Wolontariat

 

SZKOLNE KOŁO CARITAS

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Opiekun SK Caritas

Ks. Michał Bekisz

Przewodnicząca SK CARITAS – Klaudia Nowak

Z-ca Przewodniczącej SK CARITAS – Lena Granica

Sekretarz SK CARITAS – Alicja Urban

Skarbnik SK CARITAS – Martyna Rogozińska

CZŁONKOWIE SK CARITAS:

 Oliwia Sumicka, Karolina Fabisiak, Aleksander Grymkowski, Nikola Łamejko, Weronika Anna Rapkiewicz, Bartosz Urban, Karol Wawrzyniak, Sandra Brzozowska, Kacper Cichocki, Anna Maria Golon, Gabriel Kuciński, Miłosz Kwestarz, Maja Marcinkowska, Fabian Mątwicki, Zuzanna Moszczyńska, Weronika Mrozowska, Wojciech Mydło, Julia Stefańska, Grzegorz Tomaszewski

 

 

 

 

SZKOLNE KOŁO CARITAS

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Pola Nadziei

W piątek 20 października odbyło się w naszej szkole sadzenie żonkili w ramach akcji fundacji Caritas. Żonkile posadziliśmy, w kształcie serca,  w pobliżu placu zabaw nieopodal szkoły. W akcji brali udział nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie- członkowie szkolnego koła wolontariatu. Wiosną, kiedy nadejdzie okres kwitnienia kwiatów przeprowadzimy akcję na rzecz hospicjów prowadzonych przez Caritas.

Tekst: Magdalena Łączkowska

caritas 640x359

 

Opiekun

Ksiądz Michał Bekisz

Dagmara Żaglewska- Przewodnicząca SK CARITAS

Sylwia Kołodziejska - Z-ca Przewodniczącej SK CARITAS

Maria Sowińska - Sekretarz SK CARITAS

Aleksandra Łamejka - Skarbnik SK CARITAS

 

CZŁONKOWIE SK CARITAS:

 Amelia Cupała, Karolina Kowalska, Emilia Klimczak, Julia Rogozińska.

Szkolne Koło Caritas działa zgodnie z regulaminem Szkolnego Koła Caritas.

Cele i zadania Szkolnego Koła Caritas:

1. Najistotniejszym celem działalności Szkolnego Koła Caritas jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

2. Zadania Szkolnego Koła Caritas są:

- pogłębienie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie,

- uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,

- krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,

- stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,

- rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.,

- troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,

- rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanej pomocy,

- stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i Parafialny Zespół Caritas, na którego terenie działa Koło,

- pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,

- pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,

- współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis