WYCIECZKA DO OLSZTYNA

Wycieczka do Olsztyna  

      9 maja uczniowie klas I – III pod opieką nauczycielek: p. H. Zielińskiej, I. Kaczorowskiej, M. Zięby i D. Łąckiej pojechali na wycieczkę do Olsztyna. Wyjazd zaplanowano w ramach realizacji projektu ,,Zaprogramuj przyszłość”.

         Dzieci były w Planetarium, gdzie brały udział w seansie astronomicznym. Widok rozgwieżdżonego nieba wprawił je w zachwyt. Duże zainteresowanie wzbudziły objaśnienia różnych zjawisk astronomicznych.

wyć                   

           Wiedzę na temat historii naszego regionu dzieci zdobywały w Muzeum Warmii                   i Mazur. Dowiedziały się o dokonaniach najsłynniejszego mieszkańca olsztyńskiego zamku – Mikołaja Kopernika. Zobaczyły unikalną pamiątkę po jego pobycie – doświadczalną tablicę astronomiczną. Obejrzały też muzealne kolekcje z zakresu archeologii, numizmatyki, rzemiosła artystycznego, kultury ludowej, sztuki dawnej i współczesnej.

         Wycieczka dostarczyła uczniom wielu wrażeń i była okazją do integrowania się zespołów klasowych.

                                                                                                 Hanna Zielińska

ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Ćwiczebny alarm przeciwpożarowy z ewakuacją dzieci 
z budynku

Dnia 16 maja 2018r. w naszej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Wszystkie dzieci wraz z pracownikami bezpiecznie opuściły budynek placówki.

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem dzieci i pracowników szkoły oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru: poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki.

Alarm przeprowadzony został bardzo sprawnie. To była bardzo cenna nauka bezpiecznych zachowań.

Irena Kaczorowska

„Spotkanie z godnością i tolerancją”

„Spotkanie z godnością i tolerancją”

Oliwier

Szkoła wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, altruizmu, solidarności. Do jej podstawowych zadań należy również formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych.

9 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyło się „Spotkanie z godnością i tolerancją”. Uczniowie klasy szóstej przypomnieli społeczności szkolnej znaczenia słów: godność, tolerancja, empatia, altruizm, szacunek. Dagmara Żaglewska (kl. VII) przedstawiła prezentację multimedialną o ks. Janie Twardowskim, poecie, który wielokrotnie podkreślał, że głównym celem pisarstwa jest pozyskanie ludzkiego serca. Duszpasterz z wielkim szacunkiem odnosił się do swoich najmłodszych czytelników, czyli dzieci. Ks. Jan Twardowski pracował z uczniami szkoły specjalnej, dlatego też na wniosek i z rąk dzieci otrzymał wspaniałe wyróżnienie – Order Uśmiechu.

Dopełnieniem prezentacji o duszpasterzu -poecie były wiersze: „Telefony” i „Wielkanocny pacierz” zaśpiewane przez szkolny zespół muzyczny. Twórczość ks. Jana Twardowskiego stanowi bogactwo wartości, dlatego też stała się punktem wyjścia do rozmów o godności, szacunku i tolerancji w obchodzonym w szkole Dniem Walki z Dyskryminacją Niepełnosprawności.

„Spotkanie z godnością i tolerancją” było podsumowaniem akcji charytatywnej, podczas której zbieraliśmy pieniądze na rower do rehabilitacji dla pięcioletniego Oliwiera, poruszającego się na wózku inwalidzkim. Pełniąca obowiązki dyrektora - Beata Żujewska wręczyła mamie chłopca „dar serca”, czyli efekt szkolnej zbiórki. Cała społeczność szkoły w Zaborowie po raz kolejny udowodniła, że empatia, solidarność i ofiarność nie są jej obce.

                                                      Anna Kozłowska

Święto Narodowe Trzeciego Maja

„Witaj, majowa jutrzenko”

flaga


           27 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie upamiętniono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pełniąca obowiązki dyrektora pani Beata Żujewska przypomniała, dlaczego warto pamiętać o wydarzeniu z 1791 roku. W inscenizacji „Sejmik uczniowski” piątoklasiści, przygotowani przez nauczycielkę języka polskiego - panią Annę Kozłowską, przedstawili społeczności szkolnej trudną i złożoną historię XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej oraz wyjaśnili, jakie znaczenie dla całego narodu miała i ma konstytucja. Podczas apelu uczniowie wysłuchali słuchowiska pt. „Ustawa rządowa” i zaśpiewali pieśń „Witaj majowa jutrzenko”. Następnie cała społeczność szkolna wyruszyła w biało-czerwonym marszu przez Zaborowo, aby w ten sposób uczcić 2 maja, czyli Dzień Flagi. Głośnym okrzykiem „100 lat Niepodległa!” uczniowie wyrazili dumę i radość, że mieszkają w wolnej Polsce.

               Anna Kozłowska

 

DZIEŃ ZIEMI 2018

            Z okazji Dnia Ziemi przypadającego 22 kwietnia , w naszej szkole podjęto działania mające na celu promowanie ekologicznych postaw.

Jak każdej wiosny wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami zaopatrzeni w rękawiczki, sprzątali okolice szkoły i Zaborowa. Szczególnie dużo niechlubnych ,,pamiątek ‘’ –śmieci pozostawiają przejeżdżający kierowcy. Dzieci mają świadomość, że nie tylko zaszpecają one okolicę, ale stanowią duże zagrożenie dla zwierząt.

W dniu 23 kwietnia uczniowie przygotowywali specjalne EKOZNACZKI, na których umieszczali hasła i rysunki ekologiczne. Rozdawane one były następnego dnia wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. W tym dniu starsi uczniowie czytali młodszym kolegom z kl. 0-III zagadki i ciekawostki ekologiczne.

            Podsumowaniem akcji była mini wystawa prac plastycznych, na których dzieci przedstawiały pomysły - Jak ratować naszą planetę?

                                                                              Małgorzata Chmielewska

MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ

„Pamięci nie da się zgładzić”!

Na kartach polskiej historii zapisało się wiele dat, wydarzeń, o których zapomnieć nie można, a wiedzę o nich należy przekazywać, gdyż pamięć narodowa jest spoiwem narodu. Od wielu lat uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie wspominają tych, którzy nadali kształt naszej wolności.

s1

 

10 kwietnia cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu poświęconemu katastrofie smoleńskiej. Minuta ciszy i modlitwa za zmarłych poprowadzona przez ks. Michała Bekisza były wyrazem naszej pamięci.

d1

 

11 kwietnia uczniowie klas I, II i V pod opieką wychowawczyń: p. Moniki Zięby, I. Kaczorowskiej i A. Kozłowskiej upamiętnili zamordowanych w niemieckim obozie koncentracyjnym Soldau (Działdowo). Dzięki życzliwości ks. Mariana Ofiary proboszcza parafii Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Błogosławionych Męczenników w Działdowie dzieci poznały historię więźniów: abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego zamordowanych przez hitlerowców. Uczniowie złożyli czerwone róże oraz zapalili znicze przy budynku obozu, pomniku pomordowanych oraz w Lasku Żwirskiego - miejscu zbiorowej mogiły.

k1

 

13 kwietnia w szkole odbył się apel, podczas którego uczennice klasy siódmej przypomniały, co wydarzyło się w Katyniu w 1940 roku oraz przedstawiły prezentację multimedialną pt. „Zbrodnia katyńska” przygotowaną przez Sylwię Kołodziejską- przewodniczącą samorządu uczniowskiego.

k2
18 kwietnia szkołę odwiedził pan Jan Domański - członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie. Uczniowie w skupieniu wysłuchali pięknego świadectwa pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Pan Jan Domański - stryjeczny wnuk zamordowanego w Katyniu ppor. Rezerwy kawalerzysty Ryszarda Wierzbickiego - przedstawił historię swojej rodziny. Uczniowie mogli obejrzeć rodzinne pamiątki, fotografie i materiały upamiętniające ofiary sowieckiej zbrodni.

„W lesie
świadkami były drzewa
okaleczone
innych świadków ścięto
katem był człowiek
…”

„Pamięci nie da się zgładzić”, dlatego przejmujące słowa wiersza Waldemara Kani nadal szumią w Lesie Katyńskim, szumią też w Lasku Żwirskiego, rozbrzmiewają również w pamięci uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

Tekst: Anna Kozłowska

,,Zaprogramuj przyszłość #56” – przygoda w świecie cyfrowym

"Zaprogramuj przyszłość #56" – przygoda w świecie cyfrowym

 pr 1

           W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie przystąpiła do projektu "Zaprogramuj przyszłość #56", realizowanego przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt dostarczył nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej możliwość prowadzenia atrakcyjnych zajęć dla uczniów klas I – III w zakresie podstaw programowania. Szkoła otrzymała odpowiedni sprzęt (roboty, tablety do obsługi robotów, zestaw mechatroniczny, matę edukacyjną do programowania off-line), który jest wykorzystywany w trakcie zajęć z programowania z dziećmi. Nauczyciele byli wspierani przez trenera, który brał udział w zajęciach osobiście, bądź w formie telekonferencji na Skypie. Pomagał on w różnych aspektach nauki programowania. Narzędzia cyfrowe to "współczesna supermoc", która pozwala rozwijać umiejętność pracy w zespole i komunikacji w grupie, myślenie koncepcyjne, rozwiązywanie problemów i kreatywność uczniów.

                                                                                                                Tekst: Hanna Zielińska

 

Zdjęcia przedstawiają wybrane ćwiczenia na zajęciach z programowania.

 prh

Uczniowie:

- odtwarzają wzór z kolorowych kwadratów na podstawie słownej instrukcji,

- budują historie na podstawie obrazków,

- dokonują pomiaru odległości za pomocą umownej jednostki – jednej kratki,

- programują tor jazdy robota,

- układają skrypty w aplikacji "Scratch Junior",

- układają skrypty w aplikacji "Blockly" z wykorzystaniem komend : "Light" i "Sound",

- układają drugą połowę symetrycznej figury.

SPOTKANIE Z BIEGNĄCYM WILKIEM

SPOTKANIE Z BIEGNĄCYM WILKIEM

BW

23 marca 2018 r. uczniowie klas VI i VII uczestniczyli w spotkaniu
z Dariuszem Morsztynem – indianistą i ekologiem. Biegnący Wilk, bo takie indiańskie imię przyjął pan Dariusz, opowiedział o 1000-kilometrowym, jednym z najtrudniejszych wyścigów psich zaprzęgów na świecie, w którym wziął udział. Ekolog zachęcał uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz rozwijania pasji i zainteresowań.

                                                                                             Tekst: Anna Kozłowska

ZIARNKO DO ZIARNKA - KONKURS SKO

WYNIKI KONKURSÓW SKO

sko przedstawienie

sko konkurs

Konkurs wiedzy ekonomiczno-matematycznej

Kategoria: klasy I – III

I miejsce – Martyna Rogozińska (kl. III)

               – Klaudia Nowak (kl. II)

II miejsce – Zuzanna Moszczyńska (kl. III)

III miejsce – Anna Hołubowicz (kl. I)

                   – Emilia Hołubowicz (kl. II)

          

Kategoria: klasy IV – VI

I miejsce – Krzysztof Sadza (kl. VI)

               – Dominik Cichocki (kl. V)

II miejsce – Anita Rosocha (kl. VI)

III miejsce – Agata Jabłonowska (kl.VI)

                  – Zuzanna Sztraube (kl. IV)

Konkurs plastyczny ,,MAGICZNY PORTFEL”

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Karolina Mątwicka (kl. IV)

II miejsce – Zuzanna Moszczyńska (kl. III)

III miejsce – Julia Stefańska (kl. III)

Kategoria: forma przestrzenna

I miejsce – Klaudia Nowak (kl. II)

II miejsce – Julia Fabisiak (kl. V)

III miejsce – Miłosz Kwestarz (kl. III)


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis