Rada Rodziców rok szkolny 2018/2019

Rada Rodziców

2018/2019

Nazwisko i imię

Funkcja

Granica Jadwiga

Przewodnicząca

Nowak Magdalena

Wiceprzewodnicząca

Jamróz Jolanta

Sekretarz

Ludwińska Joanna

Skarbnik

Hołubowicz Alicja

Członek

Szymańska Dorota

Członek

Moszczyńska Katarzyna

Członek

Fabisiak Beata

Członek

Dudzińska Monika

Członek

Urban Katarzyna

Członek


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis