Wykaz podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

 

PODRĘCZNIKI DO RELIGII ZAKUPUJĄ RODZICE, POZOSTAŁE ZAPEWNIA SZKOŁA.

Klasa

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

5-6 latki

Religia

Jesteśmy dziećmi Bożymi

Red. ks. P. Tomasik

Katechetyczne

I

Religia

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

+ Karty pracy

R. Szewczyk

A. Frączak

Katechetyczne

II

Religia

Kochamy Pana Jezusa

+ Karty pracy

Red. ks. prof. J. Szpet

D. Jackowiak

Św. Wojciech

Poznań

III

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa

+ Karty pracy

Red. ks. J. Szpet

D. Jackowiak

Św. Wojciech

Poznań

IV

Religia

Jestem Chrześcijaninem

Red. M. Czyżewski

Katechetyczne

V

Religia

Wierzę w Boga

Red. ks. J. Szpet

D. Jackowiak

Św. Wojciech

Poznań

VI

Religia

Wierzę w Święty Kościół Powszechny

Red. ks. P. Tomasik

Katechetyczne

VII

Religia

Twoje słowo światłem na mojej drodze

 

Red. ks. P. Tomasik

Katechetyczne

VIII

Religia

Ty ścieżkę życia mi ukażesz

Red. ks. P. Tomasik

Katechetyczne

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ   IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer
dopuszczenia

0

Religia

Jesteśmy dziećmi Bożymi

(red) Ks. J.Szpet, D.Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

AZ – 03 – 01/10- P0-1/11

Oddział Przedszkolny

Ola i Ada

W. Żaba-Żabińska

MAC

Język angielskiSZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ   IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1

Edukacja wczesno-szkolna

,,Oto ja ”Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej , z uwzględnieniem procesów indywidualizacji kształcenia”

Karina Mucha

Anna Talmach –Tkacz

Joanna Wasionek

MAC

803/1/2017

Język angielski

Hello Explorer + ćwiczenia

Jeniffer Heath

Rebecca Adlard

DorotaSikoraBanasik

Marta Mrozik

Alina ŁubeckA

Nowa Era

830/1/2017

Religia

W Imię Ojca i Syna i Ducha Św.+ karty pracy

R.Szewczyk, A. Frączak

Wydawnictwo Katechetyczne

UZ-11-01/10-WA-1/12

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i jęz. angielskiego zakupuje szkoła

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

2

Edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła

Maria Lorek,                   Monika Zatorska

MEN

Ćwiczenia z pomysłem cz.1, cz.2, cz.3, cz.4

Ćwiczenia z pomysłem Matematyka           cz.1, cz.2, cz.3, cz.4

WSiP SA

Język angielski

EW Hello Explorer +ćwiczenia

Jenifer Heath,

Dorota Sikora –Banasik

Nowa Era               Spółka z.o.o

830/2/2018

Religia

Kochamy Pana Jezusa + karty pracy

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech,

Poznań

AZ-12-01/10-PO-1/12

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i jęz. angielskiego zakupuje szkoła

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

3

Edukacja wczesno -szkolna

Nasza szkoła

Maria Lorek,                    Monika Zatorska

MEN

Ćwiczenia z pomysłem cz.1, cz.2, cz.3, cz.4

Ćwiczenia z pomysłem Matematyka         cz.1, cz.2, cz.3, cz.4

WSiP SA

Język angielski

My world 3

Książka ucznia

Jenifer Heath,

Dorota Sikora –Banasik

Nowa Era               Spółka z.o.o

493/3/2013/2016

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa+ karty pracy

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech

Poznań

AZ-13-01/10

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i jęz. angielskiego zakupuje szkoła

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ   IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

 

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 

4

Język polski

Nowe słowa na start!

+ćwiczenia

A. Klimowicz
M. Derlukiewicz

Nowa Era               Spółka z.o.o

907/1/2017

 

Język angielski

Junior Explorer +ćwiczenia

Jeniffer Heath, Michelle Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Nowa Era               Spółka z.o.o

837/1/2017

 

Historia

Wczoraj i dziś + ćwiczenia

B.Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

Nowa Era               Spółka z.o.o

877/1/2017

 

Matematyka

Matematyka z kluczem + ćwiczenia

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Nowa Era               Spółka z.o.o

875/1/2017

Przyroda

Tajemnice przyrody + ćwiczenia

 

M. Marko-Worłowska,

J. Stawarz,

F. Szlajfer

Nowa Era               Spółka z.o.o

863/2017

 

Technika

Jak to działa?

L. Łabecki

M. Łabecka

Nowa Era               Spółka z.o.o

295/1/2017

 

Religia

Jestem Chrześcijaninem

red. M. Czyżewski,

Wydawnictwo

Katechetyczne

AZ-31-01/10-wa-1/2

 

Muzyka

Lekcja muzyki

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era               Spółka z.o.o

852/1/2017

 

Plastyka

Do dzieła!

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era               Spółka z.o.o

903/1/2017

 

Informatyka

Lubię to!

M. Kęska

Nowa Era               Spółka z.o.o

847/1/2017

 

Podręczniki do poszczególnych przedmiotów i zeszyty ćwiczeń zakupuje szkoła

 


SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

5

Język polski

Nowe słowa na start

+ ćwiczenia

  1. Klimowicz

Nowa Era               Spółka z.o.o

907/2/2018

Język angielski

Junior Explorer

+ ćwiczenia

Jennifer Heath, Michelle Crawford, Marta Mrozik-Jadacka

Nowa Era               Spółka z.o.o

837/2/2018

Historia

„Wczoraj i dziś”

podręcz.

G. Wojciechowski

Nowa Era               Spółka z.o.o

443/2/2013/2015

Matematyka

Matematyka z kluczem cz.1 i cz. 2

+ ćwiczenia

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Nowa Era               Spółka z.o.o

875/2/2018

Biologia

Puls życia podręcz.

M. Sęktas,

J. Stawarz

Nowa Era               Spółka z.o.o

844/1/2018

Geografia

Planeta Nowa

+ ćwiczenia

F.Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era               Spółka z.o.o

 906/1/2018 

Technika

Jak to działa ? podręcz.

Lech Łabecki,
Marta Łabecka

Nowa Era               Spółka z.o.o

295/2/2010/2015

Informatyka

Lubię to ! podręcz.

M. Kęska

Nowa Era               Spółka z.o.o

729/2/2016

Religia

Wierzę w Boga

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech,

Poznań

AZ-22-01/10-PO-1/12

Muzyka

Lekcja muzyki

M. Gromek

G. Kilibach

Nowa Era

Spółka z.o.o

589/2/2013/2015

Plastyka

Do dzieła! podręcz.

\

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

Spółka z.o.o

326/2/2011/2015

Podręczniki do poszczególnych przedmiotów i zeszyty ćwiczeń zakupuje szkoła

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

6

Język polski

„Teraz polski!”

+ ćwiczenia

A. Klimowicz

Nowa Era               Spółka z.o.o

538/3/2014/2015

Język angielski

World Explorer 6
+ ćwiczenia

Jennifer Heath, Michelle Crawford,

Nowa Era               Spółka z.o.o

Najnowsze wydanie

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”

G.Wojciechowski

Nowa Era               Spółka z.o.o

443/3/2014/2015

Matematyka

Matematyka z kluczem +ćwiczenia

M.Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Nowa Era               Spółka z.o.o

157/4/2011

Przyroda

Tajemnice przyrody

+ ćwiczenia

, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Hanna Kowalczyk

Nowa Era               Spółka z.o.o

399/3/2014

399/3/2014/2015

   

Zajęcia informatyczne

Lubię to!

M. Kęska

Nowa Era               Spółka z.o.o

847/1/2017

Religia

Wierzę w Święty Kościół Powszechny

Wydawnictwo Katechetyczne

AZ-23-01/10-WA-5/14

Muzyka

Lekcja muzyki

M. Gromek

G. Kilibach

Nowa Era               Spółka z.o.o

589/3/2014

Plastyka

Do dzieła !

podręcz.

J. Lukas

K. Onak

Nowa Era               Spółka z.o.o

326/3/2011/2015

Zajęcia techniczne

Jak to działa ?

L. Łabecki M.Łabecka

Nowa Era               Spółka z.o.o

295/1/2017

Podręczniki do poszczególnych przedmiotów i zeszyty ćwiczeń zakupuje szkoła

SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

7

Język polski

Nowe słowa na start

+ćwiczenia

J. Kościerzyńska
M. Chmiel
M.j Szulc
A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era               Spółka z.o.o

907/4/2017

Język angielski

Teen Explorer

+ ćwiczenia

Angela Bandis, Diana Shotton

Nowa Era               Spółka z.o.o

837/4/2017

Język niemiecki

Meine Deutschtour + ćwiczenia


E. Kościelniak - Walewska,

M. Kosacka

Nowa Era               Spółka z.o.o

838/1/2017

Historia

Wczoraj i dziś

S. Roszak, A.Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

Nowa Era               Spółka z.o.o

877/4/2017

Matematyka

Matematyka z kluczem

+ ćwiczenia

Nowa Era               Spółka z.o.o

875/4/2017

Biologia

Puls życia

 

M. Jefimow

Nowa Era               Spółka z.o.o

844/4/2017

Fizyka

Spotkanie z fizyką

G. Francuz – Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny - Różańska

Nowa Era               Spółka z.o.o

885/1/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era               Spółka z.o.o

785/1/2017

Geografia

Planeta Nowa

+ ćwiczenia

R. Malarz

M. Szubert

Nowa Era               Spółka z.o.o

906/3/2017

Informatyka

Lubię to!

G. Koba

Nowa Era               Spółka z.o.o

847/4/2017

Religia

Twoje Słowo światłem na mojej drodze

red. P. Tomasik

Wydawnictwo Katechetyczne

AZ-31-01/10-WA-1/2

Muzyka

Lekcja Muzyki

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era               Spółka z.o.o

852/4/2017

Plastyka

Do dzieła!

M. Ipczyńska
N. Mrozkowiak

Nowa Era               Spółka z.o.o

903/4/2017

Podręczniki do poszczególnych przedmiotów i zeszyty ćwiczeń zakupuje szkoła


SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

8

Język polski

Nowe słowa na start

+ćwiczenia

J. Kościerzyńska
M. Chmiel
M.j Szulc
A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

Spółka z.o.o

907/5/2018

Język angielski

Teen Explorer

Angela Bandis, Diana Shotton

Nowa Era

Spółka z.o.o

837/5/2018

Język niemiecki

Meine Deutschtour + ćwiczenia


E. Kościelniak - Walewska

M. Kosacka

Nowa Era

Spółka z.o.o

 838/2/2018

Historia

Wczoraj i dziś

S. Roszak, A.Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

Nowa Era

Spółka z.o.o

877/5/2018

Matematyka

Matematyka z kluczem

+ ćwiczenia

Nowa Era

Spółka z.o.o

875/5/2018

Biologia

Puls życia

 

M. Jefimow

Nowa Era

Spółka z.o.o

 844/3/2018

Fizyka

Spotkania z fizyką

G. Francuz – Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny - Różańska

Nowa Era

Spółka z.o.o

885/2/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era

Spółka z.o.o

785/2/2018

Geografia

Planeta Nowa

+ ćwiczenia

R. Malarz

M. Szubert

Nowa Era

Spółka z.o.o

906/4/2018

Informatyka

Lubię to!

G. Koba

Nowa Era

Spółka z.o.o

847/5/2018

Religia

Ty ścieżkę życia mi ukażesz

Ks. P. Tomasik

Wydawnictwo Katechetyczne

AZ-32-01/10-WA-1/13

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

Nowa Era

Spółka z.o.o

874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Spółka z.o.o

846/2017

Podręczniki do poszczególnych przedmiotów i zeszyty ćwiczeń zakupuje szkoła

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017 2018.docx)SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017 2018.docx35 kB2017-08-21 08:35
Pobierz plik (SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016 2017.docx)Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016 201731 kB2016-06-29 10:19