SPOTKANIE Z RODZICAMI

 

 

OGŁOSZENIE!!!

Dnia 17.09.2020 r. (w czwartek) o godz. 15.30 odbędą się spotkania wychowawców z Rodzicami.

Bardzo proszę wszystkich Rodziców o zachowanie reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa, dystans społeczny - 1,5 m).

 

 

 

 

 

NARODOWE CZYTANIE

balladyna

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie. Uczniowie klas IV-VIII wysłuchali fragmentu „Balladyny” Juliusza Słowackiego, przeczytanego przez siódmoklasistów, którzy przygotowali scenę 3 aktu I, zachęcając tym samym słuchaczy do poznania treści całego dramatu.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

rsz2

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie 1 września 2020 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona przez ks. Michała Bekisza, następnie społeczność szkoły uczestniczyła w apelu. Pani dyrektor Beata Żujewska przywitała wszystkich zgromadzonych oraz przedstawiła zasady funkcjonowania szkoły w dobie pandemii. Obecny na uroczystości Wójt Gminy Kozłowo pan Marek Wolszczak przekazał uczniom opaski odblaskowe, które zwiększą widoczność dzieci na drodze. Podczas apelu została wręczona nagroda Darii Morawskiej uczennicy klasy IV-laureatce konkursu zorganizowanego przez KRUS w Nidzicy. Tego dnia uczniowie spotkali się z wychowawcami. Inauguracja roku szkolnego przebiegła w radosnej atmosferze i wzajemnej życzliwości.

AWANS NAUCZYCIELI

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych.”
                                                                            Konfucjusz

IMG 20200831 WA0031

 IMG 20200831 WA0020

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie 27 sierpnia 2020 roku odbyło się uroczyste wręczenie nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego. Panie: Małgorzata Kawecka oraz Monika Zięba uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego, pani Magdalena Górnecka stopień nauczyciela mianowanego, natomiast pan Bartosz Grzela uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego.

IMG 20200831 WA0004

Gratulujemy!

Bezpieczny powrót do szkoły

1.  Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka.     
2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.  
3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły i nauczycieli.
5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
6. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
7. Przypomnij dziecku o zasadach bezpieczeństwa podczas posiłku. 
8.  W miarę możliwości unikaj środków transportu publicznego; pomyśl o spacerze, rowerze.
9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
10.  Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

DRODZY RODZICE!

Powyższe zasady kieruje do Państwa Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Bardzo proszę pamiętać również o tym, by dzieci nie przynosiły do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów, które nie będą potrzebne na lekcjach.

Proszę również uczulić dzieci, by zjadały tylko swoje kanapki lub inne przekąski, korzystały tylko ze swoich napojów i nie częstowały nimi kolegów i koleżanek. 

Regulamin, o którym mowa w punkcie 2 będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły 2 września.

Z pozdrowieniami:

Beata Żujewska 

ODJAZDY AUTOBUSÓW ZE SZKOŁY 

 

GMINA KOZŁWO – SZKOŁA ZABOROWO

Godz. odjazdu I kurs

Godz. odjazdu II kurs

Miejscowość

12.15

14.05

Pielgrzymowo

12.23

14.10

Cebulki

12.32

14.18

Zalesie

12.34

14.20

Niedanowo

12.37

14.24

Szymany

12.40

14.26

Ważyny

12.46

14.32

Powierż

12.53

14.34

Górowo

12.56

14.36

Szkudaj

12.58

14.38

Bartki kolonia

13.00

14.42

Bartki wieś

13.03

14.45

Bartki bloki

13.05

14.48

Krokowo

13.08

14.50

Wola

 

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020 - 2021

 

 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

01.09.2020 r. o godz. 8.00 - Msza Święta w Kościele Parafialnym w Zaborowie. 

O godz. 9.00  - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 na boisku szkolnym. 

Proszę wszystkich uczniów, by podczas apelu każda klasa  ustawiła się w odległości od innych klas minimum 2 m, a odstęp między uczniami danej klasy wynosił minimum 1,5m. 

Podczas przejazdu autobusem  oraz w Kościele uczniowie mają obowiązek zasłonięcia nosa i ust. 

 

               

Rozkład autobusów w dniu 01.09.2020 r.

Godz. przyjazdu (rano)

Miejscowość

7.00

Cebulki

7.03

Pielgrzymowo

7.09

Ważyny

7.12

Szymany

7.17

Niedanowo

7.20

Zalesie

7.30

Zaborowo

Godz. przyjazdu

(rano)

Miejscowość

6.50

Wola

6.53

Krokowo

6.56

Bartki bloki

7.00

Bratki wioska

7.02

Bartki kolonia

7.04

Szkudaj

7.08

Górowo

7.10

Powierż

7.25

Zaborowo

DRODZY RODZICE!!!

Bardzo proszę zapoznać się z obowiązkami

wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05 sierpnia 2020 r., wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie i przedszkolaki mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców lub opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice lub opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Rodzice lub opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły; pracownik placówki odbiera dziecko i prowadzi do odpowiedniej grupy; tylko w wyjątkowych sytuacjach (np.: konieczność rozmowy z nauczycielem lub dyrektorem szkoły, w przypadku ciężkiej adaptacji dziecka w grupie przedszkolnej) rodzic lub opiekun może wejść do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. rodzice lub opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Obecność osób z zewnątrz zostaje ograniczona do niezbędnego minimum; osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe; do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych; osoby te powinny przebywać tylko w wyznaczonych obszarach. Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi

Art. 54. Kodeks Wykroczeń

Art. 116. Kodeks Wykroczeń

Art. 161. Kodeks Karny

Art. 165. Kodeks Karny

Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 

 

 PODRĘCZNIKI DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

5-6 latki

Religia

Jesteśmy dziećmi Bożymi

Aneta Rayzacher-Majewska, Anita Klebanowska, Sebastian Rychliński, Urszula Kryczka

Katechetyczne

I

Religia

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

+ Karty pracy

R. Szewczyk

A. Frączak 

M. Korzewniewska

ks. J. Staruchowicz

Katechetyczne

II

Religia

A oto ja jestem z Wami

R. Szewczyk

A. Frączak

Katechetyczne

III

Religia

Kto spożywa moje Ciało ma życie

R. Szewczyk

A. Frączak

Katechetyczne

IV

Religia

Jestem Chrześcijaninem

Red. M. Czyżewski

Katechetyczne

V

Religia

Bóg nas szuka

Red. M. Czyżewski,

M. Polny

Katechetyczne

VI

Religia

Wierzę w Święty Kościół Powszechny

Red. M. Czyżewski,

D. Adamiec

Katechetyczne

VII

Religia

Twoje słowo światłem na mojej drodze

Red. ks. P. Tomasik

Katechetyczne

VIII

Religia

Ty ścieżkę życia mi ukażesz

Red. ks. P. Tomasik

Katechetyczne

 

 

 

 

 

Drodzy Ósmoklasiści!

 

Zmiana terminu odbioru zaświadczeń!

Zaświadczenia możecie odbierać 31.07.2020 do godziny 12:30 albo
w poniedziałek od godziny 9:00 do 15:00. 

                                                              Z pozdrowieniem

                                                               Dyrktor Szkoły

                                                               Beata Żujewska

WAŻNA INFORMACJA!

Drodzy ósmoklasiści!

31 lipca o godzinie 10:00 w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU, na stronie: https://wyniki.edu.pl  będą ogłoszone wyniki Egzaminu ósmoklasisty . Przed zakończeniem roku szkolnego każdy z Was otrzymał login i hasło do tego systemu, więc bez problemu możecie sprawdzić swoje wyniki.

Zaświadczenia mogą odbierać uczniowie lub rodzice, w sekretariacie szkoły, 31 lipca od godziny 13:30 do 15:00               oraz 3 sierpnia od godz. 9:00 do 15:00 z zachowaniem środków bezpieczeństwa, tj. z zakryciem ust i nosa, po dezynfekcji rąk i z zachowaniem dystansu minimum 1,5 metra między oczekującymi. Mile widziany własny długopis.

Przypominam o ostatecznym terminie złożenia kopii zaświadczeń w wybranej szkole ponadpodstawowej do dnia 4 sirpnia 2020 r. do godziny 15:00.

Pozdrawiam bardzo serdecznie.

                                                                                                                                   Beata Żujewska

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja_o_ogloszeniu_wynikow_E8.pdf)Informacja_o_ogloszeniu_wynikow_E8.pdf362 kB2020-07-29 11:52

NAUKA ZDALNA 25.06.2020 - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Zadanie dla 3,4 – latków

1. Wykonaj słoneczko wybraną techniką plastyczną
2. Wprost uwielbiam piosenkę: "W Układzie Słonecznym" Nutkosfery
: https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI&fbclid=IwAR1EMrjpCsziknM6KYjZN7zlPTtnqUR_Ja2-VHSYsAthVfpMUns3CX7jsvk

Spróbuj nauczyć się refrenu:
W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale
Zadanie dodatkowe: czy potrafisz wymienić nazwy planet?
3. Pobaw się z mamusią/tatusiem w zabawę „Słońce świeci deszczyk pada.” Na hasło rodzica „słońce świeci” - poruszaj się po pokoju w dowolnie wybrany sposób, ciesząc się, iż świeci słońce. Na hasło: „pada deszcz”- zatrzymaj się w bezruchu, tworząc ramionkami daszek nad głową

 

Zadanie dla 5,6 – latków

Narysuj to, co najbardziej podobało Ci się w przedszkolu.

( karta pracy, cz.4, s.76)

Kochane Przedszkolaki! Życzę Wam udanych wakacji !

NAUKA ZDALNA 24.06.2020

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Zadanie dla 5,6– latków

Zagraj z rodzicami w grę. Życzę udanej zabawy!

(karta pracy, cz.4, s. 78)

 

Zadanie dla 3,4 – latków

1. Jeśli już korzystasz z komputera/ telefonu lub często oglądasz telewizję- przypomnijcie sobie wspólne zasady użytkowania sprzętu.

2. Porozmawiajcie o tym, co relaksuje każdego członka rodziny: chwila samotności, kąpiel, spacer, rozmowa, czytanie… Wykonaj zawieszkę na klamkę: odpoczywam. To będzie znak, że mamusia/tatuś/ lub Ty sam potrzebujesz minutki dla siebie.

 

HISTORIA

KLASA VIII

https://view.genial.ly/5e9eb7d142b8b70da8f31ed2/presentation-er-prl?fbclid=IwAR1ELEquGFDLA1FeIzrk6RH1RLccCZW9RIDn4OIeCP4rl3B2LyJD-su4WBI

 

JĘZYK POLSKI

KLASY IV, V, VI, VII, VIII

Zachęcam do obejrzenia filmu "Szaleństwa panny Ewy". Powstał on na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego.

 

https://www.youtube.com/watch?v=VV_FrPqP1gc

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis