Grono pedagogiczne

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie

mgr Beata Żujewska

 

Rada Pedagogiczna rok szkolny 2018/2019

 

Imię i   nazwisko

Przedmiot

mgr  Beata Żujewska

 Dyrektor   Szkoły, logopeda

mgr   Małgorzata Kawecka

edukacja wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna, technika, plastyka

mgr   Monika Zięba

edukacja   wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

mgr   Irena Kaczorowska

edukacja   wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika,

bibliotekarka

mgr   Hanna Zielińska

edukacja   wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna

mgr   Anna Kozłowska

język  polski

mgr   Małgorzata Chmielewska

przyroda,  wychowanie fizyczne, geografia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr   Monika Kwestarz

matematyka, zajęcia   komputerowe, 

mgr   Magdalena Łączkowska

język   angielski, muzyka, 

mgr Zbigniew Czechowski

historia, WOS

mgr Barbara Olszewska

język niemiecki

mgr Sabina Żebrowska

fizyka

mgr Małgorzata Radzymińska

biologia, chemia

Ks.   Michał Bekisz

religia

mgr Ewa Wysocka edukacja   wczesnoszkolna, pedagog
mgr Agnieszka Hinburg  nauczyciel wspomagający, logopeda

 

Wychowawcy 2018/2019

Oddział przedszkolny- mgr Hanna Zielińska

                                                         mgr Ewa Wysocka

Klasa I - mgr Małgorzata Kawecka

Klasa II- mgr Monika Zięba

Klasa III – mgr Irena Kaczorowska

Klasa IV - mgr Agnieszka Hinburg

Klasa V - mgr Magdalena Łączkowska

Klasa VI- mgr Anna Kozłowska

Klasa VII- mgr Monika Kwestarz

Klasa VIII-mgr Małgorzata Chmielewska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis