Godziny otwarte nauczycieli

 

 

KONSULTACJE RODZICÓW I UCZNIÓW

Z NAUCZYCIELAMI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp.

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Beata Żujewska

wtorek

1220 - 1305

2.

Ks. Michał Bekisz

środa

1125 - 1210

3.

Małgorzata Chmielewska

poniedziałek

835 - 920

4.

Agata Gadomska

czwartek

835 - 920

5.

Agnieszka Hinburg

środa

655 - 740

6.

Irena Kaczorowska

środa

1115 - 1200

7.

Monika Milewska

środa

835 - 920

8.

Monika Kwestarz

środa

1030 - 1115

9.

Anna Kozłowska

czwartek

700 - 740

10.

Judyta Psiuk

wtorek

1315 - 1400

11.

Michał Mielczarek

środa

1220 - 1305

12.

Barbara Olszewska

poniedziałek

740 - 825

13.

Ewa Wysocka

poniedziałek

1405 - 1450

14.

Monika Zięba

czwartek

740 - 825

 

 

KONSULTACJE RODZICÓW I UCZNIÓW

Z NAUCZYCIELAMI

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Lp.

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Beata Żujewska

piątek

1400 - 1445

2.

Ks. Michał Bekisz

czwartek

655 – 740

3.

Małgorzata Chmielewska

czwartek

1030 - 1115

4.

Agata Gadomska

piątek

655 – 740

5.

Bartosz Grzela

wtorek

655 – 740

6.

Agnieszka Hinburg

wtorek

655 – 740

7.

Irena Kaczorowska

piątek

1210 - 1310

8.

Małgorzata Kawecka

piątek

655 – 740

9.

Monika Kwestarz

poniedziałek

655 – 740

10.

Anna Kozłowska

czwartek

655 – 740

11.

Judyta Psiuk

środa

655 – 740

12.

Michał Mielczarek

poniedziałek

1315 - 1400

13.

Barbara Olszewska

czwartek

710 – 740

14.

Ewa Wysocka

czwartek

1405 - 1450

15.

Monika Zięba

piątek

1220 – 1305

 

 

 

KONSULTACJE RODZICÓW

Z NAUCZYCIELAMI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Lp.

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Beata Żujewska

czwartek

1400 -1500

2.

Ks. Michał Bekisz

poniedziałek

1030 - 1115

3.

Małgorzata Chmielewska

wtorek

835 - 920

4.

Agata Gadomska

poniedziałek

740 - 825

5.

Bartosz Grzela

wtorek

1030 - 1115

6.

Agnieszka Hinburg

piątek

1300 – 1400

7.

Irena Kaczorowska

środa

1030 - 1115

8.

Małgorzata Kawecka

środa

1315 - 1400

9.

Monika Kwestarz

wtorek

930 - 1015

10.

Anna Kozłowska

czwartek

1125 - 1210

11.

Judyta Psiuk

wtorek

1030 - 1115

12.

Michał Mielczarek

poniedziałek

1310 - 1340

13.

Barbara Olszewska

poniedziałek

1115 - 1125

14.

Ewa Wysocka

piątek

1210 - 1305

15.

Monika Zięba

poniedziałek

930 - 1015

 

KONSULTACJE RODZICÓW

Z NAUCZYCIELAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp.

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Beata Żujewska

piątek

900 - 1000

2.

Ewa Wysocka

czwartek

1220 - 1305

3.

Agata Gadomska

piątek

930 - 1015

4.

Irena Kaczorowska

poniedziałek

740 – 825

5.

Małgorzata Kawecka

wtorek

1030 - 1115

6.

Monika Zięba

poniedziałek

1030 - 1130

7.

Małgorzata Chmielewska

wtorek

1315 - 1400

8.

Agnieszka Hinburg

wtorek

1405 - 1450

9.

Judyta Psiuk

środa

1125 - 1210

10.

Anna Kozłowska

poniedziałek

1305 - 1350

11.

Monika Kwestarz

środa

1230 - 1305

12.

Barbara Olszewska

poniedziałek

1115 - 1125

13.

Zbigniew Czechowski

Wtorek

1220 - 1305

14.

Ks. Michał Bekisz

piątek

1030 - 1115

15.

Bartosz Grzela

poniedziałek

930 - 1015

 

 

 

 

KONSULTACJE RODZICÓW

Z NAUCZYCIELAMI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Beata Żujewska

wtorek

1000 - 1100

2.

Ewa Wysocka

poniedziałek

825 - 850

3.

Agata Gadomska

poniedziałek

740 - 825

4.

Irena Kaczorowska

środa

1125 – 1210

5.

Małgorzata Kawecka

wtorek

930 - 1015

6.

Monika Zięba

wtorek

835 - 920

7.

Małgorzata Chmielewska

poniedziałek

930 - 1015

8.

Agnieszka Hinburg

piątek

1125 - 1210

9.

Magdalena Górnecka

wtorek

1030 - 1115

10.

Anna Kozłowska

poniedziałek

1125 - 1210

11.

Monika Kwestarz

środa

1125 - 1210

12.

Barbara Olszewska

poniedziałek

1210 – 1220

13.

Małgorzata Radzymińska

wtorek

1030 - 1115

14.

Zbigniew Czechowski

środa

835 - 920

15.

Ks. Michał Bekisz

wtorek

1030 - 1115

16.

Andrzej Tomporowski

środa

1400 – 1420

17.

Bartosz Grzela

wtorek

1030 - 1115

 

 

KONSULTACJE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

w roku szkolnym 2018/2019

L.p

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godzina

       
1. Beata Żujewska poniedziałek 11:00-12:00

2.

Agnieszka Hinburg

wtorek

13:35-14:20

3.

Ewa Wysocka

wtorek

13:35-14:20

4.

Hanna Zielińska

wtorek

10:50-11:30

5.

Anna Kozłowska

wtorek

9:50-10:35

6.

Monika Kwestarz

wtorek

9:20-9:50

7.

Zbigniew Czechowski

wtorek

7:30-8:00

8.

Barbara Olszewska

wtorek

7:30-8:00

9.

Irena Kaczorowska

środa

8:55-9:40

10.

Ks. Michał Bekisz

środa

12:35-13:20

11.

Magdalena Łączkowska

środa

8:55-9:40

12.

Małgorzata Kawecka

czwartek

9:50-10:35

13.

Małgorzata Chmielewska

czwartek

11:45-12:30

14.

Monika Zięba

czwartek

12:35-13:20

15.

Sabina Żebrowska

czwartek

12:00-12:30

16.

Małgorzata Radzymińska

piątek

7:30-8:00

 

 

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis