MYŚLĘ POZYTYWNIE

LUTOWE ZADANIE CERTYFIKACYJNE – PROJEKT „MYŚLĘ POZYTYWNIE”

W realizację lutowego działania certyfikacyjnego zaangażowana była cała placówka, również nasi najmłodsi uczniowie z grup przedszkolnych. Zadanie zostało wykonane w różnorodnej formie, uczniowie przygotowywali plakaty, aktywnie uczestniczyli w dyskusji dotyczącej tematu przewodniego bieżącego miesiąca, jak również w ćwiczeniach wprowadzających w stan uważności. Młodsi uczniowie chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wdzięczności. Zajęcia przygotowane przez wychowawców, zwłaszcza w starszych klasach, stanowiły dla naszych uczniów okazję do skoncentrowania się na własnych odczuciach, do uświadomienia sobie co niekorzystnie wpływa na nasze procesy koncentracji i w jaki sposób możemy temu zaradzić.

Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez wychowawców. Aktywny udział uczestników w zaproponowanych ćwiczeniach, jak sami uczniowie przyznają, umożliwił im skupienie się na własnych emocjach. Dzięki temu uświadomili sobie jak ważna jest kwestia dobrego własnego samopoczucia w trakcie podejmowanych działań.

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z naszego działania:

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Or%C5%82a-Bia%C5%82ego-w-Zaborowie-2625688790806110/videos/?ref=page_internal

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, kl. I, II, III, V, VII, VIII;

                                               Koordynator projektu: Judyta Psiuk

 

Szkoła Podstawowa w Zaborowie "Myślę pozytywnie".

 
W roku 2021 nasza szkoła przystępuje do udziału w całorocznym programie certyfikacyjnym "Szkoła Pozytywnego Myślenia". Program ten stanowi integralną część inicjatywy "Myślę pozytywnie", która została opracowana przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia.
W celu wdrożenia programu, szkoła będzie otrzymywać comiesięczne zadania do realizacji. Przeprowadzenie wszystkich działań kwalifikuje szkołę do otrzymania certyfikatu "Szkoła Myślenia Pozytywnego".
Zapraszamy do zapoznania się z ideą programu:

https://www.myslepozytywnie.pl/

PROJEKTY I PROGRAMY

,,Zaprogramuj przyszłość #56” – przygoda w świecie cyfrowym

           W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie przystąpiła do projektu ,,Zaprogramuj przyszłość #56” realizowanego przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt dostarcza nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej możliwość prowadzenia atrakcyjnych zajęć dla uczniów klas I – III w zakresie podstaw programowania. Szkoła otrzymała odpowiedni sprzęt (roboty, tablety do obsługi robotów, zestaw mechatroniczny, matę edukacyjną do programowania off-line), który jest wykorzystywany w trakcie zajęć z programowania z dziećmi. Nauczyciele są wspierani przez trenera, który bierze udział w zajęciach osobiście, bądź w formie telekonferencji na skypie i pomaga w różnych aspektach nauki programowania. Narzędzia cyfrowe to ,,współczesna supermoc”, która pozwala rozwijać umiejętność pracy w zespole i komunikacji w grupie, myślenie koncepcyjne, rozwiązywanie problemów i kreatywność uczniów.

Zdjęcia przedstawiają wybrane ćwiczenia na zajęciach z programowania.

Uczniowie:

- odtwarzają wzór z kolorowych kwadratów na podstawie słownej instrukcji,

- budują historie na podstawie obrazków,

- dokonują pomiaru odległości za pomocą umownej jednostki – jednej kratki,

- programują tor jazdy robota,

- układają skrypty w aplikacji ,,Scratch Junior”,

- układają skrypty w aplikacji ,,Blockly” z wykorzystaniem komend : ,,Light” i ,,Sound”,

- układają drugą połowę symetrycznej figury.

 

PROJEKT "SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU"

W malowniczym zakątku niewielkiej miejscowości Zaborowo, w sąsiedztwie murowano-drewnianego kościoła z XVIII wieku, usytuowana jest szkoła podstawowa, której w 2010 roku nadano imię Orła Białego. W Koncepcję Pracy Szkoły wpisane jest kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji, dlatego od lat placówka upowszechnia wiedzę na temat polskiej historii i kultury. Tradycją szkoły jest popularyzowanie idei pamięci narodowej, wobec tego uczniowie uczestniczą w apelach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Narodowego Święta Niepodległości, 3 Maja, Dni Rodziny, Święto Patrona. Poczet sztandarowy szkoły uczestniczy w gminnych obchodach świąt państwowych oraz dożynkach. Od lat dzieci upamiętniają miejsca walk i męczeństwa Narodu Polskiego, odwiedzając w kwietniu Mauzoleum Żołnierzy Września w Uniszkach oraz Białuty, Komorniki - miejsca kaźni z czasów II wojny światowej. W szkole organizowane są „żywe lekcje historii”, prowadzone przez agencje widowisk historycznych lub bractwa. Ponadto uczniowie uczestniczą w cyklu „Ludzie z pasją”, podczas których mają okazję spotkać się, np.: z mjr dr Adamem Szymanowiczem z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Waldemarem Smaszczem - polskim historykiem literatury, krytykiem, eseistą, tłumaczem, ks. Tomaszem Łukaszukiem misjonarzem z Madagaskaru. Od lat uczniowie uczestniczą w „Gminnym i Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej”. Dzieci poznają swój region, swoje „małe ojczyzny” poprzez wycieczki organizowane przez szkołę. Tradycją jest odwiedzanie muzeów w okolicy Zaborowa, np. Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Muzeum Ziemi Nidzickiej w Nidzicy, skansen w Olsztynku. Najmłodsi uczniowie poznają legendę
i odwiedzają  Kamień Tatarski, znajdujący się niedaleko Nidzicy, uczestniczą w warsztatach w Garncarskiej Wiosce w Kamionce. Wszystkie wycieczki organizowane przez szkołę mają na celu uświadamianie uczniom i pokazywanie wielowymiarowości i bogactwa polskiego dziedzictwa narodowego, dlatego miejsca wyjazdów nie są przypadkowe, a zaplanowane, tak, aby uczniowie mogli odwiedzić różnorodne zakątki Polski. Wychowankowie Szkoły Podstawowej w Zaborowie zwiedzili m.in.: Kopalnię Soli w Wieliczce, Kraków, Zakopane, Warszawę w tym: sejm i senat, Zamek Królewski, Toruń, Malbork, Gdańsk, Kielce, Klasztor Świętego Krzyża, Olsztyn. Szkoła pielęgnuje tradycje, dlatego co roku w okresie bożonarodzeniowym wystawiane są jasełka, uczniowie uczestniczą w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Uroczystości szkolne, takie jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dni Rodziny rozpoczynają msze święte.
W szkole organizowane są warsztaty rękodzielnicze dla rodziców. Ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły są również uroczystości promujące wartość rodziny - Dzień Babci i Dziadka, Dni Rodziny. Od lat placówka upowszechniania wiedzę o walorach przyrodniczych
i krajobrazowych naszego kraju. Dzieci odwiedzają: Rezerwat Przyrody „Koniuszanka”, Rezerwat Przyrody „Źródła Łyny”. Ponadto szkoła promuje postawy proekologiczne. Uczniowie aktywnie uczestniczą w akcjach „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, zbiórka zużytych baterii i elektrośmieci.  Informacje dotyczące zadań podejmowanych przez szkołę rozpowszechniane są za pośrednictwem: strony internetowej www. zaborowo.edu.pl, Gazety Nidzickiej, Biuletynu Kozłowskiego.                                 

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie zgłosiła swój udział i podjęła starania o Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.                                                                                                                      

W związku z powyższym, oprócz tradycyjnie realizowanych w placówce zadań, zaplanowano i zrealizowano następujące działania:
, ERWAT PRZYRODY

Lp.

Nazwa działania

Krótka charakterystyka / Opis działania (cele)

Osoby zaangażowane

Przebieg działania

1.

Powołanie szkolnego koordynatora

Powołanie szkolnego koordynatora
i powierzenie mu zadań związanych
z realizacją Projektu Szkoła Wierna Dziedzictwu.

Dyrektor szkoły

rada pedagogiczna

We wrześniu 2016 r. podczas zebrania rady pedagogicznej dyrektor szkoły  powołał szkolnego koordynatora.

2.

Stworzenie planu działań

Opracowanie planu działań
w ramach Projektu Szkoła Wierna Dziedzictwu.

Złożenie wniosku
w Kuratorium Oświaty
w Olsztynie.

Dyrektor

koordynator

rada pedagogiczna

We wrześniu koordynator projektu na zebraniu rady pedagogicznej przedstawił  plan
i harmonogram przewidywanych działań.

3.

Wyłonienie grupy uczniów współodpowiedzialnej
za realizację działań projektu

Włączenie wychowawcy
i uczniów klasy szóstej
do przeprowadzania działań wynikających

z planu projektu.

Dyrektor

koordynator

wychowawca klasy VI

uczniowie

Uczniowie klasy szóstej uczestniczyli w zajęciach patriotyczno-obywatelskich (cały rok szkolny), podczas których przygotowywali akcje, uroczystości związane
z Projektem Szkoła Wierna Dziedzictwu.

4.

Przygotowanie plakatów
pod hasłem „Duma Polaków” wprowadzających
w realizację projektu

Zaangażowanie społeczności szkolnej;

upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju
oraz rozpowszechnienie informacji
o realizowanym
w szkole projekcie.

Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.

Dyrektor  

koordynator projektu –

nauczyciel języka polskiego i historii

 uczniowie klasy VI

We wrześniu podczas zajęć patriotyczno- obywatelskich uczniowie szukali informacji dotyczących postaci z historii Polski, o wydarzeniach z dziejów Ojczyzny, symboli polskości. Następnie dokonywali wyboru, co jest dumą Polaków i w grupach malowali plakaty, które zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych.

5.

Przygotowanie Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych
w aspekcie lokalnym i państwowym;

Dyrektor

rada pedagogiczna

rada rodziców

uczniowie

Urząd Gminy Kozłowo

Gminne Centrum

Kultury i Sportu w Kozłowie

szkoły z Gminy Kozłowo

emerytowani nauczyciele

W październiku społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie przygotowała gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. W części artystycznej uczniowie przygotowani pod kierunkiem nauczycieli przedstawili  historię powołania KEN oraz scenki z życia współczesnej szkoły.

6.

Zapalenie znicza na dawnym cmentarzu ewangelickim

Wydobycie wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”;

inspirowanie uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.

Dyrektor

koordynator projektu

uczniowie klasy VI

sołtys

ksiądz

W listopadzie uczniowie odwiedzili zabytkowy, zaniedbany cmentarz ewangelicki, znajdujący się w Zaborowie. Na jedynym, nie zniszczonym, zachowanym z płytą nagrobną grobie zapalili znicz. Następnie podczas zajęć dodatkowych szukali informacji o historii cmentarza oraz XVIII- wiecznym kościele znajdującym się  Zaborowie.

7.

Warsztaty archeologiczne

Zwiedzanie Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie

Wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury;

upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii
i kultury, a także walorów przyrodniczych
i krajobrazowych naszego kraju.

Dyrektor

koordynator

projektu

nauczyciele wychowawcy

uczniowie klas IV, V

pracownicy Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

W listopadzie uczniowie klas IV
i V Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się w Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie. Dzieci przeżyły niezwykłą, pełną emocji przygodę z archeologią podczas zajęć edukacyjnych. Każdy uczeń mógł zobaczyć mini wykopalisko. Dzieci szukały skarbów przeszłości w specjalnie przygotowanych stanowiskach archeologicznych podzielonych siatką pomiarową. Uczniom udało się odnaleźć i wydobyć z piasku: grot, naszyjnik, zapinkę, kolczyk, pięściak, kawałki naczyń glinianych. Podczas zwiedzania Muzeum Warmii i Mazur, uczniowie dowiedzieli się, że niektóre
eksponaty pochodzą
z miejscowości Pielgrzymowo-  miejsca, w którym mieszkają niektórzy uczniowie naszej szkoły.

8.

Warsztaty „Sienkiewicz”
w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej
w Olsztynie

Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych;

upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii
 i kultury.

Dyrektor

bibliotekarz

koordynator

projektu, nauczyciele wychowawcy

uczniowie klasy IV, V

Warmińska-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna
w Olsztynie

W listopadzie uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w ramach projektu „Sienkiewicz”. Podczas zajęć edukacyjnych „Współczesna opowieść o Henryku Sienkiewiczu" uczestnicy wysłuchali fragmentów książki Anny Czerwińskiej -Rydel „Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu”, obejrzeli prezentację w technice 3D. Następnie pod kierunkiem prowadzących: pani Sylwii Sawickiej i pani Anety Świder – Pióro uczniowie wypełnili kalendarium życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, wykorzystując informacje znalezione w różnych źródłach.

9.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
w Mławie

Upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii
i kultury, a także walorów przyrodniczych
i krajobrazowych naszego kraju;

kształtowanie tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności
 i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.

Dyrektor

Wychowawca klasy VI

uczniowie klasy VI

pracownicy muzeum
w Mławie

W listopadzie uczniowie zwiedzali muzeum w Mławie. Zostali zapoznani z wystawą archeologiczną -zabytki związane z działalnością człowieka na terenie Mławy od późnej epoki kamienia poprzez kolejne okresy dziejowe do późnego średniowiecza. Z dużą ciekawością młodzież oglądała kamienne i rogowe narzędzia pracy, wyposażenia grobowe, przedmioty codziennego użytku oraz kamienne bóstwo pogańskie z VII-VIII w.

W ekspozycji historycznej uczniowie mogli zapoznać się z historią od XVI wieku do zakończenia II wojny światowej. Z uwagą słuchali opowieści historycznych snutych przez panią przewodnik oraz oglądali pamiątki po poległych ( listy, odznaczenia, zdjęcia, broń itp.). W zachwyt wprowadziła wystawa obrazów Wojciecha Piechowskiego i malarzy tworzących w XIX oraz stylowych mebli i przedmiotów
z tej epoki.

Dzięki ekspozycji przyrodniczej uczniowie mogli zapoznać się z bogactwem fauny, ze zwierzętami współcześnie żyjącymi a także wymarłymi. Obejrzeli kolekcję skał, skamielin i bursztynów
oraz mini meteorytów znalezionych na terenie Mazowsza.

Na koniec szóstoklasiści zwiedzili wystawę czasową „Sport
w Mławie – Historia
 i współczesność”.

10.

Spotkanie
 z Rzecznikiem Praw Pacjenta

Poznawanie praw dziecka
i obywatela,
przykładów praw i obowiązków obywateli Rzeczypospolitej

Polskiej.

Dyrektor

pedagog szkolny

wychowawcy

pielęgniarka

uczniowie

W grudniu w szkole odbyło się spotkanie z panią Ewą Górko- Rzecznikiem Praw Pacjenta,
w którym uczestniczyli uczniowie klas I-III i IV-VI. Zaproszony gość przygotował dla uczniów lekcje edukacyjne na temat praw przysługujących pacjentom
w Polsce. Pani Rzecznik odpowiadała na wcześniej przygotowane pytania oraz te zadawane z sali. Uczniowie zapoznali się między innymi
z działalnością Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Każde dziecko otrzymało od Pani Rzecznik materiały informacyjno- promocyjne.

11.

Nasze „małe ojczyzny”.

Wyjazdy do: Urzędu Gminy w Kozłowie – Dzień Samorządu Terytorialnego; GOPS w Kozłowie – Dzień Pracownika Socjalnego;

Piesza wycieczka do Pielgrzymowa – kurhany.

Wydobycie wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”;
wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury;
 kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.

Dyrektor

Urząd Gminy
w Kozłowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kozłowie

Koordynator

sołtys Pielgrzymowa

wychowawcy klas I-VI

uczniowie

Przez cały rok szkolny odbywały się pogadanki na temat „małej ojczyzny”. Uczniowie pamiętają również  o Dniu Samorządowca oraz Dniu Pracownika Socjalnego, czyli o osobach działających na rzecz społeczności lokalnej, dlatego odwiedzają urzędy i składają urzędnikom życzenia
 i podziękowania.

W  kwietniu odbyło się

spotkanie z pasjonatem naszego regionu w ramach cyklu „Ludzie z pasją” - pogadanka o kurhanach z V w. znajdujących się
w Pielgrzymowie i Zaborowie.
W czerwcu odbyła się piesza wycieczka do Pielgrzymowa w celu obejrzenia kurhanów.

12.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym;
kształtowanie tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.

Dyrektor

koordynator

nauczyciele

uczniowie

W lutym obchodzony był
w szkole Dzień Języka Ojczystego. Szóstoklasiści przygotowali plakaty, zachęcające do stosowania poprawnej polszczyzny. W każdej klasie zostały przeczytane krótkie dialogi , mówiące o właściwym używaniu form czasowników
 i rzeczowników. Ponadto uczniowie „gimnastykowali” swój język łamańcami językowymi oraz obejrzeli program telewizyjny z udziałem profesora Jana Miodka.

13.

Narodowy Dzień Pamięci
o Żołnierzach Wyklętych

Kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym
 i współuczestnictwa
w pielęgnowaniu tradycji; upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii;

inspirowanie uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.

Dyrektor

koordynator

nauczyciele,

uczniowie klas O-VI

pracownicy administracji
i obsługi

W marcu 2017 roku w szkole obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego partyzanci, określani mianem „żołnierzy drugiej konspiracji”, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Społeczność szkoły poznawała trudną historię Polski Ludowej poprzez przygotowane gazetki, ukazujące  losy „Żołnierzy Niezłomnych”. W celu zobrazowania wieloletniego milczenia o tych bohaterach, tak jak niegdyś z kart historii, z wystawki zniknęły portrety „Żołnierzy Wyklętych”. Tego dnia w role partyzantów wcielili się szóstoklasiści, którzy ukryli  w budynku szkoły zdjęcia z gazetki. Uczniowie klas IV i V otrzymali instrukcje-zagadki i mieli za zadanie odnaleźć „Żołnierzy Wyklętych” i przywrócić pamięć o bohaterach polskiego podziemia. Nauka połączona z zabawą przyniosła oczekiwany efekt- odkrycie i poznanie przez uczniów postaci, które walczyły o wolność.

Cała społeczność szkoły  uczestniczyła w apelu poświęconym „Żołnierzom Niezłomnym”,  podczas którego pani Dyrektor Ewa Ostrowska wyjaśniła skąd wzięły się nazwy „Żołnierze Wyklęci”, „Żołnierze Niezłomni” oraz przypomniała zawiłe losy partyzantów.  Szóstoklasiści zaprezentowali sylwetki: Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Zygmunta Sziendzielarza ps. „Łupaszka”,  Stefanii Firkowskiej ps. „Feluś”, Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, Stanisława Sojczyńskiego ps. „Worszyc”, Danuty Sochówny ps. „Rad” oraz ostatniego członka ruchu oporu Józefa Franczaka ps. „Lalek”.  Przedstawiono prezentację multimedialną o „Żołnierzach Wyklętych” przygotowaną na zajęciach dodatkowych z historii przez szóstoklasistów. Uczniowie recytowali  wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne.

14.

Wycieczka do miejsc pamięci narodowej -Grunwald

Wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury;

kształtowanie tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.

Dyrektor

koordynator

nauczyciele

uczniowie

pracownicy muzeum
w Stębarku

W kwietniu uczniowie pojechali do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Przewodnik oprowadził zwiedzających po polach bitwy. Podczas tego „historycznego spaceru” przedstawił szczegółowo przebieg wielkiej wojny z zakonem krzyżackim oraz opowiedział o jej najdonioślejszym momencie, czyli bitwie pod Grunwaldem.
W muzeum uczniowie oglądali eksponaty, podziwiali wystawę czasową, ukazującą obóz rycerski króla Jagiełły oraz obejrzeli fragment filmu „Krzyżacy” w reżyserii Aleksandra Forda.

15.

Gminny Konkurs Wiedzy o Symbolach Narodowych pod hasłem „Kto Ty jesteś? Polak mały!”

Kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;
upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Zaborowie

Wójt Gminy Kozłowo

dyrektorzy szkół Gminy Kozłowo

koordynator

Projektu Szkoła Wierna Dziedzictwu

nauczyciele ze szkół Gminy Kozłowo

uczniowie szkół w: Zaborowie, Rogożu, Szkotowie

W maju w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Symbolach Narodowych pod hasłem „-Kto ty jesteś? – Polak mały!”. Przystąpiło do niego 18 uczniów ze szkół podstawowych w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: klasy II-III oraz IV-VI. Uczniowie rozwiązywali test, dotyczący historii Orła Białego, barw biało-czerwonych oraz „Mazurka Dąbrowskiego”. Ponadto uczestnicy musieli wykazać się znajomością „Legendy o Lechu, Czechu
i Rusie” oraz najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski.

16.

Wieczornica patriotyczna „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”

Wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury; rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.

Dyrektor

koordynator

nauczyciele

uczniowie

rodzice

 radni Gminy Kozłowo

absolwenci Szkoły Podstawowej
w Zaborowie

wokalista zespołu MUFA

pracownicy administracji
i obsługi

W maju w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się wieczornica patriotyczna pod hasłem „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”. Spotkanie było swoistym podsumowaniem działań podejmowanych w ramach realizowanego w szkole Projektu Szkoła Wierna Dziedzictwu. Tematem przewodnim wieczornicy była miłość do Ojczyzny, ukazana przez pryzmat twórczości wieszczów narodowych: Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, muzykę Chopina oraz doniosłe wydarzenia z historii Polski. W montażu słowno-muzycznym uczniowie klasy szóstej starali się opowiedzieć o kondycji człowieka we współczesnym świecie i wartościach, jakie mu przyświecają. Niezwykłym dopełnieniem wieczoru patriotycznego były występy zaproszonych muzyków: pana Piotra Lejbta – wokalistę i gitarzystę zespołu MUFA oraz Tomasza Kaczorowskiego – absolwenta naszej szkoły.

17.

II Regionalny Konkurs Tańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek”

Promowanie i pielęgnowanie polskich tradycji ludowych oraz polskiego folkloru.

Dyrektor

koordynator

nauczyciel i dzieci oddziału przedszkolnego

rodzice

organizator konkursu

W czerwcu dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w II Regionalnym Konkursie Tańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek” pod patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Przedszkolaki wystąpiły w przepięknych strojach ludowych i zatańczyły „Krakowiaka”.

Dzieci miały doskonałą okazję poznania charakteru i dynamiki takich tańców narodowych jak polonez, krakowiak oraz trojak, szot, polka.

18.

Złożenie wniosku
i sprawozdania

Podsumowanie działań Projektu Szkoła Wierna Dziedzictwu

Dyrektor,

koordynator Projektu Szkoła Wierna Dziedzictwu

Lipiec -  przygotowanie sprawozdania i wysłanie do Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Działania podejmowane przez szkołę w ramach Projektu Szkoła Wierna Dziedzictwu zostaną wpisane na stałe do harmonogramu pracy szkoły oraz rozszerzone.        

Majowe Owocowo-Warzywne Potyczki Sportowe w Zaborowie

W czwartek 18 maja 2017r. dzieci z klas 0-III ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie  uczestniczyły w Owocowo –Warzywnych Potyczkach Sportowych , które stały się  już tradycją. Potyczki sportowe  realizowane są w ramach  programu  Trzymaj Formę!

Potyczki sportowe , po krótkiej pogadance na temat zdrowego odżywiania się i zalet picia wody, oficjalnie rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Ostrowska , życząc najmłodszym uczniom  niesamowitych wrażeń i dobrej zabawy.

Tak jak w poprzednim latach  w przygotowania zaangażowani byli uczniowie klasy VI i V . Uczniowie klasy VI pod kierunkiem M. Chmielewskiej opracowali i przygotowali 7 stacji sprawnościowych , na których maluchy mogły sprawdzić swoją sprawność fizyczną. Szóstoklasiści opracowali specjalne karty uczestnika zabawy sportowej, w której dzieci otrzymywały potwierdzenie zaliczenia zadania specjalną pieczątką z motywami owoców lub warzyw oraz byli sędziami na poszczególnych stacjach . Potyczki poprzedziła taneczna rozgrzewka przeprowadzona przez uczennice klasy V.

Pieczę nad sprawnym przebiegiem poszczególnych konkurencji sprawowały wychowawczynie klas 0-III.

 Uczniowie , sprawdzili swoją formę w następujących konkurencjach min. Arbuzowy slalom, Spacerkiem po ogródku, Ziemniak w garnku, Hokejowy zawrót głowy, Warzywna sztafeta bieg z pomidorkiem i Toczenie .

Każdy uczeń , który zdobył 7 pieczątek mógł w nagrodę poczęstować się warzywnymi przekąskami , szaszłykami owocowymi i pyszną miętową lemoniadą, przyrządzoną przez starszych kolegów.

Ten, majowy czwartek okazał się dla maluchów pełen pozytywnych wrażeń, radości i satysfakcji .

Opracowała:

Małgorzata Chmielewska

 

PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”

 Od lutego nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2017 finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, którego Operatorem Wojewódzkim jest Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy.

Program ten jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Cele programu:

 1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież; 2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości; 3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; 4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; 5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt; 6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży; 7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej; 8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży; 9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

W ramach tego programu prowadzone są systematyczne zajęcia sportowe przez 35 tygodni w okresie luty – czerwiec i wrzesień – grudzień 2017 w wymiarze 2 razy w tygodniu.

Zajęcia sportowe w naszej szkole realizowane są dla jednej grupy ćwiczebnej, obejmującej uczniów z klasy II i III (łącznie 18 osób: 6 dziewcząt i 12 chłopców) i mają charakter ogólnorozwojowy.

W realizacji programu biorą udział następujący uczniowie :

1.Mydło Wojciech kl. II

2.Kwestarz Miłosz kl. II

3.Mątwicki Fabian kl. II

4. Kuciński Gabriel kl. II

5.Cichocki Kacper kl. II

6.Dudzińska Oliwia kl. III

7. Fabisiak Adam kl. III

8.Fabisiak Andżelika kl. III

9.Kaczmarczyk Konrad kl. III

10.Kołodziejski Antoni kl. III

11.Nowosielski Oskar kl. III

12. Rutkowski Kamil kl. III

13. Sadza Wojciech kl. III

14. Sobotka Kamila kl. III

15. Sumicka Sara kl. III

16.Sztraube Zuzanna kl. III

17. Świerk Maria kl. III

18.Tomaszewski Grzegorz kl.III

Opiekunem grupy jest nauczycielka wychowania fizycznego Małgorzata Chmielewska.

 

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta

RPP

Dnia 7 grudnia 2016r. w naszej szkole , odbyło się spotkanie z panią Ewą Górko- Rzecznikiem Praw Pacjenta, w którym uczestniczyli uczniowie klas I-III i IV-VI. Zaproszony gość przygotował dla uczniów lekcje edukacyjne na temat praw przysługujących pacjentom w Polsce ,które odbyły się przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów edukacyjnych dostosowanych do możliwości poznawczych słuchaczy. Pani Rzecznik odpowiadała na wcześniej przygotowane pytania oraz te zadawane z sali. Dzieci chciały wiedzieć na czym polega praca Rzecznika Praw Dziecka, jak się zostaje Rzecznikiem, z iloma dziećmi w ciągu roku się spotyka i ilu udało się pomóc. Uczniowie zapoznali się między innymi z działalnością Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12), z którego bezpłatnie mogą korzystać dzieci z całej Polski, kiedy potrzebują pomocy lub porady, uzyskały podstawową wiedzę na temat praw pacjenta. Każde dziecko otrzymało od Pani Rzeczniki materiały informacyjno- promocyjne. Dzieci z wielkim zaciekawieniem wysłuchały fragmentów książki Grzegorza Kasdepke „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka – pacjenta niemal wszystko”, którą wyróżniający się w trakcie spotkania uczniowie otrzymali na własność. W młodszych klasach każdy z uczestników lekcji otrzymał drobny prezent. Zajęcia cieszyły się wśród dzieci bardzo dużym zainteresowaniem.

Tekst: p. Monika Zięba

 

STOP CYBERPRZEMOCY

CYBERPRZEMOC

Dnia 28 października 2016r. Szkołę Podstawową w Zaborowie odwiedził policjant pan Jerzy Hołubowicz. Celem spotkania było zapoznanie uczniów klas IV-VI z zagrożeniami i konsekwencjami jakie wynikają z cyberprzemocy. Uczniowie obejrzeli prezentację, która miała na celu wyczulić i zapoznać uczniów z sytuacjami, których nie można stwarzać przy użyciu Internetu. Uczniowie zostali poinformowani o procedurze postępowania w sytuacji zaistnienia cyberprzemocy względem ich osoby oraz jej stosowania w stosunku do innych osób.

Tekst: p. Monika Zięba

 

PROJEKT "DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY"

 

W dniu 27 kwietnia 2016r. w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW) rozpoczęliśmy w oddziale przedszkolnym realizacje projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”. Celem programu jest zmniejszenie nasilenia występowania choroby próchnicowej zębów poprzez kampanie edukacyjną skierowaną zarówno do samych dzieci, jak i osób, które sprawują nad nimi opiekę. Realizacja projektu potrwa do końca 2016 roku.

       W ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy” zaprosiliśmy do naszego przedszkola pielęgniarkę szkolną panią Grażynę Kaczmarczyk, która poprowadziła pogadankę na temat „Kształtowania nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych". Pani pielęgniarka wyjaśniła dzieciom na czym polega higiena osobista i zdrowy styl życia oraz udzieliła praktycznych rad, jak dbać o higienę jamy ustnej. Przedszkolaki aktywnie brały udział w rozmowie i obiecały, że będą pamiętały o wszystkich zasadach higieny o których mówiła pani pielęgniarka.

PROGRAMY ZDROWOTNE

                   W ramach realizacji projektu pt. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego”  dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego , którego głównym celem jest zmniejszenie zachorowalności oraz umieralności mieszkańców powiatu nidzickiego, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego przystąpiła do realizacji dwóch programów edukacyjnych. Program pt. „Nie pal przy mnie proszę”, stanowić będzie przesłanie propagowania zdrowego , wolnego od tytoniu stylu życia wśród dzieci. Zostanie przeprowadzony w klasie pierwszej i drugiej .Celem powyższego programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Zwieńczeniem realizacji programu będzie przemarsz antynikotynowy ulicami Nidzicy, w dniu 31.05.2016r., tj. Światowym Dniu Bez Papierosa.

Drugi program pt. „Wolność Oddechu” ma za zadanie uświadomić rodzicom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą możliwości optymalnej jakości życia. Jest skierowany do rodziców i dzieci. Na zakończenie programu odbędzie się konkurs plastyczny, w którym wezmą udział uczniowie klasy I-II .Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone.

PROGRAMY/PROJEKTY

W roku szkolnym 2015/2016 realizujemy następujące programy zdrowotne/projekty:

Nazwa   programu

Odbiorcy

Osoby   odpowiedzialne za realizację:

Owoce   w szkole

Uczniowie klas   I-III

wychowawcy   klas

Mleko w szkole

Uczniowie klas   I-VI

wychowawcy   klas

Problem   z głowy

Uczniowie klas   I-VI

wychowawcy   klas

Trzymaj Formę !

Uczniowie klas   V-VI

nauczyciel   wychowania fizycznego

Czyste   powietrze wokół nas

Dzieci z   oddziału przedszkolnego

wychowawca   oddziału przedszkolnego

Dzieciństwo   bez próchnicy

Dzieci z   oddziału przedszkolnego

wychowawca   oddziału przedszkolnego

Mały Mistrz

Kl. II

wychowawca

nauczyciel   wychowania fizycznego

Nazwa   projektu

Odbiorcy

Osoby   odpowiedzialne za realizację:

Akademia   Bezpiecznego Puchatka

Klasa I

wychowawca klasy

Etyka   nie tylko dla smyka

Klasy I-VI

wychowawca   klasy

W   Zaborowie bieg po zdrowie

Uczniowski   Klub Sportowy

Cała   społeczność szkolna i lokale środowisko

A. Kozłowska, H. Zielińska

Szkoła Współpracy

wszyscy   uczniowie

         nauczyciele

         rodzice

Dyrektor, nauczyciele

Owoce w szkole

                        Program „Owoce w szkole skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie, w którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.

Mleko w szkole

Celem programu „Mleko w szkole ” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i smakowe. Programem objęte są klasy I-VI.

Problem z głowy

            Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej ,,Problem z głowy” przełamuje tabu i edukuje w zakresie walki z wszawicą.

Program skierowany jest do uczniów z klas I-VI .Mana celu zachęcenie uczniów i rodziców do podjęcia działań ,które skutecznie będą zapobiegać szerzeniu wszawicy w szkole.

Dzięki uczestnictwu w programie dzieci uczą się jak postępować ,gdy ,,swędzi” głowa i jak być tolerancyjnym dla innych dotkniętych problemem. Uczniowie i rodzice otrzymują broszury informacyjne oraz mogą korzystać ze strony www .problem-z-glowy.pl.

Trzymaj Formę !

„Trzymaj Formę!” jest pierwszym Programem opartym na partnerstwie publiczno – prywatnym, który został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Instytut Żywności i Żywienia.                                                                                                                Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” ma na celu: poprawęsposobu odżywiania, promowanie zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, nabywanie umiejętności korzystania                 z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych, rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych   o zalecane produkty. Skierowany jest do uczniów V i VI klas szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów.Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasada aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej programu www.trzymaj forme.pl i broszur:

       Czyste powietrze wokół nas

Program„Czyste powietrze wokół nas” skierowany jest do dzieci klas „0” przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich rodziców. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. m.

Projekt: Dzieciństwo bez próchnicy

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:

1.       poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat

2.       wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

,,Akademia Bezpiecznego Puchatka” w Szkole Podstawowej w Zaborowie

SAM 7401

            W roku szkolnym 2015/2016 klasa I Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Program został przygotowany przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Nauczycieli. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Wszystkie Kuratoria Oświaty. Realizacja programu ma na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas poznawania świata i zawierania nowych znajomości.

          Korzystając z materiałów edukacyjnych wraz ze scenariuszami zajęć wychowawczyni p. Hanna Zielińska przekazywała uczniom niezbędną wiedzę

o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy

i korzystania z Internetu. Pierwszoklasiści wysłuchali opowiadań Puchatka: ,,Odblaski w drodze do szkoły” oraz ,,Ania wzywa pogotowie”. Na ich podstawie przygotowywali scenki pt. ,,Bezpiecznie pokonuję drogę do szkoły”, ,,Potrafię wezwać pomoc”. W ten sposób uczyli się samodzielności                      i odpowiedzialności.

           Uczniowie otrzymali książeczkę edukacyjną z interesującymi grami          i zabawami, a ich rodzice broszurę informacyjną z poradami, między innymi, na temat jak wspierać kreatywność dziecka, jak pomóc dziecku w osiągnięciu sukcesu w szkole.      

           W grudniu, w ramach ,,Akademii Bezpiecznego Puchatka”, odbył się Tydzień Bezpieczeństwa. W dniach 14.12. – 15.12.2015r. pierwszoklasiści napisali Test Bezpieczeństwa podsumowujący zajęcia Akademii Bezpiecznego Puchatka.

         Program edukacyjny ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka” będzie realizowany również w drugim półroczu. Zaproponowane w nim ciekawe gry edukacyjne rozwijające umiejętność efektywnego zapamiętywania, trening koncentracji oraz umiejętność selekcji informacji i kreatywność będą wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych w klasie pierwszej.

 

PROGRAM "MAŁY MISTRZ"

"Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu"

Wojciech Oczko

                        MAŁY MISTRZ

Od  1 września 2014 r.  nasza szkoła przyłączyła się do Programu Mały Mistrz", który jest wspierany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Programem "Mały Mistrz" została objęta klasa 1 , której wychowawcą jest pani       mgr Ewa Wysocka.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wraz z nauczycielem wychowania fizycznego      mgr Małgorzatą Chmielewską prowadzi raz w tygodniu  zajęcia na lekcji wychowania fizycznego objęte programem.

Ideą przewodnią programu jest zdobywanie przez uczniów określonych sprawności fizycznych w            6 kategoriach:

ROWERZYSTA - TURYSTA

GIMNASTYK

TANCERZ

LEKKOATLETA

PIŁKARZ

KOSZYKARZ

Uczniowie po opanowaniu określonych sprawności i umiejętności ruchowych, otrzymują odpowiedni znaczek, który wlepiają do swojej legitymacji.

Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł "Małego Mistrza".

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

Cele programu:

 1. poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
 2. wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;
 3. promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;
 4. monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
 5. zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej.

Małgorzata Chmielewska

,,ETYKA NIE TYLKO DLA SMYKA”

 

,,ETYKA NIE TYLKO DLA SMYKA”

przyjaciel 

                    Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym realizuje projekt ,,Etyka nie tylko dla smyka”.   Jest on skierowany do najmłodszych uczniów i ma na celu wprowadzenie ich w świat wartości oraz ułatwiać nauczycielom kształtowanie u swoich wychowanków postaw moralno-etycznych.                            
Od listopada 2014r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie jest realizowany pilotaż tego projektu. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej korzystają z Poradnika, który jest pracą zbiorową pod redakcją Anny Łagodzkiej. Zawiera on scenariusze zajęć do realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych. Jest bogaty w zbiór ćwiczeń, zabaw, tekstów literackich opracowany   w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.                             
Na zajęciach uczniowie zdobywają umiejętności oceniania sytuacji, podejmowania słusznych decyzji, odróżniania dobra i zła. Odwoływanie się do ich aktywności pozwala w jasny i prosty sposób wyjaśnić znaczenie wartości takich jak, na przykład: odpowiedzialność, uczciwość, prawdomówność, piękno, dobroć, szacunek, godność, honor, tolerancja, wolność, życzliwość, empatia. 

 2

               Działania podejmowane w szkole w ramach realizacji pilotażu projektu ,,Etyka nie tylko dla smyka”:

 • Spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III i omówienie realizacji pilotażu projektu; zaplanowanie działań w poszczególnych klasach
 • Umieszczenie informacji o realizacji pilotażu projektu w widocznym miejscu na szkolnym korytarzu
 • Poinformowanie rodziców, na zebraniu, o przystąpieniu do pilotażu projektu ,,Etyka nie tylko dla smyka”
 • Przeprowadzenie wybranych zajęć w klasach I, II, III:

               Klasa I

         - ,,Czy warto się wzajemnie słuchać?”

         - ,,Kupuj z głową”

         - ,,Kto jest moim przyjacielem”

           Klasa II

       - ,,Przygody królewicza Bielinka. Potrafimy rozróżniać czyny uczciwe i nieuczciwe. Znaczenie prawdomówności i rzetelności w życiu codziennym”

     - ,,Trudne decyzje. Wartości: sprawiedliwość, uczciwość.”

   - ,,Kto jest moim przyjacielem. Wartości: współdziałanie, empatia, życzliwość, przyjaźń.”

  - ,,Królik i zając. Wartość: wolność.”

    - ,,Przygoda małej mrówki – na czym polega współpraca z innymi w zabawie, w nauce, w sytuacjach szkolnych.”

- ,,Mój wybór, moja odpowiedzialność. Wartość: odpowiedzialność za siebie.”

   - ,,Lubimy dawać i otrzymywać prezenty. Definiujemy pojęcia: prezent, podarunek. Jaka jest różnica między dawaniem a sprzedawaniem - scenki rodzajowe.”

           Klasa III

       - ,,Ja i moje miejsce” – rozumiemy pojęcie tolerancji wobec osób innej narodowości i tradycji kulturowej.”

     - Rozumiemy pojęcie wolności – wypowiedzi uczniów na podstawie tekstu bajki pt. ,, Królik i zając”. Redagowanie zdań na temat ,, Co byś zrobił/a, gdybyś był/a królikiem z bajki?”

      - ,,Mój wybór, moja odpowiedzialność – wybieramy najżyczliwszą osobę w klasie.”

       - ,,Co to znaczy być uczciwym? – potrafimy rozróżnić czyny uczciwe i nieuczciwe. Znaczenie prawdomówności i rzetelności w życiu.”

      - ,,Lubimy dawać i otrzymywać prezenty. Definiujemy pojęcia: prezent, podarunek. Jaka jest różnica między dawaniem a sprzedawaniem - scenki rodzajowe.”

 • Obchody Dnia Życzliwości w szkole (21.11.2014r.):przedstawienie wyników ankiety na temat poziomu życzliwości w naszej szkole, wybory Najżyczliwszych Osób w klasach, wiersze, piosenki, scenki o życzliwości i dobroci, utworzenie łańcucha życzliwości przez społeczność szkolną, wykonanie ekologicznego drzewa życzliwości i posadzenie sadzonek świerku przed szkołą, wysłanie światełka do nieba – lampiony niosące światu życzliwe słowa
 • Konkurs plastyczny pod hasłem: ,,Wolność z życzliwością, wolność bez życzliwości”
 • Umieszczenie informacji o realizacji pilotażu projektu na stronie internetowej szkoły www.zaborowo.edu.pl
 • Umieszczenie informacji o realizacji pilotażu projektu w prasie lokalnej (GAZETA NIDZICKA)
 • Spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III - podsumowanie działań podjętych w I półroczu          w ramach realizacji pilotażu projektu ,,Etyka nie tylko dla smyka”.

                         


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis