Samorząd uczniowski

 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Pani Magdalena Łączkowska

Skład Samorządu Uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCA - Sylwia Kołodziejska 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ  - Łukasz Morawsk

SKARBNIK - Aleksandra Łamejka 

 

SEKCJA KULTURALNA: Klaudia Nowak, Zuzanna Sztraube,                                        Natalia Nowosielska

SEKCJA GOSPODARCZA:Sebastian Szymański, Oliwia Świerk,                                       Sara Sumicka 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis