Ślubowania nadszedł czas!

Ślubowania nadszedł czas!

 

„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.

Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.”

(Jan Paweł II)

W czwartek 18 października 2018 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Pierwszoklasiści w obecności dyrektora szkoły-pani Beaty Żujewskiej, zaproszonych gości i rodziców zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia. Śpiewająco odpowiadali na pytania dotyczące naszej ojczyzny, szkolnej nauki oraz  zasad zachowania. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że egzamin pięknie zdali i  mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor Beata Żujewska. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.

Nie zabrakło też podarunków od zaproszonych gości: pana Jacka Jankowskiego i pięknych zakładek do książek od koleżanek i kolegów z klasy III.

                 Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia, rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek.

 I

Do grona społeczności szkolnej wstąpili: Oliwia Kaja Granica, Hanna Grymkowska, Lena Jastrzębowska, Damian Krzysztof Chodyna, Julia Borek, Tobiasz Ładziński, Wiktoria Bucholska, Natalia Żaglewska, Hanna Sowińska.

Pierwszoklasistom życzymy  samych sukcesów na dalsze lata nauki !

                                                                                                                                            Tekst: Małgorzata Kawecka

Pisarze dla Niepodległej

Pisarze dla Niepodległej

 ws

17 października 2018 roku w ramach cyklu „Ludzie z pasją” Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Zaborowie odwiedzili: pan Waldemar Smaszcz- polski historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz oraz ks. Andrzej Midura - proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy. Podczas spotkania z uczniami klas VII i VIII literaturoznawca opowiedział młodzieży o zasługach Henryka Sienkiewicza w krzewieniu idei przywrócenia Polsce niepodległości oraz znaczeniu literatury pisanej „ku pokrzepieniu serc”. Szczególne miejsce w prelekcji zajęła książka „Quo vadis” dzieło, które utorowało Sienkiewiczowi drogę do literackiej Nagrody Nobla. Wykład był wspaniałym wstępem, przygotowującym młodzież do omówienia obowiązkowej lektury. W ramach podziękowania uczniowie wręczyli panu Waldemarowi Smaszczowi i ks. Andrzejowi Midurze kopie rękopisu „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” przywiezione z Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

                                                                          Tekst: Anna Kozłowska

Co jest w życiu najważniejsze?

Co jest w życiu najważniejsze?

tea

Dnia 16 października 2018 r. przedszkolaki i uczniowie klas I-III obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Prawdziwy skarb” zaprezentowane przez Impresariat Artystyczny „INSIPRACJA” z Krakowa.
Dzieci dowiedziały się ze spektaklu, że prawdziwym skarbem jest przyjaźń, poznały znaczenie wzajemnego szacunku i poczucia własnej wartości. Aktorzy, którzy wcielili się w role żółwia i papugi byli bardzo przekonujący i potrafili wywołać wiele emocji wśród dzieci, które uczyły się poprzez przeżywanie.

Tekst: Ewa Wysocka

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

dz

           15 października 2018 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz zajęć z doradztwa zawodowego siódmoklasiści i ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie odwiedzili Komendę Powiatowej Policji w Nidzicy oraz Pizzerię „Gruby Benek”. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z specyfiką pracy policjanta oraz etapami zakładania własnej firmy. Młodzież dowiedziała się, jakie wymogi musi spełnić każdy kandydat na funkcjonariusza policji. Oficer prasowy pani Izabela Demska w sposób niezwykle ciekawy i obrazowy zapoznała uczniów ze specyfiką pracy, zasadami rekrutacji oraz regulaminem obowiązującym w Komendzie Powiatowej Policji
w Nidzicy. Pan Jarosław Boguniecki właściciel Pizzerii „Gruby Benek” opowiedział w jaki sposób założyć własną działalność gospodarczą i na jakie szczegóły zwrócić uwagę, aby osiągnąć sukces w branży.
Wycieczka okazała się cennym i pouczającym przeżyciem. Być może będzie miała wpływ na wybór przyszłego zawodu.

                                                                                                                                            Tekst: Ewa Wysocka

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej

page

W dniu 11 października 2018 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie, podziękowali za dar nauki, wychowanie oraz okazywane serce.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej klasy II i IV pod opieką pani Moniki Zięby oraz Agnieszki Hinburg przygotował akademię pt. „Jeden dzień z życia szkoły”. W ten sposób: piosenką, wierszem, zabawnymi scenkami uczniowie wyrazili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczycielom, jak również za czujność pracownikom niepedagogicznym.

                                                                    Tekst: Agnieszka Hinburg

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 28.09.2018 r. w naszej szkole został wybrany Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2018/2019. Wybory poprzedziła szkolna kampania przedwyborcza kandydatów oraz lekcje na tematy związane z samorządnością.Uczniowie mogli zaprezentować swoje programy przed całą społecznością szkolną. Kandydaci do SU mówili nie tylko o planach na działania w szkole, ale również pokazali swoje talenty.

SU kandydaci

Następnie odbyło się głosowanie. Po obliczeniu głosów wyłoniono następujące osoby: Sylwia Kołodziejska, Łukasz Morawski, Ola Łamejka, Zuzanna Sztraube, Klaudia Nowak, Oliwia Świerk, Sebastian Szymański, Natalia Nowosielska, Sara Sumicka. Opiekunem SU została, podobnie jak w latach ubiegłych, pani Magdalena Łączkowska.

wyniki

5 października odbyło się pierwsze spotkanie SU z opiekunem, podczas którego wybrano przewodniczącą SU - Sylwia Kołodziejska, zastępcę- Łukasz Morawski, skarbnika - Ola Łamejka .  

                                                       Tekst: Magdalena Łączkowska

Dąb Pamięci kapitana Leona Ciszewskiego.

„Katyń…Ocalić od zapomnienia”.

Dąb Pamięci kapitana Leona Ciszewskiego

tablica1

17 września 2018 roku słowa Feliksa Konarskiego: „Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy…” wybrzmiały i stały się rzeczywistością, ponieważ przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie został posadzony Dąb Pamięci. W ten sposób społeczność szkolna uhonorowała kapitana Leona Ciszewskiego zamordowanego przez NKWD w Bykowni
w roku 1940.         
przemowy            Podczas uroczystego apelu pani dyrektor Beata Żujewska odczytała treść Certyfikatu, potwierdzającego uczestnictwo placówki w programie edukacyjnym „Katyń… Ocalić od zapomnienia”, prowadzonym przez Stowarzyszenie Parafiada od 2008 roku. Obecna na uroczystości pani Jolanta Borowiecka - wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie - podkreśliła, że tak doniosłe przedsięwzięcie jest doskonałym sposobem zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o Bohaterach zbrodni katyńskiej i poznawania historii przez pryzmat losów konkretnego człowieka. W swoim przemówieniu pan Jan Domański - członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie - po raz kolejny dał piękne świadectwo pamięci o ofiarach zbrodni z 1940 roku i poinformował zgromadzonych, że dzięki propagatorowi Światła Pamięci, panu Rafałowi Pyrze, w Grodnie przy grobie 13-letniego Tadeusza Jasińskiego została złożona biało-czerwona szarfa od uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie. 

pyra              

W krótkim programie artystycznym uczniowie przybliżyli tragiczne wydarzenia, które miały miejsce podczas II wojny światowej w lesie katyńskim.

katyń

 

Następnie przemaszerowano do szkolnego miejsca pamięci. Proboszcz parafii w Turowie ksiądz Michał Bekisz poświęcił dąb oraz ziemię przywiezioną z miejsca kaźni Polaków.

sadzenie

Pani dyrektor Beata Żujewska, pan Marek Wolszczak Wójt Gminy Kozłowo oraz pan Jan Domański odsłonili pamiątkową tablicę ufundowaną przez panią Monikę Bober-Kuchtę.

dąb

 

Następnie posadzono Dąb Pamięci Leona Ciszewskiego. W apelu Pomordowanych oddano hołd Ofiarom zbrodni katyńskiej i zapalono Światła Pamięci.         

meczyk

Tego dnia dla uczczenia 100-lecia niepodległości rozegrano mecz „Orły” Janowiec Kościelny kontra SP Zaborowo.

Tekst: Anna Kozłowska

ZAPROSZENIE

W naszej szkole dnia 17.09.2018r. o godz. 1100 odbędzie się uroczysta 
akademia z okazji posadzenia "Dębu Pamięci" w ramach programu "Katyń...Ocalić od zapomnienia"
Serdecznie zapraszamy Rodziców i wszystkich Przyjaciół Szkoły.

WERSJA 3


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis