SPRZĄTAMY ŚWIAT

Sprzątamy świat
 
Nasi uczniowie, jak co roku, dołączyli do akcji „Sprzątanie Świata”. „Sprzątanie Świata - Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, ktorej w tym roku przyświecało hasło „Myślę, więc nie śmiecę”. 
ss
Po raz kolejny nasi uczniowie spisali się na medal i wysprzątali pobliskie lasy oraz teren wokół szkoły.

17 WRZEŚNIA

Światełko pamięci poległym i zamordowanym

 Obowiązkiem współczesnych jest pamiętać o potomnych, a szczególnie o tych, którzy nadali kształt naszej rzeczywistości walcząc i umierając za Ojczyznę.
W 82. rocznicę napaści ZSRR na Polskę, dokładnie 17 września, harcerze z drużyny ,,Pomarańczowe Płomienie" - uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie zapalili znicze w szkolnym miejscu pamięci, aby w ten sposób uczcić poległych i zamordowanych w wyniku radzieckiej agresji z 1939 roku. 

łącz17Do szkoły przybył również pan Jan Domański - przedstawiciel Rodziny Katyńskiej, aby uczcić pamięć poległych oraz ofiarę zbrodni katyńskiej - kpt. Leona Ciszewskiego, któremu społeczność szkoły posadziła Dąb Pamięci 17 września 2018 roku.

242175312 241097381317292 3230143457228177829 n

AKCJA PLECAK

         PSSE W Nidzicy

f60987ca a014 4680 ae81 f942ac83395d

a12fb608 53ac 489c 9d9a 7a397ea7e56a

Jak co roku, pod koniec wakacji wielu rodziców kompletuje wyprawki szkolne dla swoich dzieci. Mimo trwającego w kraju stanu epidemii planuje się, że od września uczniowie wrócą do szkół. Podstawowym szkolnym ekwipunkiem jest plecak, a jego niewłaściwy wybór może niekorzystnie wpłynąć na kształtowanie postawy ciała młodego użytkownika.

Państwowa Inspekcja Sanitarna propaguje zasady dotyczące prawidłowej konstrukcji tornistra, sposobu jego noszenia i właściwego rozmieszczenia ciężaru w plecaku. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • waga plecaka z jego zawartością nie powinna przekraczać 10–15% masy ciała dziecka,
 • tornister powinien mieć usztywnioną ścianę przylegającą do pleców,
 • ciężar zawartości tornistra powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie, a lżejsze wyżej,
 • tornister powinien być wyposażony w równe, szerokie szelki,
 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie zapewniając jednocześnie jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 • tornister należy nosić na obu ramionach,
 • w plecaku umieszczamy wyłącznie niezbędne rzeczy!

Rodzicu – pamiętaj, że masz wpływ na to, co twoje dziecko nosi na plecach:

 • wybieraj lekkie plecaki,
 • kupuj cieńsze i lżejsze zeszyty (mniej kartek, miękka oprawa), „chudsze” piórniki bez nadmiernego wyposażenia,
 • w roku szkolnym systematycznie sprawdzaj zawartość plecaka (kontroluj czy nie ma zbędnych książek, zeszytów, stroju do W-F w dniu, gdy nie ma takich zajęć lub innego niepotrzebnego wyposażenia),
 • drugie śniadanie umieść w lekkim opakowaniu, unikaj napojów w dużych butelkach,
 • zamiast wody butelkowej, która dodatkowo obciąża plecak, można dziecku zalecać picie wody wodociągowej – tzw. kranówki, bo spełnia wymagane parametry (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi),
 • sprawdź, czy dyrektor szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko, zapewnił miejsce
  do przechowywania podręczników i przyborów np. szafki indywidualne uczniów, wydzielone szafki lub półki w klasach/szatniach/innych pomieszczeniach – obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604).

Oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra każdemu dziecku należy codziennie zapewnić odpowiednią dawkę ruchu, przede wszystkim na świeżym powietrzu.

Istotną sprawą jest także zorganizowanie prawidłowego stanowiska nauki  zarówno w szkole, jak i w domu – zwłaszcza w kontekście sytuacji epidemiologicznej w Polsce i możliwości wprowadzenia nauki hybrydowej bądź zdalnej.

W dobie panującej pandemii, należy również wpajać dzieciom konieczność stosowania się
do zasad higieny dotyczących:

 • częstego mycia rąk;
 • stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu;
 • unikania dotykania twarzy, oczu, nosa i ust,
 • dbania o zachowanie dystansu wobec innych ludzi,
 • unikania wymieniania się przyborami szkolnymi z koleżankami/kolegami.
http://pis.lodz.pl/page/file.php?file=newsImages/backpack2.jpg

NARODOWE CZYTANIE

moralnoąćNARODOWE CZYTANIE

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie. Uczniowie klas VI-VIII wysłuchali fragmentów z aktów I i III. ,,Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej, przeczytanych przez uczennice klasy V i VIII oraz panią Irenę Kaczorowską-szkolną bibliotekarkę.  

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

01.09.2021 r. o godz. 10.00 - Msza Święta w Kościele Parafialnym w Zaborowie. 

O godz. 11.00  - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 na boisku szkolnym. 

Proszę wszystkich uczniów, by podczas apelu każda klasa  ustawiła się w odległości od innych klas minimum 2 m, a odstęp między uczniami danej klasy wynosił minimum 1,5 m. 

Podczas przejazdu autobusem  oraz w Kościele uczniowie mają obowiązek zasłonięcia nosa i ust. 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO

W DNIU: 01.09.2021 r.

Autobus nr 1

Lp.

Miejscowość

Godzina

1.

Cebulki

9:00

2.

Pielgrzymowo

9:05

3.

Ważyny

9:15

4.

Szymany

9:18

5.

Zalesie

9:25

6.

Niedanowo

9:28

7.

Zaborowo

9:40

Autobus nr 2

Lp.

Miejscowość

Godzina

1.

Wola

9:00

2.

Krokowo

9:02

3.

Bartki wieś

9:08

4.

Bartki kolonia

9:14

5.

Szkudaj

9:17

6.

Powierż

9:20

7.

Górowo

9:25

8.

Zaborowo

9:45

STYPENDIA SOCJALNE

Stypendia socjalne

 

             Stypendium socjalne przyznawane jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kozłowo na wniosek:

-  rodziców (opiekunów prawnych) albo  pełnoletniego ucznia;

-  dyrektora szkoły.

             Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do otrzymania stypendium socjalnego wynosi - 528 zł netto.  

             W przypadku posiadania przez wnioskodawców ziemi przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości - 308 zł.

             Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

             Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kozłowie, ul. Mazurska 3,
13-124 Kozłowo – pokój nr 22 lub listownie na powyższy adres w terminie do dnia
15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub w  Urzędzie Gminy w Kozłowie:

 1. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
 2. klauzula informacyjna,
 3. zaświadczenie o wynagrodzeniu,
 4. zaświadczenie z PUP,
 5. oświadczenie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zaświadczenie o wynagrodzeniu.doc)Zaświadczenie o wynagrodzeniu.doc26 kB2021-08-17 14:31

77. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

„Poległym chwała, wolność żywym”

znicz

,,Poległym chwała, wolność żywym”- tak brzmi jeden z wersów powstańczej piosenki ,,Warszawskie dzieci”, a prawda zawarta w tych słowach została potwierdzona w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

harc 44
1 sierpnia 2021 r. o 17:00 - symbolicznej Godzinie „W”, harcerze z drużyny „Pomarańczowe Płomienie”, działającej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie, złożyli kwiaty i zapalili znicze w szkolnym miejscu pamięci przy tablicy poświęconej młodym bohaterom poległym w walkach podczas Powstania Warszawskiego: Zofii Halinie Krassowskiej ps.,,Duża Zosia”, Witoldowi Stefanowi Modelskiemu ps.,,Warszawiak”, Wojciechowi Zalewskiemu ps.,,Orzeł Biały”.

z 44
Biało-czerwoną wiązanką hołd powstańcom oddali również żołnierze
45. Batalionu Lekkiej Piechoty 4.
Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Olsztynie reprezentowani przez szer. Sabinę Mazurek – rzeczniczkę Batalionu, pan Jan Domański członek Rodziny Katyńskiej, pan Paweł Jabłoński ,,Nidzica Biega" oraz nauczyciele
i pracownicy szkoły w Zaborowie.

Tekst: Anna Kozłowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis