NAUKA ZDALNA 28.04.2020 - KLASY VII-VIII

KLASA VII

CHEMIA

Temat : Czy związki chemiczne mają jednakowy skład?

Pod koniec XVIII wieku francuski chemik Joseph Louis Proust

(czyt. żuzef lłi prust) sformułował prawo odnoszące się do składu związków chemicznych, które nazwano prawem stałości składu.

 1. Zapoznaj się z tematem z podręcznika strony 137-141.
 1. Zapisz w zeszycie co to jest prawo stałości składu?
 1. Przepisz teraz poniższą informację do zeszytu

Znajomość stosunku masowego pierwiastków chemicznych w związku pozwala obliczyć masę pierwiastków chemicznych w określonej masie związku.

Na podstawie stosunku masowego pierwiastków w związku chemicznym można ustalić jego wzór sumaryczny.

 1. Wyszukaj w Internecie informacji na temat francuskiego chemika Joseph Louis Proust- praca dodatkowa dla chętnych  
 1. Odeślij tylko pracę dodatkową jeśli ją wykonałeś do poniedziałku 27 kwietnia, do godz.12.00.

BIOLOGIA

Temat : Powtórzenie i utrwalenie z układu wydalniczego.

 1. Zapoznaj się z podsumowaniem .
 2. Utrwal zdobyta wiedzę
 3. Ułóż w zeszycie krzyżówkę której rozwiązaniem będzie hasło NERKI.
 4. Pytania w krzyżówce muszą dotyczyć układu wydalniczego
 5. Wykorzystaj podręcznik i e-materiały
 6. Odeślij krzyżówkę ( rozwiązana z pytaniami, możesz ją wykonać ręcznie lub komputerowo) do środy , do godziny 12.00 😊

HISTORIA

T: Odrodzenie Rzeczypospolitej.

Przeczytajcie temat na stronach 218-221 i wypiszcie w zeszycie jakie ośrodki władzy(lokalne rządy) powstały na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodległości. Podpowiedź - powinno być ich 8.

klasa 7 - Sprawdzian z działu VI.

JĘZYK POLSKI

Temat: "Rozsunąć ściany swojego domu"- jak dziś  rozumiemy słowo "patriotyzm"?

Przeczytaj tekst Michała Hellera ze str. 203 podręcznika. Wykonaj zadania: 1,2/203 oraz 4/204

WF

Dziś trening dla piłkarzy w domu

https://www.youtube.com/watch?v=PsHxM_m3IdM

lub trening mięśni brzucha - Turbo ABS na płaski brzuch – z Kasią Dziurską

https://www.youtube.com/watch?v=oYZDBg3dFtM

 

KLASA VIII

JĘZYK ANGIELSKI

Łączymy się z klasą on-line

MATEMATYKA

Lekcja na Skype godzina 9.00.Zadania do wykonania podczas lekcji zostały wysłane na grupę klasa 8

WF

Dziś trening dla piłkarzy w domu

https://www.youtube.com/watch?v=PsHxM_m3IdM

lub trening mięśni brzucha - Turbo ABS na płaski brzuch – z Kasią Dziurską

https://www.youtube.com/watch?v=oYZDBg3dFtM

CHEMIA

Temat: Glicerol- alkohol wielowodorotlenowy.

 1. Wejdź pod ten adres

https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DwL8CL7TH

 1. Zapoznaj się z e-materiałem
 2. Obejrzyj ilustracje, filmiki
 3. Skorzystaj z dostępnych informacji także w podręczniku               (150-156) i wykonaj kartę pracy
 4. Odeślij wypełnioną do środy 29 kwietnia do godziny 12.00

KARTA PRACY

 1. Podaj nazwy zamienne dla glicerolu

…………………………………………………………..

 1. Zapisz wzór strukturalny glicerolu

………………………………………………………………..

 1. Uzupełnij zdania

Glicerol ze względu na stan skupienia jest………………………

           ………………. zapachu. Ma ………………………………….smak.

         Glicerol ma wiele zastosowań w przemyśle

………………………………………     i   ………………………………..

Glicerol ma właściwości higroskopijne i w naturalny sposób osłania skórę, wiążąc wodę niezbędną do zachowania prawidłowego nawilżenia skóry.

Skutecznie………………….skórę. Jest dodawany do niemal wszystkich

……………………. .i   ……………………………………

WOS

W ramach powtórzenia wiadomości proszę wykonać ćwiczenia od 1 do 9 na stronie 165. Klasa 8 wos - Zapoznajcie się z informacjami w podręczniku (str. 169) dotyczącymi ONZ, a następnie wykonajcie ćwiczenie nr 4, ale tylko pierwszy podpunkt.

 EDB

Zapoznajcie sie z wiadomościami w podręczniku dotyczącymi zachowań prozdrowotnych i ryzykowanych dla zdrowia (str. 122-123) a następnie wykonajcie ćwiczenie nr 2 na stronie 128.

JĘZYK POLSKI 

Lekcja on-line 12:00 godzina.

 

NAUKA ZDALNA 28.04.2020 - KLASY IV-VI

KLASA IV

HISTORIA

Obejrzyjcie film:   https://linkd.pl/2r9f

Następnie wykonajcie zadania nr 1,5,7,8 i 9  w zeszycie ćwiczeń. Zdjęcie wykonanych ćwiczeń nr 8 i 9 proszę przesłać do mnie.

JĘZYK ANGIELSKI

Co robisz w wolnym czasie? Podręcznik Str.70, ćw.1 – przetłumacz ze słowniczkiem ze str. 78

WF

MATEMATYKA

Lekcja na Skype- godzina 10.00 UŁAMK DZIESIETNE

JĘZYK POLSKI

Temat: Baśnie i bajkopisarze.

Obejrzyj i posłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=DkZakFnusyo

Wypisz autorów baśni oraz po dwa tytuły utworów, które napisali. Pamiętaj o poprawnej ortografii i interpunkcji.

 

KLASA V

GEOGRAFIA

Temat: Krajobrazy sawanny i stepu.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku (str.120-126) i wyjaśnij w zeszycie pojęcia: sawanna, step, preria i pampa. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.72-75.

Czas przesłania: do poniedziałku 4 maja.

HISTORIA

 T: Rozbicie dzielnicowe.

Zapoznajcie się z mapami w podręczniku na stronie 194 - 195 i zapiszcie w zeszytach jakie ziemie otrzymali synowie Bolesława Krzywoustego oraz jakie ziemie utraciła Polska w tym okresie.  Następnie przeczytajcie podpunkt "Rozwój kraju" ze strony 196 i wypiszcie w zeszycie jakie zmiany zaszły w gospodarce w tym okresie. W zeszycie ćwiczeń proszę zrobić zadania 3 i 5 na stronach 106-107.

MATEMATYKA

Zapoznać się i przepisać do zeszytu przykłady ze strony 94

Zadanie 1 poziom A strona 96

WF

Link do ćwiczeńhttps://www.youtube.com/watch?v=UVFpCQNiGSg

Wykonajcie proszę tabatę. Na filmiku tabata składa się z 4 serii po 4 minuty. Każdy z Was wykonuje oczywiście ćwiczenia na miarę swoich możliwości :)

 

JĘZYK POLSKI

Temat: Co decyduje o tym, że utwór jest mitem?

Przeczytaj Nową wiadomość ze strony 205 podręcznika. Nastepnie odpowiedz na pytania:

1. Co to jest mit?

2. Jakie są cechy mitu?

3. Czym jest mitologia?

JĘZYK ANGIELSKI

Tworzenie czasu przeszłego (past simple) czasowników regularnych .

1) Popatrz na pomarańczową rameczkę w podręczniku na str. 73 i przeczytaj opis na str. 128 w ćwiczeniu pod 6a

2) Obejrzyj video

https://www.youtube.com/watch?v=w0JUIPtyqnM

3) Obejrzyj video

https://www.youtube.com/watch?v=WotVsdf1Drk

MUZYKA

1) Chodź pomaluj mój świat – pośpiewaj tekst str.124

https://www.youtube.com/watch?v=CANx5RcdPdo

2)Przeczytaj o rodzajach chórów na str.127 w podręczniku

 

KLASA VI

MATEMATYKA

Zadanie 1 strona 131

GEOGRAFIA

Temat: Turystyka w Europie Południowej.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku str.120-124 i udostępnionym materiałem na platformie epodreczniki.pl , a następnie wykonaj notatkę w zeszycie przedmiotowym i zadania w zeszycie ćwiczeń str.77-78.

Notatka powinna zawierać : WALORY TURYSTYCZNE EUROPY POŁUDNIOWEJ : PRZYRODNICZNICZE i KULTUROWE (może być w formie schematu lub tabelki). Czas wykonania –do czwartku 30 kwietnia.

BIOLOGIA

Witajcie!

Dziś sprawdzicie swoją wiedzę (zgodnie z zapowiedzią) z ryb.

Proszę rozwiązać test i odesłać tylko odpowiedzi do godziny 12.00

 1. Ryby to zwierzęta
  1. Stałocieplne
  2. Zmiennocieplne
  3. Stało- lub zmiennocieplne w zależności od warunków
  4. Potrafią utrzymać stała temperaturę niezależnie od temperatury wody
 1. Stado ryb to :
  1. Ławica
  2. Łowisko
  3. Pęcherz pławny
  4. Watacha
 2. Parzyste płetwy ryby to :
  1. Piersiowe i grzbietowe
  2. Piersiowe i brzuszne
  3. Grzbietowe, odbytowe i ogonowe
  4. Brzuszne i ogonowe
 3. Ciało ryb pokryte jest
  1. Jednowarstwowym nabłonkiem
  2. Łuskami
  3. Nabłonkiem i śluzem
  4. Płetwami
 4. Worek wypełniony mieszaniną gazów, pozwalający rybom na zanurzenie bez utraty energii to:
  1. Pęcherz pławny
  2. Pęcherz moczowy
  3. Pęcherzyk żółciowy
  4. Pęcherzyk płucny
 5. Ryby oddychają za pomocą
  1. Oskrzeli
  2. Płucotchawek
  3. Płuc
  4. Skrzeli
 6. Czas rozrodu ryb to:
  1. Ikra
  2. Kawior
  3. Tarło
  4. Narybek
 7. Jaja składane przez ryby to:
  1. Ikra
  2. Skrzek
  3. Tarło
  4. Narybek

 1. Płynny tłuszcz uzyskiwany z wątroby dorsza to:
  1. Oliwa
  2. Olej
  3. Tran
  4. Kawior
 2. Wymień 5 gatunków ryb .

HISTORIA

T: Rewolucja francuska.

Obejrzyjcie film:   https://youtu.be/Bu6ClC6mvVo  lub    https://link.do/LKirD

a następnie zapiszcie w zeszycie datę wybuchu rewolucji francuskiej oraz co gwarantowała obywatelom Francji "Deklaracja praw człowieka i obywatela" uchwalona w 1789 roku.  Wyjaśnijcie także pojęcie - monarchia konstytucyjna. W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać zadania nr: 1,2,3,5.

JĘZYK POLSKI

Temat: Części zdania. Utrwalenie wiadomości.

Obejrzyj i posłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=KcTCw7X4OU8

Na podstawie filmu wypisz części zdania oraz napisz, jakie części tworzą związek główny.

 

 

NAUKA ZDALNA 28.04.2020 - KLASY I-III

KLASA I

RELIGIA

1. Narysuj postać Matki Bożej.
2. Naucz się pieśni "Była cicha i piękna" naucz się 2 zwrotek
 
JĘZYK ANGIELSKI

KLASA II

Edukacja polonistyczna -

Temat: Przeczenie ”nie”.

 1. 1.Który wyraz nie pasuje? – doskonalenie czytania ze zrozumieniem , ćwiczenia spostrzegawczości, układanie zdań z rozsypanek wyrazowych, ćwiczenia w pisaniu (ćw. pol. – społ. s.8). Sprawdź, czy wszystkie zdania rozpoczynają się od wielkiej litery i zakończone są kropką.
 2. Przeczenie „nie”- wprowadzenie zasady ortograficznej – „nie” z czasownikami i przymiotnikami (ćw. pol. – społ. s. 9).

Edukacja matematyczna-

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.

 1. Dziesiątki, setki – przedstawienie liczb w postaci iloczynów pełnych dziesiątek i setek (ćw. mat. – przyr. s.48).

http://pisupisu.pl/3/slowne-zabawy/stopniowanie-przymiotnikow-stopien-najwyzszy

http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-z-ogonkami 

Edukacja plastyczna

Temat: Stop wypalaniu traw- praca plastyczna( plakat).

 1. Wykonaj plakat nt. wypalania traw i ochrony środowiska .
 2. Potrzebne materiały do wykonania plakatu: kartki formatu A4, pędzle, kredki pastelowe, papier kolorowy, kolorowe czasopisma, klej, nożyczki.

JĘZYK ANGIELSKI

Czas wolny - str. 68, poznasz nazwy czterech nowych czynności i oraz dwa słowa na częstotliwość.

Aby przetłumaczyć słowa przejdź do strony 118 do „Wordlist”

KLASA III

Edukacja plastyczna

Temat: Projektujemy okładkę - Zielnika.

 1. Obejrzyj film: Przygotowanie zielnika-https://www.youtube.com/watch?v=QmMSaVchUrw
 2. Wykonaj okładkę - Zielnika.

Edukacja polonistyczna

Temat: Ćwiczenia dykcji , czyli poprawnej wymowy. Pisownia wyrazów z zakończeniami: -ji, -ii, -i.

 1. Ułóż 4 pytania nt. pracy aktora i zapisz je w zeszycie.
 2. Przeczytaj wierszyki (wolno, szybko, cicho, głośno) i wykonaj związane z nimi polecenia - ćw. pol.-społ. s. 72
 3. Zapisz w zeszycie wyrazy z zakończeniami –ji: np. Grecji, emocji, sensacji, kolacji, Rosji, fantazji i ułóż z nimi zdania.
 4. Zapisz w zeszycie wyrazy z zakończeniami ; -ii z ćw. 1-3s. 73 oraz inne, które znajdziesz w słowniczku ortograficznym, podobnie postępuj z wyrazami z zakończeniem –i. wyjaśnij zasadę pisowni tych wyrazów.

Edukacja matematyczna

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.

 1. Ćwiczenia w zapisywaniu liczb trzycyfrowych (podr. mat.- przyr. s.43)
 2. Rozwiąż zadania tekstowe-(ćw. mat.-przyr. s. 47)

Temat: Doskonalenie techniki liczenia w zakresie 100.

 1. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100 – karta pracy.
 2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100- karta pracy.

RELIGIA

1. Narysuj postać Matki Bożej.
2. Naucz się pieśni "Była cicha i piękna" naucz się 2 zwrotek

 

NAUKA ZDALNA 28.04.2020 - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Zadanie dla 3,4 – latków

1. Posłuchajcie legendy i odpowiedzcie na pytania:
Dawno, dawno temu żyli trzej bracia: Lech, Czech i Rus. Było im dobrze razem, ale pewnego dnia postanowili znaleźć nowe miejsca i tam wybudować domki. Zabrali swoje rodziny i wyruszyli w drogę. Postanowili się rozdzielić, aby żyć dalej jako sąsiedzi. Rus znalazł miejsce, gdzie było dużo gór i lasów. Spodobało mu się i tam został. Czecha zachwyciła szeroka rzeka – tam postanowił tam zamieszkać. 
A Lech? – zapytacie. Cóż, on rozglądał się, bo chciał znaleźć wyjątkowe miejsce. Nagle zobaczył pięknego orła, który siedział w gnieździe na wysokim dębie. – Tu zostaniemy! – powiedział Lech. – Miejsce, gdzie mieszka taki ptak, musi być wspaniałe! Nam też będzie tu dobrze. Naszym godłem zostanie biały orzeł na czerwonym tle. I tak się stało, a kraj Lecha został nazwany Polską.

O czym opowiada legenda? 
Czego szukali trzej bracia? 
W legendzie była mowa o naszym godle państwowym – czy wiesz jak wygląda godło Polski?

2. Zabawa "Orzeł" 
Jesteś orłem. Poruszaj się po pokoju naśladując tego pięknego ptaka. Mamusia/tatuś będzie klaskać w dłonie, a ty naśladuj lot orła zgodnie z wyklaskiwanym rytmem: szybko lub wolno. Kiedy mamusia klaszcze wolno orzeł lata nisko (pochyl się), kiedy klaszcze szybko orzeł lata wysoko (biegaj na palcach).

3. Mamusia/tatuś pobawi się z Tobą w zabawę "Sroczka". Zapytaj rodziców o ich ulubione zabawy z dzieciństwa.

Sroczka kaszkę warzyła (mieszamy w rączce dziecka palcem jak w miseczce),
Dzieci swoje karmiła,
Temu dała na łyżeczce (dotykamy pierwszego paluszka dziecka, można go także złapać lub delikatnie zagiąć),
Temu dała na miseczce (drugi paluszek),
Temu dała na spodeczku (trzeci paluszek),
Temu dała w garnuszeczku (czwarty paluszek),
A dla tego nic nie miała (piaty paluszek).
Frrrr! Po więcej poleciała (naśladujemy rękami ruch skrzydeł ptaka).

Zadanie dla 5,6 – latków

Co przedstawiają te zdjęcia? Odszukaj w naklejkach zdjęcia podobnych krajobrazów i naklej je obok odpowiednich zdjęć.

( karta pracy, cz.4, s. 26)

Rysuj po śladach, bez odrywania kredki od kartki. Który rysunek kojarzy Ci się z Twoim otoczeniem?

( karta pracy, cz.4 s.21 )

Poćwicz swoją pamięć. Zagraj w grę Memory.

https://www.miniminiplus.pl/noddy-detektyw-w-krainie-zabawek/gry/noddy-memory

 

NAUKA ZDALNA 27.04.2020 - KLASY VII-VIII

KLASA VII

GEOGRAFIA

Temat : Podsumowanie działu IV ,, Rolnictwo i przemysł Polski”.

W celu utrwalenia wiadomości i umiejętności zawartych w dziale IV, wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń (str.90-91) oraz test sprawdzający w podręczniku,str.146. Skorzystajcie z podręcznika str. 124-145 oraz innych materiałów udostępnianych w ramach realizacji tematów z tego działu. Proszę o solidne utrwalenie treści – w czwartek test sprawdzający !!!

WF

Link do ćwiczeńhttps://www.youtube.com/watch?v=UVFpCQNiGSg

Wykonajcie proszę tabatę. Na filmiku tabata składa się z 4 serii po 4 minuty. Każdy z Was wykonuje oczywiście ćwiczenia na miarę swoich możliwości :)

 RELIGIA

1. Kim był św. Wojciech?
2. Porównaj postawę Marty i Marii (Łk 10,38-42).
 
JĘZYK POLSKI
 
Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdziału "Ojczyzna".
 
Zadanie
Przeczytaj Podsumowanie ze stron 201-202. Napisz w e-mailu, co z tego działu, sprawia Ci trudność.
 
JĘZYK ANGIELSKI

1) Przeczytaj słownictwo – Adjectives i Buildings and places ze strony 140 w podręczniku.

2) Obejrzyj video. O jakim miejscu jest mowa? Porównaj z czytanką na stronie 90 w podręczniku.

https://www.youtube.com/watch?v=6tS36REs3Pw

3) w środę o 8.30 łączymy się na lekcji online

 

MUZYKA

1) Jazz, czyli wielka improwizacja. Przeczytaj w podręczniku str. 146,147,148.

Wskaż cechy charakterystyczne dla muzyki jazzowej.

2) Posłuchaj

a)https://www.youtube.com/watch?v=unGmMmD8kPQ&list=RDunGmMmD8kPQ&start_radio=1&t=2

b) https://www.youtube.com/watch?v=LQba5Xo8ows&list=PLB5sZsze0CR82m4U8_5ucjQ4uyYd3xzoy

c)https://www.youtube.com/watch?v=UfCzt6_zGdw

 

KLASA VIII

MATEMATYKA

Lekcja na Skype godzina 9.00

 

JĘZYK POLSKI

Temat: Jakie treści chciałbym powtórzyć do egzaminu ósmoklasisty?

Zadanie

1. Zastanów się, które treści i umiejętności sprawiają Ci trudność i chciałbyś powtórzyć je przed egzaminem. Napisz o tym w e-mailu.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Łączymy się na lekcji online o godz.10.15

 RELIGIA

1. Kim był św. Wojciech?
2. Porównaj postawę Marty i Marii (Łk 10,38-42).
 
WF

Link do ćwiczeńhttps://www.youtube.com/watch?v=UVFpCQNiGSg

Wykonajcie proszę tabatę. Na filmiku tabata składa się z 4 serii po 4 minuty. Każdy z Was wykonuje oczywiście ćwiczenia na miarę swoich możliwości :)

JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Ich liebe den Sommer- lubię lato, str 95

Polecenie: Przeczytaj i przetłumacz na język polski wypowiedzi Uwe i Paula w zeszycie.

Odpowiedz po niemiecku na pytania z ćwicz 1, jedno pytanie nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

 

 

NAUKA ZDALNA 27.04.2020 - KLASY IV-VI

KLASA IV

RELIGIA

1. Narysuj postać Matki Bożej.
2. Naucz się pieśni "Była cicha i piękna" naucz się 2 zwrotek
WF
 
Wykonajcie w domu ćwiczenia, które są pokazane na filmie.
Jeśli chodzi o filmiki, proszę wysyłać tylko wtedy, gdy proszę o to w poleceniu i gdy podaje swój adres mailowy lub messenger. Pozdrawiam
 
MATEMATYKA

Lekcja Na Skype godzina 10.00

 

PRZYRODA

Temat: Podsumowanie z działu ,, Odkrywamy tajemnice zdrowia”.

Utrwalamy wiadomości z działu 5.Skorzystajcie z treści w podręczniku 114-136 i wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń na str.83-85.Czas wykonania i przesłania - 2 dni.

JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Mein Haus

Polecenie: Narysuj łazienkę i wszystkie urządzenie, które się w niej znajdują. Wszystkie rzeczy podpisz wyrazami z rodzajnikami po niemiecku. Zrób zdjęcie i prace prześlij do mnie, potem schowaj do teczki. Miłej pracy!

RELIGIA

1. Wymień 5 tytułów pieśni do Matki Bożej.Napisz i naucz się pieśni "Była cicha i piękna" (naucz sie 2 zwrotek)
2. Jak powstały Ewangelie?
 
 
 
KLASA V
 
 
JĘZYK POLSKI
 
Temat: Drzewo genealogiczne bogów greckich na podstawie "Mitu o powstaniu świata".
 
Zadanie
2. Narysuj drzewo genealogiczne bogów greckich na podstawie greckiego "Mitu o powstaniu świata". 
 
 
PLASTYKA
 
 • Podręcznik do plastyki „Do dzieła!” –Temat: Do dzieła!
 • – wykonaj pracę s. 54.

 

MATEMATYKA

Zapoznaj się z tematem kalendarz i zegar- podręcznik strona 92

 

GODZINA Z WYCHOWAWCĄ

WITAM MOI KOCHANI!

Ponieważ zbliżają się majowe święta (1,3 maja)

Proponuję akcję: „FLAGA W KAŻDYM OKNIE”

ZRÓBCIE ZDJĘCIE OKNA OZDOBIONEGO NA BIAŁO-CZERWONO (np. małymi flagami motylkami, kwiatkami)

-ZDJĘCIE PRZEŚLIJCIE DO 30.04(CZWARTEK) NA EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Messengera

Wszystkie zdjęcia umieszczone będą na FACEBOOK-u szkoły.

Dziękuję wszystkim przysyłającym zdjęcia swoich prac.

Pozdrawiam cieplutko.

 
 
 KLASA VI
WF
 
Wykonajcie w domu ćwiczenia, które są pokazane na filmie.
Jeśli chodzi o filmiki, proszę wysyłać tylko wtedy, gdy proszę o to w poleceniu i gdy podaje swój adres mailowy lub messenger. Pozdrawiam
 
JĘZYK ANGIELSKI

1) Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5.

Wykonaj ćwiczenia 1,4,5 w zeszycie ćwiczeń na stornie 52/53

MUZYKA

1) Dęte zespoły kameralne. Przeczytaj opis w podręczniku na str. 130

2) Posłuchaj utworów. Zwróć uwagę na różnorodność instrumentów.

a) https://www.youtube.com/watch?v=XhUQB8qcfCA

b) https://www.youtube.com/watch?v=UuX-Oc5Hwz0

c) https://www.youtube.com/watch?v=etRcUWWbv9A

RELIGIA

1. Wymień 5 tytułów pieśni do Matki Bożej.Napisz i naucz się pieśni "Była cicha i piękna" (naucz sie 2 zwrotek)
2. Jak powstały Ewangelie?
 

NAUKA ZDALNA 27.04.2020 - KLASY I-III

KLASA I

Język polski: Wprowadzenie litery Ż,ż.

Wykonaj polecenie 2 s.45 ćwiczenia do języka polskiego. Wykonaj polecenie 2 s. 50 podręcznik- Odszukaj w podanych wyrazach literę ż. Podziel wyrazy na sylaby. Przepisz wyrazy do zeszytu i zapamiętaj ich pisownię. Naucz się czytać tekst na stronie 50 podręcznik.

Słuchaj opowiadania ,powtarzaj i wykonuj ruchy:

To jest łódka.         rysowanie łódki

To jest morze.         rysowanie fal- raz jedna , raz druga ręką

To jest żaglówka.      rysowanie żaglówki

To jest wiatr.             dmuchanie i machanie rękami

Płyniemy łódką po morzu.         rysowanie łódki, fal

Wiatr kołysze łódką.             przechylanie się w prawo i w lewo

Wypatrujemy brzegu.           zrobienie lornetki z dłoni, rozglądanie się

I oto jest -hura!                       wyskok w górę z okrzykiem Hura !

Matematyka:

Wykonaj zadania 1,2 i 3 s. 39 ćwiczenia.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Mój dom. Podręcznik str. 62

https://www.youtube.com/watch?v=nfBsIA5Lr0U

 

KLASA II

Edukacja polonistyczna -

Temat: Wady i zalety mediów. Rozwijanie kompetencji społecznej dotyczącej właściwego korzystania z nowoczesnych technologii.

 1. 1.Dzień Igora- historyjka obrazkowa, ćwiczenia w pisaniu (ćw. pol. – społ. s.6-7).
 2. 2.Narysuj na kartce od bloku, co najczęściej robisz w soboty. Napisz, czym się różnią twoje sobotnie zajęcia od zajęć Igora.

Edukacja matematyczna-

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000.

 1. Rozwiązywanie zadań – korzystanie z danych w tabeli, rozwijanie logicznego myślenia (podręcznik mat.- przyr.. s.51, zad.4 i ćwiczenie 1,2,3, mat.- przyr. s.47).

Edukacja przyrodnicza-

Temat: Dlaczego wypalanie łąk jest groźne? Wykonaj ćwiczenie1,2, ćw. mat. – przyr. s.46 .

WF

Wykonajcie w domu proste ćwiczenia z użyciem butelek.
Jeśli chodzi o filmiki, proszę wysyłać tylko wtedy, gdy proszę o to w poleceniu i gdy podaje swój adres mailowy lub messenger. Pozdrawiam

 

 KLASA III

Edukacja polonistyczna

Temat: Przybliżenie tematyki filmowej na podstawie fragmentu książki K. Majgier pt. „ Amelka „.

 1. Przeczytaj opowiadanie pt. „ Amelka i ekipa filmowa” podr. pol. społ. s 40-41
 2. Wykonaj ćw. na stronie 70
 3. Zredaguj i zapisz wywiad z wybranym przez siebie aktorem( ćw.pol.społ.s.71).

Edukacja przyrodnicza

Temat: Rośliny niebezpieczne dla człowieka.

 1. Przeczytaj w podręczniku informacje nt. niebezpiecznych roślin, poszukaj na ich temat informacji w Internecie i zapisz krótką notatkę w zeszycie ( pod. mat. przyr. s.40).
 2. Razem z rodzicami rozwiąż Quiz przyrodnika(ćw. mat. przyr. s.44-45).

Edukacja matematyczna

Temat: Obliczenia pieniężne- dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

 1. Rozwiąż zadania-https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/557/liczenie-pieniedzy-dla-dzieci.   ( podr. mat. przyr. s.42)

 

WF

Wykonajcie w domu proste ćwiczenia z użyciem butelek.
Jeśli chodzi o filmiki, proszę wysyłać tylko wtedy, gdy proszę o to w poleceniu i gdy podaje swój adres mailowy lub messenger. Pozdrawiam

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis