PRZYJACIEL SZKOŁY W KIEŁPINACH

Szkoła Podstawowa w Zaborowie „Przyjacielem Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach”

page

„Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach” - takim zaszczytnym tytułem została wyróżniona Szkoła Podstawowa w Zaborowie 13 listopada 2019 roku podczas 1. rocznicy nadania szkole w Kiełpinach imienia Orła Białego. Pani dyrektor Beata Żujewska przyjęła zaproszenie pani dyrektor Gabrieli Marcinkowskiej i wraz z panią Anną Kozłowską oraz pocztem sztandarowym szkoły w Zaborowie uczestniczyła w uroczystości, podczas której otrzymaliśmy statuetkę „Przyjaciela Szkoły”. Świętowanie pierwszej rocznicy stało się początkiem międzyszkolnej współpracy.

Tekst: Anna Kozłowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis