Rekrutacja

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO             W ZABOROWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

GRUPA BIEDRONKI

1. Cycen Szymon

2. Jamróz Karol

3. Klekot Nina

4. Morawski Tymon

5. Rutkowska Julia Anna

6. Tańska Maja

7. Tokarski Nikodem

8. Geszczyńska Stanisława

9. Kaczorowska Michalina

10. Moszczyńska Anna

11. Niewiadomski Tymon Sebastian

12. Rudnicka Maja

13. Wielosińska Zuzanna

14. Moszczyński Miłosz

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   W ZABOROWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

GRUPA PSZCZÓŁKI

1. Marcel Cycen

2. Maria Deląg

3. Filip Jabłonowski

4. Oliwia Kotkowska

5. Aleksander Mrozowski

6. Miłosz Nowak

7. Magdalena Najmuła

8. Antoni Tański

9. Oliwia Traczyk

10. Nadia Borowska

11. Nikodem Deląg

12. Nadia Krebs

13. Antoni Morawski

14. Aleksander Rutkowski

 

 

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLASY I SP W ZABOROWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

 

1. Bergolc Zuzanna

2. Bucholska Klaudia

3. Chodyna Jakub

4. Kaczmarczyk Natan Jakub

5. Mątwicki Aleksander

6. Morawski Marcel

7. Moszczyński Wojciech

8. Sobolewski Franciszek

9. Urban Aleksandra

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

rok szkolny 2021/2022

 

Drodzy Rodzice,

w dniach od 25.02.2021 r. do 31.03.2021 r. trwa nabór dzieci do przedszkola i zapisy uczniów do szkoły. Bardzo proszę o składanie dokumentów dotyczących rekrutacji, tj.:

1. Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

2. Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (dotyczy dzieci od 3 roku życia),

3. Zgłoszenia dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły),

4. Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły),

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

  Dyrektor

                                                                                                                         Beata Żujewska

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW,

KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie Oddziału Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2021   - 31 .03. 2021

godz. 15:00

2.08.2021 -   10.08.20201

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów pranych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

01.04.2021 - 13.04.2021

12.08.2021 - 16.08.2021

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2021

godz.14:00

17.08.2021

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.04.2021 - 26.04.2021

godz.15:00

19.08.2021- 23.08.2021

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.06.2021

godz.14:00

24.08.2021

godz. 14:00


Zaborowo, 08.02.2021 r.                                  

 

 

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW,

KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2021   - 31.03. 2021

godz. 15:00

2.08.2021 -   10.08.2021

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej             i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

01.04.2021 - 13.04.2021

12.08.2021 - 16.08.2021

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2021

godz.14:00

17.08.2021

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.04.2021 - 26.04.2021

godz.15:00

19.08.2021 - 23.08.2021

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.06.2021

godz.14:00

24.08.2021

godz. 14:00

Zaborowo, 08.02.2021 r. 

 

 

 

 REKRUTACJA DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Drodzy Rodzice,

w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju, bardzo proszę o składanie dokumentów dotyczących rekrutacji, tj.:

1. Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

2. Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (dotyczy dzieci od 3 roku życia),

3. Zgłoszenia dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły),

4. Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły),

do 31 marca 2020 r. w skrzynce ustawionej przed głównym wejściem do szkoły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Jeżeli ktoś z Państwa nie pobrał jeszcze potrzebnych dokumentów, proszę o indywidualny kontakt telefoniczny (89 626 70 68) w celu ustalenia odbioru potrzebnych druków.

Po odwołaniu stanu epidemicznego należy uzupełnić brakujące dokumenty i złożyć w sekretariacie szkoły.

                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                                         Beata Żujewska

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW,

KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie Oddziału Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2020   - 31 .03. 2020

godz. 15:00

1.08.2020 -   9.08.2020

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów pranych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

01.04.2020 - 12.04.2020

12.08.2020 - 15.08.2020

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2020

godz.14:00

16.08.2020

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2020- 26.04.2020

godz.15:00

19.08.2019- 22.08.2019

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2020

godz.14:00

23.08.2020

godz. 14:00

Zaborowo, 19.02.2020 r.                                  

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW,

KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2020   - 31.03. 2020

godz. 15:00

1.08.2020 -   5.08.2020

godz.15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej             i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

01.04.2020 - 12.04.2020

12.08.2020 - 15.08.2020

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2020

godz.14:00

16.08.2020

godz.14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2020- 26.04.2020

godz.15:00

19.08.2020-.22.08.2020

godz.15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2020

godz.14:00

23.08.2020

godz. 14:00

Zaborowo, 19.02.2020 r.

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO KLASY I

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2019   - 31.03. 2019

godz. 15.00

1.08.2019 -   5.08.2019 godz.15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej             i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

01.04..2019 - 12.04.2019

12.08.2019 - 15.08.2019

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2019

godz.14.00

16.08.2019

godz.14.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2019- 26.04.2019

godz.15.00

19.08.2019-.22.08.2019

godz.15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2019

godz.1400

23.08.2019

godz. 1400

KOMUNIKAT

DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziału przedszkolnego.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.02.2019   - 31 .03. 2019

godz. 15.00

1.08.2019 -   9.08.2019 godz.15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów pranych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

01.04.2019 - 12.04.2019

12.08.2019 - 15.08.2019

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2019

godz.14.00

16.08.2019

godz.14.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2019- 26.04.2019

godz.15.00

19.08.2019- 22.08.2019

godz.15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06.2019

godz.1400

23.08.2019

godz. 1400


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis