Grono pedagogiczne

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie

mgr Beata Żujewska

Rada Pedagogiczna

rok szkolny 2022/20223

Imię i   nazwisko

Przedmiot

mgr  Beata Żujewska

 Dyrektor   Szkoły,                                                   logopeda

mgr   Małgorzata Kawecka

edukacja wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna, technika, plastyka

mgr   Monika Zięba

edukacja   wczesnoszkolna,                                       terapia pedagogiczna

mgr   Irena Kaczorowska

edukacja   wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika,   bibliotekarz

mgr   Agata Gadomska

edukacja   wczesnoszkolna

mgr   Anna Kozłowska

język  polski, socjoterapia

mgr   Małgorzata Chmielewska

biologia, przyroda, geografia, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

mgr   Monika Kwestarz

matematyka, informatyka 

mgr   Judyta Psiuk

język angielski 

mgr Michał Mielczarek

historia, WOS,

mgr Barbara Olszewska

język niemiecki

mgr  Michał Bekisz

religia, fizyka

mgr Ewa Wysocka

edukacja   wczesnoszkolna, pedagog

mgr Agnieszka Hinburg

 chemia, muzyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, logopeda

mgr Bartosz Grzela

wychowanie fizyczne, EDB

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie

mgr Beata Żujewska

 

Rada Pedagogiczna

rok szkolny 2021/2022 

Imię i   nazwisko

Przedmiot

mgr  Beata Żujewska

 Dyrektor   Szkoły,                                                   logopeda

mgr   Małgorzata Kawecka

edukacja wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna, technika, plastyka

mgr   Monika Zięba

edukacja   wczesnoszkolna,                                      terapia pedagogiczna

mgr   Irena Kaczorowska

edukacja   wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika,   bibliotekarz

mgr   Agata Gadomska

edukacja   wczesnoszkolna

mgr   Anna Kozłowska

język  polski, socjoterapia

mgr   Małgorzata Chmielewska

biologia, przyroda, geografia, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

mgr   Monika Kwestarz

matematyka, informatyka 

mgr   Judyta Psiuk

język angielski 

mgr Michał Mielczarek

historia, WOS,

mgr Barbara Olszewska

język niemiecki

mgr  Michał Bekisz

religia, fizyka

mgr Ewa Wysocka

edukacja   wczesnoszkolna, pedagog

mgr Agnieszka Hinburg

 chemia, muzyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, logopeda

mgr Bartosz Grzela

wychowanie fizyczne, EDB

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie

 

mgr Beata Żujewska

 

Rada Pedagogiczna

rok szkolny 2020/2021

 

 

Imię i   nazwisko

Przedmiot

mgr  Beata Żujewska

 Dyrektor   Szkoły,

logopeda

mgr   Małgorzata Kawecka

edukacja wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna, technika, plastyka

mgr   Monika Zięba

edukacja   wczesnoszkolna

terapia pedagogiczna

mgr   Irena Kaczorowska

edukacja   wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika,

bibliotekarz

mgr   Agata Gadomska

edukacja   wczesnoszkolna

mgr   Anna Kozłowska

język  polski

mgr   Małgorzata Chmielewska

biologia, przyroda, geografia, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

mgr   Monika Kwestarz

matematyka, informatyka 

mgr   Judyta Psiuk

język   angielski 

mgr Zbigniew Czechowski

historia, WOS, EDB

mgr Barbara Olszewska

język niemiecki

mgr  Michał Bekisz

religia, fizyka

mgr Ewa Wysocka

edukacja   wczesnoszkolna, pedagog

mgr Agnieszka Hinburg

 chemia, muzyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, logopeda

mgr Bartosz Grzela

wychowanie fizyczne

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie

mgr Beata Żujewska

 

Rada Pedagogiczna rok szkolny 2019/2020

 

Imię i   nazwisko

Przedmiot

mgr  Beata Żujewska

 Dyrektor   Szkoły, logopeda

mgr   Małgorzata Kawecka

edukacja wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna, technika, plastyka

mgr   Monika Zięba

edukacja   wczesnoszkolna

terapia pedagogiczna

mgr   Irena Kaczorowska

edukacja   wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika,

bibliotekarz

mgr   Agata Gadomska

edukacja   wczesnoszkolna

mgr   Anna Kozłowska

język  polski

mgr   Małgorzata Chmielewska

przyroda,  wychowanie fizyczne, geografia, wychowanie do życia w rodzinie, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr   Monika Kwestarz

matematyka, zajęcia   komputerowe 

mgr   Magdalena Łączkowska

język   angielski, muzyka, 

mgr Zbigniew Czechowski

historia, WOS, EDB

mgr Barbara Olszewska

język niemiecki

mgr Andrzej Tomporowski 

fizyka

mgr Małgorzata Radzymińska

biologia, chemia

Ks.   Michał Bekisz

religia

mgr Ewa Wysocka edukacja   wczesnoszkolna, pedagog
mgr Agnieszka Hinburg  nauczyciel wspomagający, logopeda
Bartosz Grzela wychowanie fizyczne

 

Wychowawcy 2019/2020

Oddział przedszkolny- mgr Agata Gadomska

                                                         mgr Ewa Wysocka

Klasa I - mgr Irena Kaczorowska

Klasa II- mgr Małgorzata Kawecka

Klasa III – mgr Monika Zięba

Klasa IV - mgr Małgorzata Chmielewska

Klasa V - mgr Agnieszka Hinburg 

Klasa VI- mgr Magdalena Łączkowska

Klasa VII- mgr Anna Kozłowska

Klasa VIII-mgr Monika Kwestarz


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis