Rekrutacja

 

 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice,

w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju, bardzo proszę o składanie dokumentów dotyczących rekrutacji, tj.:

1. Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

2. Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (dotyczy dzieci od 3 roku życia),

3. Zgłoszenia dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły),

4. Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły),

do 31 marca 2020 r. w skrzynce ustawionej przed głównym wejściem do szkoły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Jeżeli ktoś z Państwa nie pobrał jeszcze potrzebnych dokumentów, proszę o indywidualny kontakt telefoniczny (89 626 70 68) w celu ustalenia odbioru potrzebnych druków.

Po odwołaniu stanu epidemicznego należy uzupełnić brakujące dokumenty i złożyć w sekretariacie szkoły.

                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                                         Beata Żujewska

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW,

KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie Oddziału Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2020   - 31 .03. 2020

godz. 15:00

1.08.2020 -   9.08.2020

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów pranych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

01.04.2020 - 12.04.2020

12.08.2020 - 15.08.2020

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2020

godz.14:00

16.08.2020

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2020- 26.04.2020

godz.15:00

19.08.2019- 22.08.2019

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2020

godz.14:00

23.08.2020

godz. 14:00

Zaborowo, 19.02.2020 r.                                  

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW,

KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2020   - 31.03. 2020

godz. 15:00

1.08.2020 -   5.08.2020

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej             i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

01.04.2020 - 12.04.2020

12.08.2020 - 15.08.2020

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2020

godz.14:00

16.08.2020

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2020- 26.04.2020

godz.15:00

19.08.2020-.22.08.2020

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2020

godz.14:00

23.08.2020

godz. 14:00

Zaborowo, 19.02.2020 r.

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO KLASY I

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2019   - 31.03. 2019

godz. 15.00

1.08.2019 -   5.08.2019 godz.15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej             i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

01.04..2019 - 12.04.2019

12.08.2019 - 15.08.2019

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2019

godz.14.00

16.08.2019

godz.14.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2019- 26.04.2019

godz.15.00

19.08.2019-.22.08.2019

godz.15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2019

godz.1400

23.08.2019

godz. 1400

KOMUNIKAT

DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziału przedszkolnego.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2019   - 31 .03. 2019

godz. 15.00

1.08.2019 -   9.08.2019 godz.15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów pranych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

01.04.2019 - 12.04.2019

12.08.2019 - 15.08.2019

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2019

godz.14.00

16.08.2019

godz.14.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2019- 26.04.2019

godz.15.00

19.08.2019- 22.08.2019

godz.15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2019

godz.1400

23.08.2019

godz. 1400


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis