Organizacja roku szkolnego 2022 - 2023

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM

2022/2023

14.10.2022 r.
 
31.10.2022 r.
 
02.05.2023 r.
 
23 - 25.05.2023 r.
 
09.06.2023 r.

 

K

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

ALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1.

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

3.

Ferie zimowe

23.01. – 05.02 2023 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

06-11 kwietnia 2023 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

23-25 maja 2023 r.

(wtorek, środa, czwartek)

6.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

7.

Ferie letnie

24.06. – 31.08.2023 r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

12.11.2021 r.

15.12.2021 r.- Dzień otwarty

07.01.2022 r.

02.05.2022 r.

23.05.2022 r.- Dzień otwarty

24-26.05.2022 r. - Egzamin Ósmoklasisty

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

24 stycznia – 6 luty 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

24 - 26 maja 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca – 31sierpnia 2022r.

 

 

 

 

 

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

02.11.2020 r.

09.12.2020 r.

13.05.2021 r.

25-27.05.2021 r.

28.05.2021 r.

04.06.2021 r. 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

25 stycznia – 7 luty 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

25-27 maja 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca – 31sierpnia 2021 r.

 

 

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 • 11 grudnia 2019 r.
 • 2 – 3 stycznia 2020 r.
 • 11 maja 2020 r.
 • 12 czerwca 2020 r. 
 • 17 - 19 czerwca 2020 r.

PLAN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ORŁA BIAŁEGO

W ZABOROWIE

NA ROK SZKOLNY

2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

20 stycznia – 2 luty 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

21-23 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

09-14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31sierpnia 2020 r.

PLAN PRACY SZKOŁY

Lp.

Data

Tematyka

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

 

02.09.2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

M. Kwestarz

Wszyscy wg zadań

Msza św. g. 8:00

Akademia po mszy

 

10-13.09.2019 r.

Fundacja Herberta:

Przepisz i podaruj wiersz

A. Kozłowska

I. Kaczorowska

 
 

13.09.2019 r.

(piątek)

Sprzątanie Świata

Małgorzata Chmielewska

Bartosz Grzela

Wychowawcy klas

 
 

16.09.2019 r.

(poniedziałek)

Rada Pedagogiczna

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor

 
 

17.09.2019 r.

(wtorek)

Rocznica Sadzenia Dębu Pamięci w ramach akcji Katyń...Ocalić od zapomnienia

Anna Kozłowska

Zbigniew Czechowski

 
 

18.09.2019 r.

(środa)

godz. 15.30

Zebranie z rodzicami

Dyrektor

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Zebranie ogólne z dyrektorem

Przedstawienie Statutu Szkoły

WZO

Wybór Rady Klas i Rady Rodziców

 

20.09.2019 r.

(piątek)

Dzień Przedszkolaka

E. Wysocka

A. Gadomska

 
 

30.09.2019 r.

(poniedziałek)

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Dzień Ucznia

Dzień Chłopaka

Sam. Uczniowski

M. Łączkowska

A. Hinburg

 
 

11.10.2019 r.

(piątek)

Szkolne obchody

DEN

M. Kawecka

M. Zięba

 
 

16.10.2019 r.

(środa)

Obchody Dnia Papieskiego

Ks. Michał Bekisz

M. Chmielewska

 
 

18.10.2019 r.

(piątek)

Pasowanie na ucznia klasy I

I. Kaczorowska

 
 

Październik 2019 r.

Kwiecień 2020 r.

Pola nadziei

Magdalena Łączkowska

Ks. Michał Bekisz

 
 

21.10.2019 r.

(poniedziałek)

Próbny alarm przeciwpożarowy

Monika Kwestarz

Irena Kaczorowska

 
 

23.10.2019 r.

(środa)

Podziel się posiłkiem

Małgorzata Chmielewska

Agata Gadomska

 
 

08.11.2019 r.

(piątek)

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Konkurs pieśni patriotycznej

Wieczornica

Magdalena Łączkowska

Anna Kozłowska

Zbigniew Czechowski

 
 

11.11.2019 r.

(poniedziałek)

Gminne Obchody Dnia Niepodległości

Wszyscy nauczyciele

 
 

18.11.2019 r.

(poniedziałek)

Próbny alarm antyterrorystyczny

Monika Kwestarz

Irena Kaczorowska

 
 

28.11.2019 r.

(czwartek)

Andrzejki

(dyskoteka)

Opiekun SU

Wszyscy nauczyciele

 
 

06.12.2019 r.

(piątek)

Mikołajki

Wychowawcy klas

 
 

11.12.2019 r.

(środa)

Wystawienie przewidywanych ocen ołówkiem

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

 

11.12.2019 r.

(środa)

Dzień otwarty

Wszyscy nauczyciele

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

13.12.2019 r.

(piątek)

Konkurs Mistrz Pięknego Czytania

Irena Kaczorowska

Wychowawcy klas

 
 

20.12.2019 r.

(piątek)

Wigilia szkolna

Jasełka

Wychowawcy klas

Ks. Michał Bekisz

A. Gadomska

 
 

10.01.2020r.

(piątek)

Wystawienie ostatecznych ocen klasyfikacyjnych

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 
 

16.01.2020 r.

(czwartek)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Dyrektor

 
 

16.01.2020 r.

(czwartek)

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

 
 

17.01.2020 r.

(piątek)

Dzień Babci i Dziadka

Wychowawcy klas

I-III i przedszkola

 
 

17.01.2020 r.

(piątek)

Rada podsumowująca
I półrocze

Dyrektor

 
 

07.02.2020 r.

(piątek)

Bal Karnawałowy

Wychowawcy klas

Agnieszka Hinburg

M. Chmielewska

 
 

14.02.2020 r.

(piątek)

Walentynki

Samorząd Uczniowski

 
 

02.03.2020 r.

(poniedziałek)

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych

Anna Kozłowska

Zbigniew Czechowski

 
 

06.03.2020 r.

(piątek)

Dzień Kobiet

Ks. Michał Bekisz

Bartosz Grzela

 
 

20.03.2020 r.

(piątek)

Pierwszy Dzień Wiosny

Akcje SKO

Monika Kwestarz

M. Zięba

 
 

20.03.2020 r.

(piątek)

Konkurs recytatorski

Irena Kaczorowska

Anna Kozłowska

Agnieszka Hinburg

 
 

Marzec/kwiecień

Rekolekcje wielkopostne

Ks. Michał Bekisz

Magdalena Łączkowska

 
 

20.04.2020 r.

(poniedziałek)

Pasowanie uczniów klasy I na czytelnika

Irena Kaczorowska

Małgorzata Kawecka

 
 

21-23.04.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

M. Kwestarz

A. Kozłowska

M. Łączkowska

 
 

24.04. 2020 r.

(piątek)

Dzień Ziemi

Sprzątanie Świata

Bartosz Grzela

Małgorzata Chmielewska

Wychowawcy klas

 
 

30.04.2020 r.

(czwartek)

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi

Z. Czechowski

A. Kozłowska

 
 

06.05. 2020 r.

(środa)

Wycieczka do miejsc pamięci narodowej

M. Kwestarz

M. Zięba

 
 

11.05.2020 r.

(poniedziałek)

Wystawienie przewidywanych ocen ołówkiem w dziennikach

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 
 

11.05.2020 r.

(poniedziałek)

Dzień otwarty

Wszyscy nauczyciele

Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

 

15.05.2020 r.

(piątek)

Próbny alarm przeciwpożarowy

Irena Kaczorowska

Monika Kwestarz

 
 

25.05.2019 r.

(poniedziałek)

Wyjazd do Urzędu Gminy (Dzień Samorządowca)

M. Chmielewska

Klasa IV

 

29.05.2020 r.

(piątek)

Obchody Święta Szkoły (10. rocznica nadania imienia szkole)

i

Dzień Rodziny

M. Zięba

M. Łączkowska

Wychowawcy klas

 
 

10.06.2020 r.

(środa)

Dzień Eksperymentu

Małgorzata Radzymińska

Andrzej Tomporowski

 
 

19.06.2020 r.

(piątek)

Wystawienie ostatecznych ocen

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 
 

23.06.2020 r.

(wtorek)

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

 
 

24.06.2020 r.

(środa)

Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

 
 

25.06.2020 r.

(czwartek)

Pożegnanie klasy VIII

A. Kozłowska

M. Kwestarz

 
 

26.06.2020 r.

(piątek)

Zakończenie roku   szkolnego

M. Chmielewska

Wychowawcy klas

Msza św.

zakończenie roku szkolnego – rozdanie nagród 
i dyplomów

 

30.08.2020 r.

(niedziela)

Gminne Dożynki

M. Kawecka

A. Kozłowska

 
 

27.08.2020 r.

(czwartek)

Rada Pedagogiczna -

przedstawienie sprawozdania dyrektora z nadzoru pedagogicznego

Dyrektor

 

 

 

Przydział stałych i dodatkowych zajęć i obowiązków nauczycieli w SP im. Orła Białego
w Zaborowie w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj obowiązków

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1.

Układanie planu lekcji

Monika Kwestarz/Małgorzata Chmielewska

 

2.

Dyżury nauczycieli

Monika Kwestarz/Małgorzata Chmielewska

 

3.

Sprawdzanie strony internetowej OKE

M. Chmielewska

Monika Kwestarz

 

4.

Wnioski ze stypendium

Dotacje podręczników

Ewa Wysocka, Monika Zięba

Wychowawcy klas

 

5.

Prowadzenie dokumentacji z funduszu socjalnego

Komisja ZFŚS

Anna Kozłowska

Monika Kwestarz

Magdalena Nowak

 

6.

Arkusz organizacji pracy szkoły

Szkolne plany nauczania

M. Chmielewska

 

7.

Protokoły zebrań RP

Anna Kozłowska

 

8.

Program efektywności wychowania

Ewa Wysocka, Monika Zięba

 

9.

Spójny System Badania Osiągnięć

Monika Kwestarz

Anna Kozłowska

Małgorzata Chmielewska

 

10.

Program poprawy efektywności kształcenia

Małgorzata Chmielewska

 

11.

Sprawdzanie strony internetowej KO i MEN

Ewa Wysocka

 

12.

Statut szkoły

Agata Gadomska

Irena Kaczorowska

Małgorzata Kawecka

Monika Kwestarz

 

13.

Program wychowawczo-profilaktyczny

Anna Kozłowska

Ewa Wysocka

Małgorzata Chmielewska

Monika Zięba

 

14.

Opieka nad sztandarem szkoły

Wychowawca klasy – VIII

(M. Kwestarz)
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Nauczyciel historii – Z. Czechowski

 

15.

Sprawdzanie poczty e-mail

szkoły

Ewa Wysocka

Magdalena Nowak

 

16.

Obsługa strony internetowej

Monika Kwestarz

Anna Kozłowska

 

17.

Szkolny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Irena Kaczorowska

Małgorzata Chmielewska

Agata Gadomska

Anna Kozłowska

Monika Kwestarz

 

18.

Przewodniczący OC

(plany, kalendarze, wytyczne)

Irena Kaczorowska

Sekretarka

 

19.

Zespół II etapu edukacyjnego

Anna Kozłowska

Monika Kwestarz

Małgorzata Chmielewska

Magdalena Łączkowska

Ks. Michał Bekisz

Agnieszka Hinburg

Małgorzata Radzymińska

Andrzej Tomporowski

Barbara Olszewska

Zbigniew Czechowski

Ewa Wysocka

Bartosz Grzela

 

20.

Zespół I etapu edukacyjnego

Agata Gadomska

Małgorzata Kawecka

Monika Zięba

Irena Kaczorowska

 

21.

Zespół ds. wychowawczych

Pedagog

Wychowawcy klas

 

22.

Zespół ds. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

Pedagog

Logopeda

Terapeuci pedagogiczni

Oligofrenopedagog

Wychowawcy klas

 

23.

Zespół ds. ewaluacji

I Zespół

Monika Kwestarz

Anna Kozłowska

Małgorzata Chmielewska

Magdalena Łączkowska

II Zespół

Irena Kaczorowska

Małgorzata Kawecka

Monika Zięba

Agata Gadomska

 

24.

Stały Dyżur

stanowisko dyżurnych:

Irena Kaczorowska

Anna Kozłowska

Stanowisko łączników:

Monika Kwestarz

Małgorzata Kawecka

 

25.

Ewakuacja szkoły

Monika Kwestarz

Irena Kaczorowska

 

26.

Nauczyciele powołani do udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Beata Żujewska

Małgorzata Chmielewska

Bartosz Grzela

Irena Kaczorowska

 

27

Grupa wykonująca działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Monika Kwestarz

Irena Kaczorowska

Małgorzata Chmielewska

 

28

Opieka nad Radą Rodziców

- procedury wyborów

- regulamin

- plan pracy

- terminy spotkań i informacja o tych spotkaniach;

- pomoc w sprawach finansowych - rozliczenie finansowe

- pisanie protokołów ze spotkań z rodzicami

-harmonogram spotkań z rodzicami

Małgorzata Kawecka

 

29

Wykaz programów i podręczników:

- sporządzenie;

- umieszczenie na gazetce szkolnej;

- informowanie uczniów i rodziców.

Małgorzata Chmielewska

 

30

Sprawozdanie z Dni Rodziny

Monika Zięba

 

31

Szkolny fotoreporter

Anna Kozłowska

 

32

Koordynator ds. bezpieczeństwa

-procedury

- regulaminy

- plan pracy

- sprawy BHP szkoły

Irena Kaczorowska

Monika Kwestarz

Monika Zięba

 

33

Prowadzenie księgi uczniów

Sekretarka

 

34

Prowadzenie księgi inwentarzowej i materiałowej szkoły (pomoce dydaktyczne)

Sekretarka

 

35

Pozyskiwanie funduszy

Magdalena Łączkowska

Agata Gadomska

Monika Zięba

Monika Kwestarz

Anna Kozłowska

 

36

Wyposażenie apteczki szkolnej

Małgorzata Chmielewska

 

37

Opieka nad Samorządem Uczniowskim

- regulamin

- plan pracy

- skład SU

Opiekun Samorządu Szkolnego

 

38

Akcje charytatywne

Magdalena Łączkowska

Małgorzata Chmielewska

Ks. Michał Bekisz

 

39

Organizacja wyjazdów szkolnych - wycieczek

wychowawcy

 

40

Współpraca z instytucjami - plan współpracy

Ewa Wysocka

 

41

Edukacja zdrowotna

- spis programów

- spis projektów

Małgorzata Chmielewska

 

42

Sporządzanie Uchwał Rady Pedagogicznej

Anna Kozłowska

 

43

Zespół ds. Oceny Ryzyka Zawodowego

Przewodniczący – Beata Żujewska

Członek – Wiesław Dębski

Członek – Anna Kozłowska

Członek – Małgorzata Kawecka

Członek – Irena Kaczorowska

 

44

Komisja likwidacyjna

Przewodniczący - Irena Kaczorowska

Członek - Małgorzata Kawecka

Członek - Anna Kozłowska

 

45

Komisja inwentaryzacyjna

Przewodniczący – M. Kwestarz

Członek – Ewa Wysocka

Członek - Małgorzata Chmielewska

 

46

Komisja socjalna

Przewodniczący – A. Kozłowska

Członek – M. Kwestarz

Członek – M. Nowak

 

46

Komisja dokonująca skontrum w bibliotece

Przewodniczący – Irena Kaczorowska

Członek – Anna Kozłowska

Członek – Magdalena Łączkowska

 

47

Opiekun Szkolnego Koła PCK

Małgorzata Chmielewska

 

48

SIO

Upoważnieni do SIO

Beata Żujewska

Monika Zięba

Ewa Wysocka

Magdalena Nowak

 

49

Prowadzenie Szkolnego Koła Oszczędnościowego, współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Kozłowie

Monika Zięba

Monika Kwestarz

 

50

Badanie losów absolwentów

Irena Kaczorowska

Monika Zięba

 

51

Opieka nad sprzętem nagłaśniającym

Monika Kwestarz

Agnieszka Hinburg

 
         

 

 

KALENDARZ IMPREZ I AKCJI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Rozpoczęcie roku szkolnego - akademia

2 września 2019 r.

Sprzątanie świata - akcja

13 września 2019 r.

Rocznica sadzenia Dębu Pamięci

17 września 2019 r.

Dzień Przedszkolaka

20 września 2019 r.

Dzień Ucznia – Wybory Samorządu Uczniowskiego,

Dzień Chłopaka

30 września 2019 r.

Pola nadziei

październik 2019 r.

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2019r.

Obchody Dnia Papieskiego

16 października 2019 r.

Pasowanie na ucznia (klasa I)

Akcje SKO

18 października 2019 r.

Podziel się posiłkiem

23 października 2019 r.

Konkurs pieśni patriotycznej

8 listopada 2019 r.

Święto Niepodległości-akademia.

Wieczornica

8 listopada 2019 r.

Andrzejki-dyskoteka

28 listopada 2019 r.

Rekolekcje adwentowe

grudzień 2019 r.

Mikołajki

6 grudnia 2019 r.

Konkurs: Mistrz Pięknego Czytania

13 grudnia 2019 r.

Wigilia szkolna- Jasełka

20 grudnia 2019 r.

Spotkanie Pokoleń – Dzień Babci i Dziadka

17 stycznia 2020 r.

Zabawa Karnawałowa

7 lutego 2020 r.

Walentynki

14 lutego 2020 r.

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych

2 marca 2020 r.

Dzień Kobiet

6 marca 2020 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Akcje SKO

Konkurs recytatorski

20 marca 2020 r.

Rekolekcje wielkopostne

marzec/kwiecień 2020 r.

Pola nadziei

kwiecień 2020 r.

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

20 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

21-23 kwietnia 2020 r.

Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata

24 kwietnia 2020 r.

Święto Konstytucji 3 Maja i Dzień Flagi - apel

30 kwietnia 2020 r.

Wycieczka do miejsc pamięci narodowej

6 maja 2020 r.

Dzień Samorządu Terytorialnego – wyjazd uczniów kl. IV

do Urzędu Gminy w Kozłowie

25 maja 2020 r.

Obchody Święta Szkoły i Dnia Rodziny

29 maja 2020 r.

Dzień Eksperymentu

10 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - akademia

26 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 • 2 listopad 2018r. 
 • 10 grudzień 2018r. (dyżur nauczycieli)
 • 2 maj 2019r. 
 • 15 - 17 kwiecień 2019r. (3 dni )
 • 15 maj 2019r. (dyżur nauczycieli)


 • Plan pracy Szkoły im. Orła Białego w Zaborowie na rok szkolny 2018/2019
 

Data

Tematyka

3.09.2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

12.09.2018 r.

(środa)

Sprzątanie Świata 

13.09.2018 r.

(czwartek)

Rada Pedagogiczna

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

17.09.2018 r.

(poniedziałek)

Sadzenie Dębu Pamięci w ramach akcji Katyń...Ocalić od zapomnienia

19.09.2018 r.

(środa)

godz. 15.15


Zebranie z rodzicami

28.09.2018 r.

(piątek)

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Dzień Ucznia

Dzień Chłopaka

12.10.2018 r.

(piątek)

Szkolne obchody

DEN

16.10.2018 r.

(wtorek)

Obchody Dnia Papieskiego

18.10.2018 r.

(czwartek)

Pasowanie na ucznia klasy I

Październik 2018 r.

Kwiecień 2019 r.

Pola nadziei

22.10.2018 r.

(poniedziałek)

Próbny alarm przeciwpożarowy

24.10.2018 r.

(środa)

Podziel się posiłkiem

30.10.2018 r.

Konkurs pieśni patriotycznej

07.11.2018 r.

(środa)

Śniadanie daje moc

09.11.2018 r.

(piątek)

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Wieczornica

11.11.2018 r.

Gminne Obchody Dnia Niepodległości

26.11.2018 r.

(poniedziałek)

Próbny alarm antyterrorystyczny

29.11.2018 r.

(czwartek)

Andrzejki

(dyskoteka)

06.12.2018 r.

Mikołajki

07.12.2018 r.

Wystawienie przewidywanych ocen ołówkiem

10.12.2018 r.

(poniedziałek)

Dzień otwarty

10: 00-16:00

12.12.2018 r.

(środa)

Konkurs Mistrz Pięknego Czytania

21.12.2018 r.

(piątek)

Wigilia szkolna

Jasełka

10.01.2019 r.

(czwartek)

Wystawienie ostatecznych ocen klasyfikacyjnych

17.01.2019 r.

(czwartek)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

17.01.2019 r.

(czwartek)

Zebranie z rodzicami

18.01.2019 r.

(piątek)

Dzień Babci i Dziadka

18.01.2019 r.

(piątek)

Rada podsumowująca
I półrocze

08.02.2019 r.

Bal Karnawałowy

14.02.2019 r.

Walentynki

28.02.2019 r.

(czwartek)

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych

07.03.2019 r.

(czwartek)

Dzień Kobiet

21.03.2019 r.

(czwartek)

Pierwszy Dzień Wiosny

21.03.2019 r.

Akcje SKO

21.03.2019 r.

(czwartek)

Konkurs recytatorski

Marzec

Rekolekcje wielkopostne

15-17.04.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

25.04 2019 r.

(czwartek)

Dzień Ziemi

Sprzątanie Świata

30.04.2019 r.

(wtorek)

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi

07.05. 2019 r.

(wtorek)

Wycieczka do miejsc pamięci narodowej

10.05.2019 r.

(piątek)

Wystawienie przewidywanych ocen ołówkiem w dziennikach

15.05.2019 r.

(środa)

Dzień otwarty

10:00 – 16:00

17.05.2019 r.

(piątek)

Próbny alarm przeciwpożarowy

24.05.2019 r.

(piątek)

Wyjazd do Urzędu Gminy (Dzień Samorządowca)

31.05.2019 r.

(piątek)

Obchody Święta Szkoły

i

Dnia Rodziny

07.06.2019 r.

(piątek)

Wystawienie ostatecznych ocen

11.06.2019 r.

(wtorek)

Dzień Eksperymentu

13.06.2019 r.

(czwartek)

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

18.06.2019 r.

(wtorek)

Podsumowujące zebranie Rady pedagogicznej

19.06.2018 r.

Pożegnanie klasy VIII

21.06.2019 r.

Zakończenie roku szkolnego

25.08.2019 r.

Gminne Dożynki

27.08.2019 r.

Rada Pedagogiczna -

przedstawienie sprawozdania dyrektora z nadzoru pedagogicznego

 

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis