PAMIĘTAMY!

28 października 2018 roku naszą szkołę odwiedzili Członkowie Rodziny Katyńskiej z Olsztyna. Barbara Gawlicka - Przewodnicząca Stowarzyszenia zapaliła znicz przy Dębie Pamięci Leona Ciszewskiego.

Zaborowo 28.10.2018 Rodzina Katyńska 2

 

Zaborowo 28.10.2018 Rodzina Katyńska 1

Serce i pieśń Niepodległej

Niepodległa!

polska

W dniu 09.11.2018 r. przedszkolaki podczas zajęć z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości pogłębiły znajomość symboli narodowych. Budzenie miłości dzieci do małej i wielkiej Ojczyzny jest jednym z celów wychowania patriotycznego
w przedszkolu, dlatego nasze dzieci są wprowadzone w wielki świat swojej Ojczyzny. Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują biel i czerwień? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią? Na te i inne pytania przedszkolaki znalazły odpowiedź podczas zajęć. Naukę rozpoczęliśmy od rozmowy na temat naszego kraju, kim jesteśmy, jakiego używamy języka, jak nazywa się nasza ojczyzna, a następnie poznaliśmy nasze symbole narodowe. Dzieci z młodszej grupy przedstawiły wiersz
i piosenkę z życzeniami dla Polski.

„Polska to nasze miejsce na ziemi,

tutaj od wieków wszyscy żyjemy,

tutaj tańczymy, tu śpiewamy,

tu uśmiechamy się do mamy.

Minął na szczęście czas niespokojny

strasznych zaborów, okrutnej wojny.

Sto lat jesteśmy wolnym krajem,

Polska życzenia dziś dostaje.”

Tekst: Ewa Wysocka

Serce i pieśń Niepodległej

111118

9 listopada 2018 roku Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie przyłączyła się do akcji Bicie rekordu dla Niepodległej, aby upamiętnić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Punktualnie o godzinie 11:11 zabrzmiały cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Hymn narodowy zaśpiewało kilka pokoleń Polaków: dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I-VIII, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz seniorzy i opiekunowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie. Podczas apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości drugo i szóstoklasiści przywołali obraz Polski widziany oczami bohaterów narodowych, poetów i pisarzy. Wyjątkową częścią uroczystości - wyjątkową, bo łączącą pokolenia - był występ seniorów i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

wiecz

Tego dnia w szkole odbyła się również wieczornica Serce i pieśń Niepodległej.

W przemówieniu, rozpoczynającym wieczór patriotyczny, pani dyrektor szkoły- Beata Żujewska, podkreśliła wagę krzewienia idei patriotyzmu i pielęgnowania tożsamości narodowej. Pięknie o miłości do Ojczyzny mówili również goście: pan Marek Wolszczak - Wójt Gminy Kozłowo, pan Jan Domański – członek Rodziny Katyńskiej oraz pan Waldemar Słupski. O drodze do niepodległości, trudach walki i utrzymania wolności opowiedzieli uczniowie klas: VIII, VII i VI. Poczucie jedności narodowej spotęgowało wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, dzięki którym zgromadzeni przemierzyli 100 lat historii niepodległej Polski.

Tekst: Anna Kozłowska

KONKURS RECYTATORSKI

KONKURS RECYTATORSKI

POECI DZIECIOM- NIEPODLEGŁA”

łącz

25 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbył się konkurs recytatorski pod hasłem Poeci dzieciom - Niepodległa. Organizatorkami imprezy były: Irena Kaczorowska, Małgorzata Kawecka.

Główne cele konkursu to:

- uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości;

- popularyzowanie poezji;

- rozwijanie zdolności recytatorskich;

- zachęcanie do występowania na scenie;

- prezentacja umiejętności uczniów na forum szkoły;

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym wyłoniono uczestników w eliminacjach wewnątrzklasowych. II etap - to konkurs szkolny, do którego przystąpiło 23 uczniów. Był on podzielony na 2 części:

1. Konkurs recytatorski dla oddziału przedszkolnego i klas I-III;

2. Konkurs recytatorski dla klas IV-VI

Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze autorstwa różnych poetów. Jury oceniało uczestników według następujących kryteriów:

  • dobór tekstu;
  • pamięciowe opanowanie utworu;
  • interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

Za każde kryterium przyznawano od 0 do 5 punktów.

W kategorii klas 0-III nagrody otrzymali:

- Klaudia Nowak kl. III – I miejsce;

- Oliwia Granica kl. II – II miejsce;

- Anna Hołubowicz kl. III – III miejsce.

W kategorii klas IV-VIII najlepszymi okazali się:

- Sara Sumicka kl. V– I miejsce;

- Karolina Jonczak kl. VI – II miejsce;

- Sara Brzozowska kl. IV – III miejsce.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Cały konkurs przebiegał w miłej atmosferze.

Irena Kaczorowska

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

Otwarte umysły, otwarte serca.

         W przedostatnią niedzielę października przypada Światowy Dzień Misyjny, dlatego cała społeczność szkolna włączyła się po raz drugi do programu ,, ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ ”, aby wesprzeć misje w Kamuli (Uganda) .

MISJE SAL

W piątek 19 października pod opieką Małgorzaty Chmielewskiej uczniowie kl.VI-VIII, a szczególnie młodzież należąca do SK Caritas i SK PCK przygotowali kiermasz.                

Pyszne ciasta, rurki, rogaliki, popcorn smakowały wszystkim, a każdy, kto choć w małym stopniu przyłączył się do naszej szkolnej akcji, mógł poczuć satysfakcję, że wspiera edukację i poprawia jakość życia dziecka mieszkającego w odległej Afryce.

Dziękujemy wszystkim za wspieranie misji. Niech słowa papieża Franciszka wypowiedziane w związku ze Światowym Dniem Misyjnym zapadną głęboko w serca i umysły:

 "Nigdy nie myśl, że nie masz nic do dania lub że nikomu nie jesteś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym. Niech każdy pomyśli w swym sercu: «wielu ludzi mnie potrzebuje»" 

Małgorzata Chmielewska-opiekun SK PCK

Ślubowania nadszedł czas!

Ślubowania nadszedł czas!

 

„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.

Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.”

(Jan Paweł II)

W czwartek 18 października 2018 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Pierwszoklasiści w obecności dyrektora szkoły-pani Beaty Żujewskiej, zaproszonych gości i rodziców zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia. Śpiewająco odpowiadali na pytania dotyczące naszej ojczyzny, szkolnej nauki oraz  zasad zachowania. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że egzamin pięknie zdali i  mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor Beata Żujewska. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.

Nie zabrakło też podarunków od zaproszonych gości: pana Jacka Jankowskiego i pięknych zakładek do książek od koleżanek i kolegów z klasy III.

                 Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia, rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek.

 I

Do grona społeczności szkolnej wstąpili: Oliwia Kaja Granica, Hanna Grymkowska, Lena Jastrzębowska, Damian Krzysztof Chodyna, Julia Borek, Tobiasz Ładziński, Wiktoria Bucholska, Natalia Żaglewska, Hanna Sowińska.

Pierwszoklasistom życzymy  samych sukcesów na dalsze lata nauki !

                                                                                                                                            Tekst: Małgorzata Kawecka

Pisarze dla Niepodległej

Pisarze dla Niepodległej

 ws

17 października 2018 roku w ramach cyklu „Ludzie z pasją” Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Zaborowie odwiedzili: pan Waldemar Smaszcz- polski historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz oraz ks. Andrzej Midura - proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy. Podczas spotkania z uczniami klas VII i VIII literaturoznawca opowiedział młodzieży o zasługach Henryka Sienkiewicza w krzewieniu idei przywrócenia Polsce niepodległości oraz znaczeniu literatury pisanej „ku pokrzepieniu serc”. Szczególne miejsce w prelekcji zajęła książka „Quo vadis” dzieło, które utorowało Sienkiewiczowi drogę do literackiej Nagrody Nobla. Wykład był wspaniałym wstępem, przygotowującym młodzież do omówienia obowiązkowej lektury. W ramach podziękowania uczniowie wręczyli panu Waldemarowi Smaszczowi i ks. Andrzejowi Midurze kopie rękopisu „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” przywiezione z Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

                                                                          Tekst: Anna Kozłowska

Co jest w życiu najważniejsze?

Co jest w życiu najważniejsze?

tea

Dnia 16 października 2018 r. przedszkolaki i uczniowie klas I-III obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Prawdziwy skarb” zaprezentowane przez Impresariat Artystyczny „INSIPRACJA” z Krakowa.
Dzieci dowiedziały się ze spektaklu, że prawdziwym skarbem jest przyjaźń, poznały znaczenie wzajemnego szacunku i poczucia własnej wartości. Aktorzy, którzy wcielili się w role żółwia i papugi byli bardzo przekonujący i potrafili wywołać wiele emocji wśród dzieci, które uczyły się poprzez przeżywanie.

Tekst: Ewa Wysocka

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

dz

           15 października 2018 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz zajęć z doradztwa zawodowego siódmoklasiści i ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie odwiedzili Komendę Powiatowej Policji w Nidzicy oraz Pizzerię „Gruby Benek”. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z specyfiką pracy policjanta oraz etapami zakładania własnej firmy. Młodzież dowiedziała się, jakie wymogi musi spełnić każdy kandydat na funkcjonariusza policji. Oficer prasowy pani Izabela Demska w sposób niezwykle ciekawy i obrazowy zapoznała uczniów ze specyfiką pracy, zasadami rekrutacji oraz regulaminem obowiązującym w Komendzie Powiatowej Policji
w Nidzicy. Pan Jarosław Boguniecki właściciel Pizzerii „Gruby Benek” opowiedział w jaki sposób założyć własną działalność gospodarczą i na jakie szczegóły zwrócić uwagę, aby osiągnąć sukces w branży.
Wycieczka okazała się cennym i pouczającym przeżyciem. Być może będzie miała wpływ na wybór przyszłego zawodu.

                                                                                                                                            Tekst: Ewa Wysocka


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis