Godziny otwarte nauczycieli

KONSULTACJE RODZICÓW

Z NAUCZYCIELAMI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Beata Żujewska

wtorek

1000 - 1100

2.

Ewa Wysocka

poniedziałek

825 - 850

3.

Agata Gadomska

poniedziałek

740 - 825

4.

Irena Kaczorowska

środa

1125 – 1210

5.

Małgorzata Kawecka

wtorek

930 - 1015

6.

Monika Zięba

wtorek

835 - 920

7.

Małgorzata Chmielewska

poniedziałek

930 - 1015

8.

Agnieszka Hinburg

piątek

1125 - 1210

9.

Magdalena Górnecka

wtorek

1030 - 1115

10.

Anna Kozłowska

poniedziałek

1125 - 1210

11.

Monika Kwestarz

środa

1125 - 1210

12.

Barbara Olszewska

poniedziałek

1210 – 1220

13.

Małgorzata Radzymińska

wtorek

1030 - 1115

14.

Zbigniew Czechowski

środa

835 - 920

15.

Ks. Michał Bekisz

wtorek

1030 - 1115

16.

Andrzej Tomporowski

środa

1400 – 1420

17.

Bartosz Grzela

wtorek

1030 - 1115

 

 

KONSULTACJE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

w roku szkolnym 2018/2019

L.p

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godzina

       
1. Beata Żujewska poniedziałek 11:00-12:00

2.

Agnieszka Hinburg

wtorek

13:35-14:20

3.

Ewa Wysocka

wtorek

13:35-14:20

4.

Hanna Zielińska

wtorek

10:50-11:30

5.

Anna Kozłowska

wtorek

9:50-10:35

6.

Monika Kwestarz

wtorek

9:20-9:50

7.

Zbigniew Czechowski

wtorek

7:30-8:00

8.

Barbara Olszewska

wtorek

7:30-8:00

9.

Irena Kaczorowska

środa

8:55-9:40

10.

Ks. Michał Bekisz

środa

12:35-13:20

11.

Magdalena Łączkowska

środa

8:55-9:40

12.

Małgorzata Kawecka

czwartek

9:50-10:35

13.

Małgorzata Chmielewska

czwartek

11:45-12:30

14.

Monika Zięba

czwartek

12:35-13:20

15.

Sabina Żebrowska

czwartek

12:00-12:30

16.

Małgorzata Radzymińska

piątek

7:30-8:00

 

 

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis