NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości

11l

Jestem Polakiem i jestem z tego dumny! Takim przesłaniem zakończyła się prezentacja, którą społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie obejrzała 10 listopada podczas apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pan Michał Mielczarek – nauczyciel historii przypomniał uczniom czasy świetności i upadku Polski oraz opowiedział o różnych postawach patriotycznych i ich wpływie na odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 roku.

11 list

Dopełnieniem prezentacji multimedialnej były piosenki patriotyczne zaśpiewane przez uczniów szkoły: laureatki Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Nidzicy, harcerzy oraz uczennicę klasy III. W ramach finału akcji „Szkoła do hymnu”o godzinie 11:11 cała społeczność szkoły zaśpiewała cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego”.

PASOWANIE NA UCZNIA

Pasowanie pierwszoklasistów

PAS1

W naszej szkole pasowanie pierwszoklasistów to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu całej społeczności. W tym roku szkolnym uczniowie przystąpili do niego 29 października. Podczas uroczystości dzieci przedstawiły bardzo bogaty program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, teatralne oraz taneczne. Pierwszoklasiści, z uśmiechem na twarzy, wypili przygotowany przez rodziców napój odwagi i mądrości. Składając ślubowanie przyrzekli pilnie się uczyć, dbać o dobre imię szkoły oraz pomagać kolegom i koleżankom w potrzebie. Uczniowie zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie przez panią dyrektor Beatę Żujewską.

PASS

 Nie zabrakło również gratulacji, dyplomów, upominków od pani dyrektor szkoły, wychowawczyni, rodziców oraz zaproszonych gości: pana Wójta Gminy Kozłowo Marka Wolszczaka, Sekretarza Gminy Kozłowo pana Jacka Jankowskiego, Przewodniczącej Rady Rodziców pani Jolanty Jamróz oraz Radnej Powiatu Nidzickiego pani Jagody Granicy, a także koleżanek i kolegów z klasy II i III.

Monika Zięba

SZKOŁA PAMIĘTA

„Szkoła pamięta”

SZKOPAM

29 października 2021 r. w ramach akcji „Szkoła pamięta”
23 DH POMARAŃCZOWE PŁOMIENIE

udała się na Cmentarz Komunalny w Nidzicy.
Harcerze odwiedzili groby: Stefana Szulca- byłego dyrektora szkoły, Władysława Prymasa- nauczyciela oraz Grób Nieznanego Żołnierza. Harcerze zapalili znicze na grobach, aby w ten sposób
uczcić ich pamięć. 
Uczniowie i przedszkolaki zapalili również znicz w szkolnym miejscu pamięci przy tablicy poświęconej Leonowi Ciszewskiemu, Zofii Halinie Krassowskiej ps. „Duża Zosia”,

Witoldowi Stefanowi Modelskiemu ps. „Warszawiak”, Wojciechowi Zalewskiemu ps. „Orzeł Biały”.

Ewa Wysocka

WYCIECZKA DO KINA

Wycieczka do kina 

kino  

25 października dzieci z oddziału przedszkolnego „Biedronki” i „Pszczółki” oraz uczniowie z klas III,II i I pod opieką wychowawczyń pani Małgorzaty Kaweckiej, pani Ewy Wysockiej, pani Ireny Kaczorowskiej, pani Agaty Gadomskiej, pani Moniki Zięby i pani Jagody Granica uczestniczyli w wycieczce do kina w Działdowie.

Cele i założenia programowe wycieczki to:
– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna),
– kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu
– integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej

   Psi Patrol” to seria ukazująca perypetie sześciorga bohaterskich szczeniąt: Marshalla, Chase'a, Rocky'ego, Zumy, Rubble'a i Skye, które pod przywództwem dziesięcioletniego Rydera wyruszają na ratunek potrzebującym. Przygody bohaterów bardzo podobały się dzieciom.

   Po zakończonym seansie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia i udaliśmy w drogę powrotną do szkoły. Przez całą drogę trwały rozmowy na temat obejrzanego filmu. Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. To był bardzo udany dzień.

W BIBLIOTECE

Promujemy czytanie

Dnia 30 września 2021roku uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami były
z wizytą w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy.

Dzieci zapoznały się z pracą bibliotekarza i funkcjonowaniem biblioteki. Zwiedziły również zamek krzyżacki, którego tajemnice wyjawił im Pan Paweł Bukowski- dyrektor NOK.

Zajęcia w bibliotece tak się dzieciom spodobały,że dnia 11 października 2021 roku wzięły aktywnie udział w warsztatach programowania w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, które prowadziła Pani Julita Margalska.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Pracowników Oświaty

DEN 21

Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”. Powyższymi słowami Elizy Orzeszkowej uczniowie klasy VIII rozpoczęli artystyczną część uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 14 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie. Podczas apelu w zarysie została przedstawiona historia powołania Komisji Edukacji Narodowej, gdyż to właśnie w rocznicę powstania KEN obchodzony jest Dzień Nauczyciela - święto wychowawców, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich pracowników oświaty. To właśnie dla nich w uczniowskich monologach i piosenkach wystąpiły uczennice klasy VI, a czwartoklasiści wyrecytowali wiersze.
Z uczniowskich ust popłynęły piękne podziękowania i życzenia, a członkowie Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom laurki, słodkości i róże. Pani dyrektor Beata Żujewska podziękowała nauczycielom i pracownikom za trud wkładany w codzienną pracę na rzecz uczniów i szkoły oraz życzyła dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 

dp

5 października 2021 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 
Z tej okazji PSZCZÓŁKI i BIEDRONKI- przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie przygotowały występ artystyczny,
w którym zaprezentowały swoje umiejętności.

Dzieci otrzymały pamiątkowe medale oraz słodkie upominki od pani dyrektor Beaty Żujewskiej, pana Marka Wolszczaka Wójta Gminy Kozłowo, pani Barbary Szczepkowskiej zastępcy Wójta Gminy Kozłowo, pana Jacka Jankowskiego Sekretarza Gminy Kozłowo oraz Jolanty Jamróz Przewodniczącej Rady Rodziców.
Przedszkolakom 
życzymy, aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia,
nie tylko od święta.

Tekst: Ewa Wysocka

Małgorzata Kawecka

PROMUJEMY ZDROWE ODŻYWIANIE

KTO SOKI PIJE, TEN DŁUGO ŻYJE!

SOK

Mając na uwadze zdrowie naszych przedszkolaków nie zapominamy
o organizowaniu sytuacji edukacyjnych, które promują zdrowie. Dzieci
z oddziału przedszkolnego 5 października 2021 r. przygotowały sok wieloowocowy. Jednak zanim przystąpiły do pracy, dzieci zapoznały
się z urządzeniem do robienia soku- sokowirówką, jego działaniem i utrwaliły sobie zasady bezpieczeństwa. Degustacja była udana, bezpieczeństwo zapewnione.

Tekst: Małgorzata Kawecka

Ewa Wysocka


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis