Wykaz podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ   IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer
dopuszczenia

0

Religia

Jesteśmy dziećmi Bożymi

(red) Ks. J.Szpet, D.Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

AZ – 03 – 01/10- P0-1/11

Oddział Przedszkolny

Ola i Ada

W. Żaba-Żabińska

MAC

Język angielskiSZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ   IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1

Edukacja wczesno-szkolna

,,Oto ja ”Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej , z uwzględnieniem procesów indywidualizacji kształcenia”

Karina Mucha

Anna Talmach –Tkacz

Joanna Wasionek

MAC

803/1/2017

Język angielski

Hello Explorer + ćwiczenia

Jeniffer Heath

Rebecca Adlard

DorotaSikoraBanasik

Marta Mrozik

Alina ŁubeckA

Nowa Era

830/1/2017

Religia

W Imię Ojca i Syna i Ducha Św.+ karty pracy

R.Szewczyk, A. Frączak

Wydawnictwo Katechetyczne

UZ-11-01/10-WA-1/12

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i jęz. angielskiego zakupuje szkoła

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

2

Edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła

Maria Lorek,                   Monika Zatorska

MEN

Ćwiczenia z pomysłem cz.1, cz.2, cz.3, cz.4

Ćwiczenia z pomysłem Matematyka           cz.1, cz.2, cz.3, cz.4

WSiP SA

Język angielski

EW Hello Explorer +ćwiczenia

Jenifer Heath,

Dorota Sikora –Banasik

Nowa Era               Spółka z.o.o

830/2/2018

Religia

Kochamy Pana Jezusa + karty pracy

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech,

Poznań

AZ-12-01/10-PO-1/12

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i jęz. angielskiego zakupuje szkoła

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

3

Edukacja wczesno -szkolna

Nasza szkoła

Maria Lorek,                    Monika Zatorska

MEN

Ćwiczenia z pomysłem cz.1, cz.2, cz.3, cz.4

Ćwiczenia z pomysłem Matematyka         cz.1, cz.2, cz.3, cz.4

WSiP SA

Język angielski

My world 3

Książka ucznia

Jenifer Heath,

Dorota Sikora –Banasik

Nowa Era               Spółka z.o.o

493/3/2013/2016

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa+ karty pracy

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech

Poznań

AZ-13-01/10

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i jęz. angielskiego zakupuje szkoła

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ   IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

 

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 

4

Język polski

Nowe słowa na start!

+ćwiczenia

A. Klimowicz
M. Derlukiewicz

Nowa Era               Spółka z.o.o

907/1/2017

 

Język angielski

Junior Explorer +ćwiczenia

Jeniffer Heath, Michelle Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Nowa Era               Spółka z.o.o

837/1/2017

 

Historia

Wczoraj i dziś + ćwiczenia

B.Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

Nowa Era               Spółka z.o.o

877/1/2017

 

Matematyka

Matematyka z kluczem + ćwiczenia

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Nowa Era               Spółka z.o.o

875/1/2017

Przyroda

Tajemnice przyrody + ćwiczenia

 

M. Marko-Worłowska,

J. Stawarz,

F. Szlajfer

Nowa Era               Spółka z.o.o

863/2017

 

Technika

Jak to działa?

L. Łabecki

M. Łabecka

Nowa Era               Spółka z.o.o

295/1/2017

 

Religia

Jestem Chrześcijaninem

red. M. Czyżewski,

Wydawnictwo

Katechetyczne

AZ-31-01/10-wa-1/2

 

Muzyka

Lekcja muzyki

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era               Spółka z.o.o

852/1/2017

 

Plastyka

Do dzieła!

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era               Spółka z.o.o

903/1/2017

 

Informatyka

Lubię to!

M. Kęska

Nowa Era               Spółka z.o.o

847/1/2017

 

Podręczniki do poszczególnych przedmiotów i zeszyty ćwiczeń zakupuje szkoła

 


SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

5

Język polski

Nowe słowa na start

+ ćwiczenia

  1. Klimowicz

Nowa Era               Spółka z.o.o

907/2/2018

Język angielski

Junior Explorer

+ ćwiczenia

Jennifer Heath, Michelle Crawford, Marta Mrozik-Jadacka

Nowa Era               Spółka z.o.o

837/2/2018

Historia

„Wczoraj i dziś”

podręcz.

G. Wojciechowski

Nowa Era               Spółka z.o.o

443/2/2013/2015

Matematyka

Matematyka z kluczem cz.1 i cz. 2

+ ćwiczenia

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Nowa Era               Spółka z.o.o

875/2/2018

Biologia

Puls życia podręcz.

M. Sęktas,

J. Stawarz

Nowa Era               Spółka z.o.o

844/1/2018

Geografia

Planeta Nowa

+ ćwiczenia

F.Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era               Spółka z.o.o

 906/1/2018 

Technika

Jak to działa ? podręcz.

Lech Łabecki,
Marta Łabecka

Nowa Era               Spółka z.o.o

295/2/2010/2015

Informatyka

Lubię to ! podręcz.

M. Kęska

Nowa Era               Spółka z.o.o

729/2/2016

Religia

Wierzę w Boga

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech,

Poznań

AZ-22-01/10-PO-1/12

Muzyka

Lekcja muzyki

M. Gromek

G. Kilibach

Nowa Era

Spółka z.o.o

589/2/2013/2015

Plastyka

Do dzieła! podręcz.

\

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

Spółka z.o.o

326/2/2011/2015

Podręczniki do poszczególnych przedmiotów i zeszyty ćwiczeń zakupuje szkoła

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

6

Język polski

„Teraz polski!”

+ ćwiczenia

A. Klimowicz

Nowa Era               Spółka z.o.o

538/3/2014/2015

Język angielski

World Explorer 6
+ ćwiczenia

Jennifer Heath, Michelle Crawford,

Nowa Era               Spółka z.o.o

Najnowsze wydanie

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”

G.Wojciechowski

Nowa Era               Spółka z.o.o

443/3/2014/2015

Matematyka

Matematyka z kluczem +ćwiczenia

M.Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Nowa Era               Spółka z.o.o

157/4/2011

Przyroda

Tajemnice przyrody

+ ćwiczenia

, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Hanna Kowalczyk

Nowa Era               Spółka z.o.o

399/3/2014

399/3/2014/2015

   

Zajęcia informatyczne

Lubię to!

M. Kęska

Nowa Era               Spółka z.o.o

847/1/2017

Religia

Wierzę w Święty Kościół Powszechny

Wydawnictwo Katechetyczne

AZ-23-01/10-WA-5/14

Muzyka

Lekcja muzyki

M. Gromek

G. Kilibach

Nowa Era               Spółka z.o.o

589/3/2014

Plastyka

Do dzieła !

podręcz.

J. Lukas

K. Onak

Nowa Era               Spółka z.o.o

326/3/2011/2015

Zajęcia techniczne

Jak to działa ?

L. Łabecki M.Łabecka

Nowa Era               Spółka z.o.o

295/1/2017

Podręczniki do poszczególnych przedmiotów i zeszyty ćwiczeń zakupuje szkoła

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

7

Język polski

Nowe słowa na start

+ćwiczenia

J. Kościerzyńska
M. Chmiel
M.j Szulc
A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era               Spółka z.o.o

907/4/2017

Język angielski

Teen Explorer

+ ćwiczenia

Angela Bandis, Diana Shotton

Nowa Era               Spółka z.o.o

837/4/2017

Język niemiecki

Meine Deutschtour + ćwiczenia


E. Kościelniak - Walewska,

M. Kosacka

Nowa Era               Spółka z.o.o

838/1/2017

Historia

Wczoraj i dziś

S. Roszak, A.Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

Nowa Era               Spółka z.o.o

877/4/2017

Matematyka

Matematyka z kluczem

+ ćwiczenia

Nowa Era               Spółka z.o.o

875/4/2017

Biologia

Puls życia

 

M. Jefimow

Nowa Era               Spółka z.o.o

844/4/2017

Fizyka

Spotkanie z fizyką

G. Francuz – Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny - Różańska

Nowa Era               Spółka z.o.o

885/1/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era               Spółka z.o.o

785/1/2017

Geografia

Planeta Nowa

+ ćwiczenia

R. Malarz

M. Szubert

Nowa Era               Spółka z.o.o

906/3/2017

Informatyka

Lubię to!

G. Koba

Nowa Era               Spółka z.o.o

847/4/2017

Religia

Twoje Słowo światłem na mojej drodze

red. P. Tomasik

Wydawnictwo Katechetyczne

AZ-31-01/10-WA-1/2

Muzyka

Lekcja Muzyki

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era               Spółka z.o.o

852/4/2017

Plastyka

Do dzieła!

M. Ipczyńska
N. Mrozkowiak

Nowa Era               Spółka z.o.o

903/4/2017

Podręczniki do poszczególnych przedmiotów i zeszyty ćwiczeń zakupuje szkoła


SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

8

Język polski

Nowe słowa na start

+ćwiczenia

J. Kościerzyńska
M. Chmiel
M.j Szulc
A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

Spółka z.o.o

907/5/2018

Język angielski

Teen Explorer

Angela Bandis, Diana Shotton

Nowa Era

Spółka z.o.o

837/5/2018

Język niemiecki

Meine Deutschtour + ćwiczenia


E. Kościelniak - Walewska

M. Kosacka

Nowa Era

Spółka z.o.o

 838/2/2018

Historia

Wczoraj i dziś

S. Roszak, A.Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

Nowa Era

Spółka z.o.o

877/5/2018

Matematyka

Matematyka z kluczem

+ ćwiczenia

Nowa Era

Spółka z.o.o

875/5/2018

Biologia

Puls życia

 

M. Jefimow

Nowa Era

Spółka z.o.o

 844/3/2018

Fizyka

Spotkania z fizyką

G. Francuz – Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny - Różańska

Nowa Era

Spółka z.o.o

885/2/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era

Spółka z.o.o

785/2/2018

Geografia

Planeta Nowa

+ ćwiczenia

R. Malarz

M. Szubert

Nowa Era

Spółka z.o.o

906/4/2018

Informatyka

Lubię to!

G. Koba

Nowa Era

Spółka z.o.o

847/5/2018

Religia

Ty ścieżkę życia mi ukażesz

Ks. P. Tomasik

Wydawnictwo Katechetyczne

AZ-32-01/10-WA-1/13

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

Nowa Era

Spółka z.o.o

874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Spółka z.o.o

846/2017

Podręczniki do poszczególnych przedmiotów i zeszyty ćwiczeń zakupuje szkoła

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017 2018.docx)SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017 2018.docx35 kB2017-08-21 08:35
Pobierz plik (SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016 2017.docx)Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016 201731 kB2016-06-29 10:19

Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis