Rekrutacja

 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 1. Tymoteusz Kotkowski
 2. Jakub Urban
 3. Gabriel Mróz

 1. Deląg Franciszek
 2. Franciszek Morawski
 3. Olszewski Antoni
 4. Palczewska Zuzanna
 5. Zalewski Antoni

 1. Cupała Wojciech
 2. Kowalski Alan
 3. Moszczyńska Gabriela
 4. Tokarski Gabriel
 5. Świerk Szymon

 1. Cichocka Anastazja Nela
 2. Cichocki Michał
 3. Łęgowski Natan
 4. Moszczyńska Anna
 5. Niewiadomski Tymon Sebastian
 6. Siadaczka Oskar
 7. Świecik Mikołaj
 8. Wielosińska Zuzanna
 9. Wojtczak Adrian

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1. Cycen Szymon

2. Geszczyńska – Śrut Stanisława

3. Jamróz Karol

4. Morawski Tymon

5. Tańska Maja

6. Tatuch Alicja

7. Tokarski Nikodem

Drodzy Rodzice,

w dniach od 21.02.2024 r. do 29.03.2024 r. trwa nabór dzieci do przedszkola i zapisy uczniów do szkoły. Bardzo proszę o składanie dokumentów dotyczących rekrutacji, tj.:

1. Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

2. Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (dotyczy dzieci od 3 roku życia),

3. Zgłoszenia dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły),

4. Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły),

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

  Dyrektor

                                                                                                                         Beata Żujewska

 

 

 

KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie z dnia 14.02.2024 r.

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do Oddziału Przedszkolnego

w Szkole Podstawowej w Zaborowie na rok szkolny 2024/2025

1. Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1, w związku a art. 29 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 6/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 stycznia 2024 r. - określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do oddziału przedszkolnego w Szkole   Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

21.02.2024 r. - 29.03. 2024 r.

godz. 1500

02.08.2024 r. - 09.08.2024 r.

godz.1500

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

03.04.2024 r. - 15.04.2024 r.

12.08.2024 r. - 19.08.2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2024 r.

godz.1400

21.08.2024 r.

godz.1400

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia   w postaci pisemnego oświadczenia

22.04.2024 r. - 29.04.2024 r.

godz.1500

23.08.2024 r. - 28.08.2024 r.

godz.1500

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.06.2024 r.

godz.1400

29.08.2024 r.

godz. 1400

2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Regulaminie Rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Zaborowie (Zarządzenie Nr 19/2018/2019).

 

 

KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie z dnia 14.02.2024 r.

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do Oddziału Przedszkolnego

w Szkole Podstawowej w Zaborowie na rok szkolny 2024/2025

1. Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1, w związku a art. 29 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 6/2024 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 stycznia 2024 r. - określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do oddziału przedszkolnego w Szkole   Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

21.02.2024 r. - 29.03. 2024 r.

godz. 1500

02.08.2024 r. - 09.08.2024 r.

godz.1500

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

03.04.2024 r. - 15.04.2024 r.

12.08.2024 r. - 19.08.2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2024 r.

godz.1400

21.08.2024 r.

godz.1400

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia   w postaci pisemnego oświadczenia

22.04.2024 r. - 29.04.2024 r.

godz.1500

23.08.2024 r. - 28.08.2024 r.

godz.1500

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.06.2024 r.

godz.1400

29.08.2024 r.

godz. 1400

2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Regulaminie Rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Zaborowie (Zarządzenie Nr 19/2018/2019).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

1. Deląg Franciszek

2. Klekot Szymon

3. Olszewski Antoni

4. Palczewska Zuzanna

5. Zalewski Anton

6. Cupała Wojciech

7. Kowalski Alan

8. Moszczyńska Gabriela

9. Tokarski Gabriel

10. Świerk Szymon

11. Bergolc Nikodem

12. Cichocka Anastazja Nela

13. Cichocki Michał

14. Geszczyńska Julia

15. Łęgowski Natan

16. Moszczyńska Anna

17. Niewiadomski Tymon Sebastian

18. Siadaczka Oskar

19. Świecik Mikołaj

20. Wielosińska Zuzanna

21. Cycen Szymon

22. Geszczyńska – Śrut Stanisława

23. Jamróz Karol

24. Klekot Nina

25. Morawski Tymon

26. Tańska Maja

27. Tatuch Alicja

28. Tokarski Nikodem

 

 

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH

DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

1. Nadia Borowska

2. Nikodem Deląg

3. Nadia Krebs

4. Antoni Morawski

5. Miłosz Moszczyński

6. Oleszczuk Jakub

 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

rok szkolny 2023/2024

Drodzy Rodzice,

w dniach od 28.02.2023 r. do 31.03.2023 r. trwa nabór dzieci do przedszkola i zapisy uczniów do szkoły. Bardzo proszę o składanie dokumentów dotyczących rekrutacji, tj.:

1. Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

2. Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (dotyczy dzieci od 3 roku życia),

3. Zgłoszenia dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły),

4. Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły),

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

  Dyrektor

                                                                                                                         Beata Żujewska

 

KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie z dnia 27.02.2023 r.

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zaborowie na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1, w związku a art. 29 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz.4) oraz Zarządzenia nr 9/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 lutego 2023 r. - określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do Oddziałów Przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Zaborowie na rok szkolny 2023/2024

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie Oddziału Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28.02.2023 - 31 .03. 2023 r.

godz. 15:00

2.08.2023   - 10.08.2023 r.

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów pranych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

03.04.2023 - 14.04.2023 r.

14.08.2023 -   21.08.2023 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

17.04.2023 r.

godz.14:00

22.08.2023 r.

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21.04.2023 - 27.04.2023 r.

godz.15:00

23.08.2023- 28.08.2023 r.

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23.06.2023 r.

godz.14:00

29.08.2023 r.

godz. 14:00

2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Regulaminie Rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Zaborowie (Zarządzenie Nr 19/2018/2019).

 

 

 

KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie z dnia 27.02.2023 r.

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej w Zaborowie na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1, w związku a art. 29 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz Zarządzenia nr 10/2023 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 lutego 2023 r. - określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej Szkoły     Podstawowej w Zaborowie:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

28.02.2023 - 31.03. 2023 r.

godz. 15:00

02.08.2023 r. - 10.08.2023 r.

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej           i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

03.04.2023 - 14.04.2023 r.

14.08.2023 - 21.08.2023 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

17.04.2023 r.

godz.14:00

22.08.2023 r.

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia   w postaci pisemnego oświadczenia

21.04.2023- 27.04.2023 r.

godz.15:00

23.08.2023 - 28.08.2023

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23.06.2023 r.

godz.14:00

29.08.2023 r.

godz. 14:00

2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Regulaminie Rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Zaborowie (Zarządzenie Nr 19/2018/2019).

 

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023  

GRUPA BIEDRONKI

1. Cupała Wojciech

2. Kaczorowska Michalina

3. Moszczyńska Gabriela

4. Tokarski Gabriel

5. Traczyk Wiktoria

6. Świerk Szymon

7. Cichocka Anastazja Nela

8. Cichocki Michał

9. Geszczyńska Julia

10. Geszczyńska – Śrut Stanisława

11. Łęgowski Natan

12. Moszczyńska Anna

13. Niewiadomski Tymon Sebastian

14. Siadaczka Oskar

15. Świecik Mikołaj

16. Wielosińska Zuzanna

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023  

GRUPA PSZCZÓŁKI

1. Nadia Borowska

2. Nikodem Deląg

3. Nadia Krebs

4. Antoni Morawski

5. Miłosz Moszczyński

6. Aleksander Rutkowski

7. Cycen Szymon

8. Jamróz Karol

9. Klekot Nina

10. Morawski Tymon

11. Rutkowska Julia Anna

12. Szczypińska Kornelia

13. Tańska Maja

14. Tokarski Nikodem

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH

DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1. Marcel Cycen

2. Maria Deląg

3. Filip Jabłonowski

4. Oliwia Kotkowska

5. Aleksander Mrozowski

6. Magdalena Najmuła

7. Miłosz Nowak

8. Antoni Tański

9. Oliwia Traczyk

 

 

 

 

 

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZABOROWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023  

GRUPA BIEDRONKI

1. Cupała Wojciech

2. Moszczyńska Gabriela

3. Traczyk Wiktoria

4. Świerk Szymon

5. Kaczorowska Michalina

6. Tokarski Gabriel

7. Cichocka Anastazja Nela

8. Geszczyńska Julia

9. Geszczyńska – Śrut Stanisława

10. Łęgowski Natan

11. Moszczyńska Anna

12. Niewiadomski Tymon Sebastian

13. Siadaczka Oskar

14. Świecik Mikołaj

15. Wielosińska Zuzanna

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGOW ZABOROWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023  

GRUPA PSZCZÓŁKI

1. Nadia Borowska

2. Nikodem Deląg

3. Nadia Krebs

4. Antoni Morawski

5. Miłosz Moszczyński

6. Aleksander Rutkowski

7. Cycen Szymon

8. Jamróz Karol

9. Klekot Nina

10. Morawski Tymon

11. Rutkowska Julia Anna

12. Tańska Maja

13. Tokarski Nikodem

14. Traczńska Natalia

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

DO KLASY I SP W ZABOROWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1. Marcel Cycen

2. Maria Deląg

3. Filip Jabłonowski

4. Oliwia Kotkowska

5. Aleksander Mrozowski

6. Magdalena Najmuła

7. Miłosz Nowak

8. Antoni Tański

9. Oliwia Traczyk

10. Gabriel Traczyński

 

 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

rok szkolny 2022/2023

Drodzy Rodzice,

w dniach od 28.02.2022 r. do 31.03.2022 r. trwa nabór dzieci do przedszkola i zapisy uczniów do szkoły. Bardzo proszę o składanie dokumentów dotyczących rekrutacji, tj.:

1. Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

2. Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (dotyczy dzieci od 3 roku życia),

3. Zgłoszenia dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły),

4. Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły),

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

  Dyrektor

                                                                                                                         Beata Żujewska

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW,

KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie Oddziału Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28.02.2022   - 31 .03. 2022

godz. 15:00

2.08.2022 -   10.08.20202

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów pranych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

01.04.2022 - 15.04.2022

12.08.2022 - 19.08.2022

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2022

godz.14:00

19.08.2022

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19.04.2022 - 27.04.2022

godz.15:00

19.08.2022- 26.08.2022

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.06.2022

godz.14:00

29.08.2022

godz. 14:00

Zaborowo, 24.02.2022 r.                                  

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW,

KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

28.02.2022   - 31.03. 2022

godz. 15:00

2.08.2022 -   10.08.2022

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej             i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

01.04.2022 - 15.04.2022

12.08.2022 - 19.08.2022

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2022

godz.14:00

19.08.2022

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19.04.2022 - 27.04.2022

godz.15:00

19.08.2022 - 26.08.2022

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.06.2022

godz.14:00

29.08.2022

godz. 14:00

Zaborowo, 24.02.2022 r.

 

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO             W ZABOROWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

GRUPA BIEDRONKI

1. Cycen Szymon

2. Jamróz Karol

3. Klekot Nina

4. Morawski Tymon

5. Rutkowska Julia Anna

6. Tańska Maja

7. Tokarski Nikodem

8. Geszczyńska Stanisława

9. Kaczorowska Michalina

10. Moszczyńska Anna

11. Niewiadomski Tymon Sebastian

12. Rudnicka Maja

13. Wielosińska Zuzanna

14. Moszczyński Miłosz

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   W ZABOROWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

GRUPA PSZCZÓŁKI

1. Marcel Cycen

2. Maria Deląg

3. Filip Jabłonowski

4. Oliwia Kotkowska

5. Aleksander Mrozowski

6. Miłosz Nowak

7. Magdalena Najmuła

8. Antoni Tański

9. Oliwia Traczyk

10. Nadia Borowska

11. Nikodem Deląg

12. Nadia Krebs

13. Antoni Morawski

14. Aleksander Rutkowski

 

 

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLASY I SP W ZABOROWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

 

1. Bergolc Zuzanna

2. Bucholska Klaudia

3. Chodyna Jakub

4. Kaczmarczyk Natan Jakub

5. Mątwicki Aleksander

6. Morawski Marcel

7. Moszczyński Wojciech

8. Sobolewski Franciszek

9. Urban Aleksandra

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

rok szkolny 2021/2022

 

Drodzy Rodzice,

w dniach od 25.02.2021 r. do 31.03.2021 r. trwa nabór dzieci do przedszkola i zapisy uczniów do szkoły. Bardzo proszę o składanie dokumentów dotyczących rekrutacji, tj.:

1. Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

2. Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (dotyczy dzieci od 3 roku życia),

3. Zgłoszenia dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły),

4. Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły),

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

  Dyrektor

                                                                                                                         Beata Żujewska

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW,

KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie Oddziału Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2021   - 31 .03. 2021

godz. 15:00

2.08.2021 -   10.08.20201

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów pranych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

01.04.2021 - 13.04.2021

12.08.2021 - 16.08.2021

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2021

godz.14:00

17.08.2021

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.04.2021 - 26.04.2021

godz.15:00

19.08.2021- 23.08.2021

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.06.2021

godz.14:00

24.08.2021

godz. 14:00


Zaborowo, 08.02.2021 r.                                  

 

 

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW,

KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2021   - 31.03. 2021

godz. 15:00

2.08.2021 -   10.08.2021

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej             i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

01.04.2021 - 13.04.2021

12.08.2021 - 16.08.2021

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2021

godz.14:00

17.08.2021

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.04.2021 - 26.04.2021

godz.15:00

19.08.2021 - 23.08.2021

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.06.2021

godz.14:00

24.08.2021

godz. 14:00

Zaborowo, 08.02.2021 r. 

 

 

 

 REKRUTACJA DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Drodzy Rodzice,

w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju, bardzo proszę o składanie dokumentów dotyczących rekrutacji, tj.:

1. Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

2. Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (dotyczy dzieci od 3 roku życia),

3. Zgłoszenia dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły),

4. Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły),

do 31 marca 2020 r. w skrzynce ustawionej przed głównym wejściem do szkoły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Jeżeli ktoś z Państwa nie pobrał jeszcze potrzebnych dokumentów, proszę o indywidualny kontakt telefoniczny (89 626 70 68) w celu ustalenia odbioru potrzebnych druków.

Po odwołaniu stanu epidemicznego należy uzupełnić brakujące dokumenty i złożyć w sekretariacie szkoły.

                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                                         Beata Żujewska

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW,

KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie Oddziału Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2020   - 31 .03. 2020

godz. 15:00

1.08.2020 -   9.08.2020

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów pranych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

01.04.2020 - 12.04.2020

12.08.2020 - 15.08.2020

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2020

godz.14:00

16.08.2020

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2020- 26.04.2020

godz.15:00

19.08.2019- 22.08.2019

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2020

godz.14:00

23.08.2020

godz. 14:00

Zaborowo, 19.02.2020 r.                                  

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW,

KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2020   - 31.03. 2020

godz. 15:00

1.08.2020 -   5.08.2020

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej             i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

01.04.2020 - 12.04.2020

12.08.2020 - 15.08.2020

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2020

godz.14:00

16.08.2020

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2020- 26.04.2020

godz.15:00

19.08.2020-.22.08.2020

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2020

godz.14:00

23.08.2020

godz. 14:00

Zaborowo, 19.02.2020 r.

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO KLASY I

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2019   - 31.03. 2019

godz. 15.00

1.08.2019 -   5.08.2019 godz.15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej             i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

01.04..2019 - 12.04.2019

12.08.2019 - 15.08.2019

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2019

godz.14.00

16.08.2019

godz.14.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2019- 26.04.2019

godz.15.00

19.08.2019-.22.08.2019

godz.15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2019

godz.1400

23.08.2019

godz. 1400

KOMUNIKAT

DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziału przedszkolnego.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2019   - 31 .03. 2019

godz. 15.00

1.08.2019 -   9.08.2019 godz.15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów pranych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

01.04.2019 - 12.04.2019

12.08.2019 - 15.08.2019

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2019

godz.14.00

16.08.2019

godz.14.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2019- 26.04.2019

godz.15.00

19.08.2019- 22.08.2019

godz.15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2019

godz.1400

23.08.2019

godz. 1400


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis