Kronika - wersja elektroniczna

Pierwsze półrocze w naszej szkole

 

Rozpoczęcie roku szkolnego.
Po wakacyjnej przerwie pierwszego września rozbrzmiewa w naszej szkole pierwszy dzwonek. Nowy rok szkolny rozpoczyna msza święta w kościele w Zaborowie,
w której uczestniczą: cała społeczność szkolna oraz rodzice uczniów. Inauguracja nowego roku szkolnego odbywa się w sali rekreacyjno-gimnastycznej
lub na boisku szkolnym. W uroczystości uczestniczą również przedstawiciele Gminy Kozłowo, Radni, Proboszcz Parafii Sarnowo.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

We wrześniu w szkole odbywają się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie poprzedza kampania wyborcza, podczas której kandydaci zachęcają
do oddawania głosów. W tajnym głosowaniu społeczność szkolna wybiera członków oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Dzień Edukacji Narodowej


W październiku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują uroczysty apel. Podczas występu artystycznego dzieci recytują wiersze, śpiewają piosenki, dziękując w ten sposób za nauczycielom za trud, jaki wkładają w ich edukację i wychowanie. W Gminnym Centrum Kultury i Sportu nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi wszystkich szkół z Gminy Kozłowo uczestniczą w uroczystych obchodach Dnia Nauczyciela.
Szkolne poczty sztandarowe reprezentują uczniów szkół . Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej zainicjował Wójt Gminy Kozłowo pan Jacek Jankowski.

Pasowanie pierwszoklasistów

W październiku zgodnie z tradycją szkoły odbywa się ceremonia
ślubowania uczniów klasy pierwszej.
Dzieci swoim zachowaniem
i zaprezentowanym programem artystycznym udowodniają,
że są gotowe wstąpić w poczet uczniów szkoły.
Aktu pasowania dokonuje pani Dyrektor Ewa Ostrowska.
W uroczystości uczestniczy także wójt Gminy Kozłowo pan Jacek Jankowski.

Tego dnia uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawczynią,
rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi świętują
podczas poczęstunku przygotowanego przez rodziców.


Dzień Papieski

W październiku społeczność szkoły wspomina
Papieża-Polaka.
W szkole oraz Kościele Parafialnym w Zaborowie
uczniowie przedstawiają montaż słowno-muzyczny
nawiązujący do życia i pontyfikatu Jana Pawła II.
Program artystyczny dzieci przygotowują
pod kierunkiem nauczyciela religii.

Święto Odzyskania Niepodległości

Tradycyjnie w listopadzie uczniowie przygotowują apel upamiętniający wydarzenia z 11 listopada 1918 roku. W montażu słowno-muzycznym przedstawiają
społeczności szkolnej trudną i złożoną historię Rzeczypospolitej. O tym, jak ważna była i jest dla Polaków wolność przypomina w krótkim przemówieniu również
pani Dyrektor Ewa Ostrowska. Uczniów przygotowuje do uroczystości nauczyciel historii.

Andrzejki

W listopadzie „poznajemy przyszłość” dzięki andrzejkowym wróżbom. Tego dnia Samorząd Uczniowski
i Szkolne Koło PCK organizują dyskotekę, podczas której tańczymy w rytm ulubionych piosenek.
Nad całością czuwają opiekunowie SU i SK PCK.

Mikołajki

6 grudnia od rana uczniowie z niecierpliwością czekają na wyjątkowego gościa. Święty Mikołaj odwiedza szkołę z workiem pełnym słodkich prezentów.
Dzieci witają nietypowego gościa radosnym śpiewem i własnoręcznie wykonanymi upominkami.

Jasełka
Tradycyjnie w grudniu w szkole i kościele w Zaborowie uczniowie wystawiają jasełka. Młodzi artyści przedstawiają historię narodzenia Dzieciątka Jezus,
a szkolny chór wzrusza wszystkich pięknym wykonaniem kolęd. Uczniów przygotowuje do występu nauczyciel religii.

Wigilia

W grudniu w klasach i na szkolnym holu połyskujące ozdoby przypominają
o zbliżającym się Bożym Narodzeniu . Podczas szkolnej wigilii, w atmosferze życzliwości
oraz wzajemnej sympatii, uczniowie i nauczyciele dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia.

Dzień Babci i Dziadka
Są takie dwa dni w roku, w których obdarzamy szczególnymi dowodami miłości i szacunku babcie i dziadków. Pod kierunkiem nauczycieli przygotowujemy piękną uroczystość,
na którą zapraszamy babcie i dziadków. Do szkoły licznie przybywają szacowni goście, by podziwiać występy wnucząt. Zawsze wita ich ciepłymi słowami
pani Dyrektor Ewa Ostrowska. W pięknie udekorowanej sali dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III przedstawiają program artystyczny.
W większości są to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe związane ze Świętem Babci i Dziadka.

Bal karnawałowy

W styczniu uczniowie bawią się na balu karnawałowym. W pięknie udekorowanej sali w rytm muzyki wirują księżniczki i wróżki razem z policjantami, piratami
oraz różnymi zwierzątkami. Pomysłowość dzieci i rodziców w doborze karnawałowych przeprań wzbudza zachwyt uczestników balu.

Drugie półrocze w naszej szkole

Walentynki

14 lutego w szkole Samorząd Uczniowski organizuje Dzień Świętego Walentego . Od rana działała poczta walentynkowa. Zdobywcy największej ilości walentynek otrzymują tytuł Miss i Mistera walentynek. Klasy 0-III rywalizują w konkursie na najładniejszą walentynkę klasową. W szkole panuje radosna atmosfera, pełna życzliwości i uśmiechów.

Dzień Kobiet

8 marca z okazji Dnia Kobiet uczniowie przygotowują
przedstawienie, podczas którego chłopcy i dziewczęta
recytują wiersze okolicznościowe i śpiewają piosenki.
Chłopcy składają życzenia wszystkim
kobietom i dziewczynkom i wręczają kwiaty.

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca cała społeczność szkolna wita wiosnę. Ta szczególna pora roku
związana jest z budzącą się do życia przyrodą, ciepłem i słońcem,
dlatego uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na zielono.
We wszystkie klasy uczestniczą biorą udział w konkursach,
przygotowują plakaty, szukają zwiastunów wiosny.
Tego dnia spośród uczniów wybieramy Panią Wiosnę,
a zwycięzcy nagrodę wręcza pani Dyrektor.

Pasowanie na czytelnika

W kwietniu uczniowie klasy pierwszej zostają czytelnikami szkolnej biblioteki.
Podczas uroczystości pasowania uczniowie zobowiązują się dbać o książki
i systematycznie korzystać ze źródeł bibliotecznych.
Pierwszoklasiści mogą czytać wybrane przez siebie książki,
ponieważ poznali już wszystkie litery. Uroczystość przygotowuje bibliotekarz szkolny.

Święto Trzeciego Maja

W maju upamiętniamy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
W krótkim przemówieniu pani Dyrektor przypomina,
dlaczego warto pamiętać o wydarzeniach z 1791 roku.
W montażu słowno-muzycznym uczniowie starszych klas
przedstawiają historię XVII-wiecznej Polski.
Podczas apelu odczytywany jest fragment Konstytucji,
a śpiewane przez chór szkolny pieśni patriotyczne
chwytają za serce słuchaczy.
Uczniowie przygotowują się do występu
pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego.

Sprawdziany zewnętrzne

W kwietniu uczniowie klas III i VI przystępują do sprawdzianów zewnętrznych.
To wielkie przeżycie dla dzieci, nauczycieli i uczniów. Zawsze staramy się napisać test bardzo dobrze.

Dni Rodziny i Święto Szkoły


W maju obchodzimy rocznicę nadania szkole imienia oraz Dni Rodziny.
W obchodach uczestniczy cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczyna msza święta w kościele w Zaborowie.
Na boisku szkolnym uczniowie prezentują program artystyczny.
Dzieci przypominają historie godła Polski, recytują wiersze,
śpiewają piosenki patriotyczne.
W ramach obchodów Dni Rodziny uczniowie śpiewają piosenki dla rodziców,
rodzinne drużyny zmagają się w rozgrywkach sportowych,
a wszyscy integrujemy się przy wspólnym grillu.

Zakończenie roku szkolnego

W czerwcu uczestniczymy w uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Uroczystość rozpoczyna msza święta.
Apel i wręczenie nagród najlepszym uczniom odbywa się na boisku szkolnym.
Pani Dyrektor Ewa Ostrowska i Wójt Gminy Kozłowo pan Jacek Jankowski
w krótkich przemówieniach dziękują, gratulują wyników w nauce
i życzą uczniom nauczycielom dobrych wakacji.

Tego dnia szkołę żegnają uczniowie klasy szóstej. Absolwenci składają uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Zgodnie z tradycją szkolną poczet sztandarowy,
w skład którego wchodzili szóstoklasiści, przekazał sztandar nowemu chorążemu, a insygnia pocztu sztandarowego asyście. Absolwenci po raz ostatni prezentują się w programie artystycznym, który przygotowują pod okiem wychowawcy. Ze wzruszeniem przyjmują drobne upominki „na szczęście” od swoich młodszych kolegów.

Rocznica nadania szkole imienia

W maju w szkole świętujemy rocznicę nadania szkole imienia Orła Białego. W obchodach Święta Szkoły uczestniczy cała społeczność szkoły oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczyna msza święta w kościele w Zaborowie.

Życzenia z okazji rocznicy nadania szkole imienia składają
pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo oraz Proboszcz Parafii Sarnowo ks. Kazimierz Oziewicz.

Uczniowie prezentują program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli. Dzieci przypominają historię godła Polski, recytują wiersze oraz wykonują polskie tańce ludowe.

Starsi uczniowie wzruszają pieśniami o tematyce patriotycznej.

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny obchodzimy razem z rocznicą nadania szkole imienia.
Msza święta i apel rozpoczynają oficjalną część uroczystości.

Dni Rodziny to doskonała okazja do wspólnego, aktywnego spędzania czasu,
dlatego drużyny złożone z członków tej samej rodziny, biorą udział w rozgrywkach sportowych.

Zawodnicy otrzymują dyplomy i owocowe nagrody z rąk pani Dyrektor Ewy Ostrowskiej.

Dni Rodziny to doskonała okazja,
by wspólnie cieszyć się
małymi zwycięstwami.

Rodzinny piknik z dużym
zaangażowaniem przygotowują
rodzice uczniów i szkoła.
Wspólne grillowanie sprzyja
integracji międzypokoleniowej.

Jesteśmy aktywni!
Nasze akcje

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

W listopadzie obchodzimy Dzień Życzliwości.
W akcję zaangażowana jest cała społeczność szkolna.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach zachęcających
do przyjaźni i życzliwości na co dzień.
Dzieci wykonują zadania, dzięki którym
przypominają sobie i innym zasady,
które sprzyjają budowaniu wzajemnych,
pozytywnych relacji.
W roku szkolnym 2012/2013 uwieńczeniem akcji było
wypuszczenie latawca życzliwości.

W roku szkolnym 2013/2014 podczas obchodów
Dnia Życzliwości ułożyliśmy Katalog osoby życzliwej
orazwybraliśmy najbardziej kulturalne i sympatyczne osoby.
Punktem kulminacyjnym było symboliczne serce.
Utworzyły je mocno splecione ręce nauczycieli i uczniów.
Na długo w pamięci wszystkich zostanie
obraz serca-znak szkolnej więzi i życzliwości.

W szkole prowadzone są AKCJE EKOLOGICZNE.
Systematycznie zbieramy zużyte baterie.
Następnie przekazujemy je Organizacji Odzysku REBA.

Zimą dbamy o „braci mniejszych”. Na drzewach obok szkoły
znajdują się karmniki. Z przyjemnością dokarmiamy ptaki.

Bierzemy aktywny udział w ogólnopolskich akcjach: Sprzątanie świata i Dzień Ziemi.
Co roku sprzątamy teren wokół szkoły oraz pobocza dróg w okolicach miejscowości:
Zalesie, Szymany, Pielgrzymowo.
Śmieci zbieramy w rękawiczkach, a wrzucamy je do worków. Na co dzień segregujemy śmieci,
wkładając odpady do koszy: szkło, plastik, papier, odpady organiczne.Chętnie przyłączamy się do międzynarodowych i ogólnopolskich
akcji charytatywnych.
W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła
do akcji Caritas w Nidzicy Pola Nadziei. Żonkile są międzynarodowym
symbolem nadziei. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu
posadzili przy szkole cebulki żonkili. Kwiaty zostaną sprzedane, a zebrane pieniądze przekazane Hospicjum Stacji Opieki Caritas
w Nidzicy.

W szkole prowadzona jest Zakręcona Akcja –zbieramy plastikowe zakrętki.
Razem możemy więcej!
gromadzimy nakrętki, przekazujemy osobom chorym,
aby w ten sposób wspomóc zbiórkę pieniędzy na ich leczenie.

W październiku obchodzimy Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem.
Święto ma przeciwdziałać marnowaniu żywności na skalę globalną i przypominać nam
o problemach żywnościowych, z jakimi nie radzą sobie kraje biedniejsze.

„NA RATUNEK!”
Pod takim hasłem prowadzona była w roku szkolnym 2013/2014 zbiórka pieniędzy
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W szkole zorganizowano aukcję, na którą uczniowie i nauczyciele
przynieśli przeróżne gadżety: książki, płyty DVD, maskotki, zabawki.
Pieniądze zebrane podczas licytacji zostały przekazane na konto
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Szkolne Koło PCK organizuje
akcję Gorączka złota,
która polega na zbiórce złotych monet
o nominałach 1, 2 i 5 groszowych.
Ogólnopolska akcja „Gorączka złota”
trwa od marca do czerwca.
Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje
kolonie dla najuboższych dzieci.
Akcja "Gorączka złota" oprócz pozyskania środków
na kolonie, ma także wymiar społeczny.
Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu
– bezinteresownej pomocy drugiej osobie.

W roku szkolnym 2013/2014 zaczęła działać
Szkolna Kasa Oszczędności
pod patronatem
Banku Spółdzielczego.
Uczniowie prowadzą książeczki SKO,
dzięki którym uczą się systematycznie oszczędzać.

W listopadzie obchodzimy
Dzień Zdrowego Śniadania.
W ramach programu edukacyjnego
Śniadanie Daje Moc
w czasie zajęć uczniowie poznają
cenne informacje na temat
zasad zdrowego odżywiania
i roli prawidłowego żywienia.
Wszyscy uczniowie przynoszą
do szkoły produkty,
z których wspólnie z wychowawcami
przygotowują śniadanie.

Cała Polska Czyta Dzieciom to akcja,
w której uczestniczymy od wielu lat.
Jest to kampania społeczna
promująca codzienne,
co najmniej 20-minutowe
głośne czytanie dzieciom,
w celu wprowadzenia nawyku czytania 
i miłości do książek
już od wczesnego dzieciństwie.
Do akcji angażowani są
nauczyciele, uczniowie, rodzice
oraz osoby współpracujące z naszą szkołą.

Moc życzeń

Nietypowe lekcje

Inspirujemy się sztuką cyrkową
13 lutego 2014r. w naszej szkole odbyło się
niezwykłe widowisko zaprezentowane
przez artystów z cyrku ,,Szok".
Cyrkowcy zainteresowali publiczność żonglerką
i ekwilibrystyką na jednokołowym rowerze.
W zdumienie wprawiły wszystkich pokazy iluzjonistyczne
z udziałem naszych kolegów. Zabawny klaun rozśmieszał dzieci
sztuczkami i żartami. Artyści zagwarantowali nam
niezapomniane przeżycia i zainspirowali swoimi pomysłami.

W niezwykłym świecie muzyki
W listopadzie do szkoły przybyli muzycy
z Biskupca Reszelskiego i Łodzi,
którzy wprowadzili uczniów w niezwykły świat muzyki
płynącej ze skrzypiec i akordeonu. Koncert składał się
z solowego występu akordeonisty, prezentacji
utworów Mozarta i Vivaldiego
oraz utworu własnej kompozycji muzyków
zatytułowanej "Siódma ulica".
To była niezwykła uczta muzyczna, a brzmienie skrzypiec
i akordeonu oczarowało wszystkich słuchaczy
i pozostawiło niezatarte wspomnienia.

Żywe lekcje historii
W styczniu 2014 r. w szkole odbyła się żywa lekcja historii przeprowadzona przez przedstawicieli Agencji Widowisk Historycznych ARKONA z Torunia. Dwóch wojów słowiańskich przeniosło uczniów do czasów średniowiecza, kiedy to na ziemiach polskich rządzili i toczyli boje pierwsi władcy. Dzieci zobaczyły stroje z epoki, broń oraz zapoznały się ze sztuką fechtunku. Wojowie włączali chętnych uczniów do zabawy, a śmiałków nagradzali denarami. Uwieńczeniem pokazu była możliwość obejrzenia oraz przymierzenia eksponatów.

Lekcja patriotyzmu
W lutym 2014 r. uczniowie obejrzeli spektakl teatralny pt. „Przygody młodego Patrioty” zaprezentowany przez Studio Artystyczne „MAGIK”. Przedstawione zostały perypetie Jasia, który z niesfornego i beztroskiego chłopca przemienił się w gorącego patriotę, zafascynowanego historią swojej ojczyzny i jej wielkimi bohaterami. Aktorzy starali się przekazać wiedzę
na temat patriotyzmu, uszanowania ojczyzny, a także pamięci o przodkach.

SKO, czyli uczymy się oszczędzać
Od października 2013 r. w naszej szkole działa 
Szkolna Kasa Oszczędności (SKO)
pod patronatem Banku Spółdzielczego.

Spotkanie z teatrem
W październiku 2014 r.  uczniowie naszej szkoły  obejrzeli
przedstawienie pt. „Zamieszanie w krainie bajek". W magiczny
świat teatru przenieśli widownię aktorzy ze studia "MAGIK"
w Białymstoku. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w spektaklu
i wykazali się znajomością wielu utworów. Teatrzyk objazdowy
z Białegostoku gościł w Zaborowie już trzeci raz.

Interaktywna edukacja
W maju 2013 r. szkołę odwiedzili przedstawiciele
Centrum Interaktywnej Edukacji i Zabawy EduFun z Gdyni.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu
„Nauka dla Każdego”. Dzieci eksperymentowały, doświadczały,
a przede wszystkim uczyły się bawiąc, bawili się ucząc.

Lekcja przyrody
Współpracujemy z Kołem Łowieckim ,,Knieja’’ w Nidzicy
oraz z Nadleśnictwem Nidzica. Podczas żywej lekcji przyrody
myśliwy i leśnik przybliżyli zagadnienia łowieckie i leśne młodym
miłośnikom przyrody.

Bezpieczny uczeń
W lutym 2013 roku kuratorzy sądowi działający przy Sadzie Rejonowym
w Nidzicy przeprowadzili warsztaty w naszej szkole, podczas których
uczniowie dowiedzieli się za jakie przewinienia mogą odpowiadać przed
sądem, sprawdzili jak działa alkomat oraz test, badający obecność
narkotyków we krwi.

Eko-klasa
W marcu 2013 r. uczniowie klas IV i V uczestniczyli w zajęciach
na temat energii odnawialnej. Lekcje przeprowadzili
przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej.
Dzieci zobaczyły próbki biomasy oraz obejrzały pokaz działania
miniaturowych modeli wiatraków i korektorów słonecznych.

Jak czytać, by rozumieć?
Cenne wskazówki dotyczące czytania ze zrozumieniem otrzymali
uczniowie klas IV-VI podczas warsztatów, które poprowadził
w szkole pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy.

Kilka słów o służbie żołnierzy WP
We wrześniu 2013 r. odwiedził naszą szkołę
mjr dr Adam Szymanowicz z Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Podczas prelekcji major opowiedział o szkole oficerskiej,
służbie żołnierzy oraz przedstawił historię
armii: egipskiej, asyryjskiej, greckiej, polskiej.

Bezpieczna szkoła
Regularnie naszą szkołę odwiedza Dzielnicowy Gminy Kozłowo, aby pouczyć uczniów, jak bezpiecznie
poruszać się po drogach. Przypomina, że mamy prawo czuć się bezpiecznie w szkole
i nikt nie może stosować wobec nas przemocy.

Pierwsza pomoc
W naszej szkole organizowane są szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzi
je ratownik medyczny, wolontariusz PCK, strażak Pan Krzysztof Lewikowski. Uczniowie poznali zasady
udzielania pierwszej pomocy w przypadku omdlenia, krwotoku nosa, zadławienia, złamania kończyny i padaczki.

Podróże kształcą

Wycieczki szkolne stanowią ważny element
realizacji programu zarówno dydaktycznego
jak i wychowawczego. Dzięki nim uczniowie mogą
w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną
przyswajaną na lekcjach w szkole, poznawać
formy aktywnego wypoczynku.
Wycieczki są źródłem
wiedzy uczniów. Wysoką wartością wycieczki szkolnej
jest praktyczna i spostrzeżeniowa konfrontacja
z rzeczywistością, co pomaga uczestnikom
w zrozumieniu danych treści nauczania
i ich przyswojenia.

REZERWAT PRZYRODY „KONIUSZANKA”

REZERWAT PRZYRODY ŹRÓDŁA RZEKI ŁYNY

LODOWISKO W DZIAŁDOWIE

GARNCARSKA WIOSKA W KAMIONCE

SAD W GOSPODARSTWIE ROLNYM
W SARNOWIE

STOLICA WARMII I MAZUR-OLSZTYN

STOLICA POLSKI-WARSZAWA

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

UNISZKI ZAWADZKIE
MUZEUM ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

LAS W BIAŁUTACH
MIEJSCE HITLEROWSKIEJ ZBRODNI

KOMORNIKI- CMENTARZ POMORDOWANYCH
W OBOZIE KONCENTRACYJNYM W DZIAŁDOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NIDZICY

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIDZICY

URZĄD GMINY W KOZŁOWIE