WRZESIEŃ 39

Żywa lekcja historii

39

 

W dniu 14 marca 2019 roku gościliśmy w naszej szkole grupę artystyczną “Rekonstrukto”, która przedstawiła naszym uczniom pokaz historyczny pt. "Wrzesień 39" prezentujący losy państwa, narodu i żołnierza polskiego tuż przed wybuchem II wojny światowej. Podczas pokazu uczniowie mogli posłuchać ciekawej narracji i obejrzeć bezpieczne repliki broni, ekwipunek żołnierski używany podczas kampanii wrześniowej oraz polskie mundury wojskowe wzór 36 szeregowego i podoficera. Lekcja ta wzbudziła duże zainteresowanie uczniów.  Prowadzący umieli w ciekawy sposób przedstawić  wydarzenia związane
z okresem II wojny światowej. Po pokazie uczniowie mieli możliwość osobistego zapoznania się ze wszystkimi rekwizytami. Były to m. in. różne rodzaje broni, telefon polowy, maska przeciwgazowa, granaty ręczne i wiele innych.

Tekst: Zbigniew Czechowski


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis