Samorząd uczniowski

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Pan Bartosz Grzela

Skład Samorządu Uczniowskiego:

PRZEWODNICZĄCA Oliwia Dudzińska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - Kacper Mrozowski

SKARBNIK –Klaudia Nowak

SEKCJA KULTURALNA: Sara Sumicka, Maria Świerk, Anna Hołubowicz

SEKCJA GOSPODARCZA: Lena Granica, Kamil Cycen, Natalia Nowosielska

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Pani Magdalena Łączkowska

Skład Samorządu Uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCA - Sylwia Kołodziejska 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ  - Łukasz Morawsk

SKARBNIK - Aleksandra Łamejka 

 

SEKCJA KULTURALNA: Klaudia Nowak, Zuzanna Sztraube,                                        Natalia Nowosielska

SEKCJA GOSPODARCZA:Sebastian Szymański, Oliwia Świerk,                                       Sara Sumicka 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis