NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W ZABOROWIE

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W ZABOROWIE

           „Ponieważ żyli prawem wilka
           historia o nich głucho milczy…”
                                              Z. Herbert

łącz

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie uczestniczyli w apelu, podczas którego obejrzeli prezentację multimedialną i dowiedzieli się, dlaczego partyzanci, określani mianem „żołnierzy drugiej konspiracji”, stawiali opór sowietyzacji Polski oraz sprzeciwiali się podporządkowaniu jej ZSRR. Społeczność szkoły poznała trudną historię Polski Ludowej. Szóstoklasiści zaprezentowali sylwetki: Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Zygmunta Sziendzielarza ps. „Łupaszka”, Zyty Kucharzewskiej „Feluś”, Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, Stanisława Sojczyńskiego ps. „Worszyc”, Danuty Sochówny ps. „Rad” oraz ostatniego członka ruchu oporu Józefa Franczaka ps. „Lalek”.                Podczas apelu uczniowie wysłuchali wiersza pt. „Wilki” Zbigniewa Herberta . Utwór jest pięknym hołdem złożonym Wyklętym przez niezłomnego poetę. Szkolny zespół zaśpiewał piosenkę „Jedna chwila”, opowiadającą o bohaterskiej postawie „Inki”. Dzięki gazetce poświęconej Żołnierzom Niezłomnym uczniowie mogli poszerzyć i utrwalić wiadomości.

           Nad przygotowaniem i przebiegiem działań związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych czuwali pani Anna Kozłowska oraz pan Zbigniew Czechowski.

                                                                                  Tekst: Anna Kozłowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis