na tematy związane z samorządnością.Uczniowie mogli zaprezentować swoje programy przed całą społecznością szkolną. Kandydaci do SU mówili nie tylko o planach na działania w szkole, ale również pokazali swoje talenty.

SU kandydaci

Następnie odbyło się głosowanie. Po obliczeniu głosów wyłoniono następujące osoby: Sylwia Kołodziejska, Łukasz Morawski, Ola Łamejka, Zuzanna Sztraube, Klaudia Nowak, Oliwia Świerk, Sebastian Szymański, Natalia Nowosielska, Sara Sumicka. Opiekunem SU została, podobnie jak w latach ubiegłych, pani Magdalena Łączkowska.

wyniki

5 października odbyło się pierwsze spotkanie SU z opiekunem, podczas którego wybrano przewodniczącą SU - Sylwia Kołodziejska, zastępcę- Łukasz Morawski, skarbnika - Ola Łamejka .  

                                                       Tekst: Magdalena Łączkowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis