Harcerstwo

 

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 2022

hdmb

Dzień Myśli Braterskiej obchodzony jest 22 lutego przez harcerzy
i skautów na całym świecie. Święto ma na celu uświadomić, że łączą nas szczególne więzi bez względu na wiek, narodowość czy kolor skóry.
Z tej okazji 23 DDH „POMARAŃCZOWE PŁOMIENIE” przygotowała prezentację multimedialną przedstawiającą najważniejsze wydarzenia z życia naszej drużyny. Cała społeczność szkolna otrzymała znaczek przedstawiający lilijkę, która symbolizuje podążanie harcerzy w dobrym kierunku zgodnie z ideałami zawartymi w prawie i przyrzeczeniu.

Agnieszka Hinburg

Ewa Wysocka


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis