Biblioteka

BIBLIOTEKA CZYNNA

2018/2019

Poniedziałek:  kl. VII        godz. 10.35

                       kl. III         godz. 12.20

Środa:           kl. IV         godz. 8.45

                       kl. V           godz. 9.40

                       kl.VIII       godz. 11.35
                       kl. I            godz. 9.30

Czwartek:      kl. II          godz. 10.35

Piątek            kl. VI          godz. 8.45 

                                       

WYDARZENIA

bibli

       Dnia   19 kwietnia 2016r. uczniowie klasy II i V wraz ze swoimi opiekunkami  Panią Moniką Ziębą i Panią Małgorzatą Chmielewską uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie.  Celem  zajęć było zapoznanie uczniów  z biblioteką i jej księgozbiorem, promowanie czytania książek i dbania o nie, wyrabianie  u dzieci  nawyków korzystania z biblioteki już od najmłodszych lat.                                                                                                      W trakcie spotkania dzieci z zainteresowaniem obejrzały prezentację nt. historii książki, zapoznały się z regulaminem biblioteki, ogólnymi zasadami wypożyczania książek, dowiedziały się, co trzeba zrobić, żeby zostać  czytelnikiem, jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią. Szczególną uwagę zwrócono na poszanowanie książek i  poprawne zachowanie się w bibliotece- czytelni.   
Takie spotkania pokazują dzieciom, że w bibliotece  nie tylko można czytać i wypożyczać książki, ale świetnie się bawić  i że stworzenie  przyjaznej  i serdecznej atmosfery  ma bardzo ważny  wpływ na pierwsze kontakty z biblioteką.

   Na pamiątkę dzieci ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia,  otrzymały kolorowe zakładki  do książek. Opuściły  bibliotekę  z uśmiechem na twarzach i obiecały, że będą odwiedzać bibliotekę i wypożyczać książki.

Tekst: p. Monika Zięba


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis