Wolontariat

SZKOLNE KOŁO CARITAS

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Pola Nadziei

W piątek 20 października odbyło się w naszej szkole sadzenie żonkili w ramach akcji fundacji Caritas. Żonkile posadziliśmy, w kształcie serca,  w pobliżu placu zabaw nieopodal szkoły. W akcji brali udział nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie- członkowie szkolnego koła wolontariatu. Wiosną, kiedy nadejdzie okres kwitnienia kwiatów przeprowadzimy akcję na rzecz hospicjów prowadzonych przez Caritas.

Tekst: Magdalena Łączkowska

caritas 640x359

 

Opiekun

Ksiądz Michał Bekisz

Dagmara Żaglewska- Przewodnicząca SK CARITAS

Sylwia Kołodziejska - Z-ca Przewodniczącej SK CARITAS

Maria Sowińska - Sekretarz SK CARITAS

Aleksandra Łamejka - Skarbnik SK CARITAS

 

CZŁONKOWIE SK CARITAS:

 Amelia Cupała, Karolina Kowalska, Emilia Klimczak, Julia Rogozińska.

Szkolne Koło Caritas działa zgodnie z regulaminem Szkolnego Koła Caritas.

Cele i zadania Szkolnego Koła Caritas:

1. Najistotniejszym celem działalności Szkolnego Koła Caritas jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

2. Zadania Szkolnego Koła Caritas są:

- pogłębienie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie,

- uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,

- krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,

- stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,

- rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.,

- troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,

- rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanej pomocy,

- stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i Parafialny Zespół Caritas, na którego terenie działa Koło,

- pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,

- pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,

- współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis