NAUKA ZDALNA 29.04.2020 - KLASY VII-VIII

KLASA VII

WF

Dziś trochę powtórki z ustawienia i zasad gry w piłce siatkowej .

https://www.youtube.com/watch?v=nx2rIngytQs

Etapy nauki przyjęcia piłki w siatkówce

https://www.youtube.com/watch?v=v4r2vkZos4U

 

JĘZYK ANGIELSKI

Spotykamy się online

 

JĘZYK POLSKI

Spotykamy się online

 

FIZYKA

Temat-1: Praca, warunki jej wykonania, wzór i jednostka pracy.

Codziennie wykonujemy jakąś czynność, ale czy zawsze możemy powiedzieć, że wykonaliśmy pracę wykonując tą czynność. Myślę, że nie. Muszą więc być spełnione pewne warunki aby móc powiedzieć, że wykonując daną czynność wykonaliśmy pracę. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Pan Podkręcony postanowił przewrócić ściankę działową w swoim domu gołymi rękami tzn. bez używania jakichkolwiek narzędzi. Pchał ta ściankę z jednej strony, potem postanowił zrobić to z drugiej strony. Namęczył się bardzo. Jak się domyślacie ścianka jak stała tak stoi. Zadajmy więc sobie pytanie. Czy Pan Podkręcony wykonał pracę związaną z przewróceniem tej ścianki? Myślę, że nie. Wynika z tego, że muszą być spełnione pewne warunki. Musimy działać siłą – to chyba oczywiste – ale musi być również widoczny efekt działania tej siły. W naszym przykładzie ścianka powinna się przewrócić wtedy moglibyśmy powiedzieć, że Pan Podkręcony wykonał pracę. Aby obliczyć pracę stosujemy następujący wzór. W = F *s [N*m = J].

W – praca, F – siła, s – przesunięcie , efekt działania siły, N – Newton, m – metr,

J – Joul(dżul). Jednostką pracy jest dżul.

Temat-2: Obliczanie pracy.

Zadanie 1.

Oblicz pracę wykonaną przez siłę o wartości 20 N, która przesunęła ciało na odległość 20 cm.

Zadanie 2.

Jaką pracę wykonał Krzysiu, który podniósł skowronka o masie 30 dkg na wysokość 2 m.

Zadanie 3.

Jakaś siła wykonując pracę 40 J przesunęła ciało na odległość 20 m. Oblicz wartość tej siły.

Zadania do rozwiązania po 29.04.2020r.

MATEMATYKA

Zapoznaj się z tematem Punkty w układzie współrzędnych – podręcznik strona 308

PLASTYKA

1.Podręcznik do plastyki „Do dzieła!” – Temat: To warto zobaczyć.

2.”Panorama Racławicka” https://www.youtube.com/watch?v=bLNoOpOIXTw

3. Po obejrzeniu filmu zapisz w zeszycie odpowiedzieć na poniższe pytania:

a). Kto był pomysłodawcą i twórcą powstania „Panoramy”?

b). W jakich latach powstało dzieło?

c). Jakie wydarzenie przedstawia „Panorama”?

d) . Jakich rozmiarów jest „Panorama Racławicka”?

e). Na jakim płótnie namalowana została ”Panorama”?

 

 KLASA VIII

HISTORIA

T: Europa po rozpadzie ZSRS.

Obejrzyjcie krótki film https://www.youtube.com/watch?v=wpb6Yab36-w  i wypiszcie jakie państwa powstały na gruzach ZSRS.  Przeczytajcie także fragment podręcznika dotyczący wojny  w Jugosławii (str. 237-238) i zapiszcie w zeszycie jakie były przyczyny i skutki wojny domowej w byłej Jugosławii. Wykonajcie też zadania 1,4,5,6 w zeszycie ćwiczeń str. 104-105.

JĘZYK POLSKI

Spotykamy się online

GEOGRAFIA

Temat: Podsumowanie działu ,, Ameryka Północna i Południowa”.

Utrwalamy wiadomości i umiejętności z działu,, Ameryka Północna i Południowa”.         Jeszcze raz przypomnijcie sobie treści zawarte w podręczniku na str.100-148, sprawdźcie swoją wiedzę testem (str.149-150) oraz wykonajcie pisemnie zadania na podsumowanie działu III w zeszycie ćwiczeń ( prześlijcie dokumentację swojej pracy).

W następnym tygodniu czeka Was test sprawdzający z tego działu.

FIZYKA

Temat-1: Źródła światła. Podstawowe wiadomości o świetle.

Światło dochodzi do naszych oczu z wielu źródeł. Promienie świetlne przenoszą informacje dotyczące koloru, kształtu, wielkości przedmiotów, które znajdują się wokół nas. Dzięki temu widzimy przedmioty, które wokół nas się znajdują. W czasie dnia widzimy dobrze natomiast w nocy sprawia nam to trudność. Światło jest to fala elektromagnetyczna, jej prędkość jest bardzo duża i przyjmuje się 300000 km/s. Fala ta (światło) w ośrodku jednorodnym ( można przyjąć, że takim ośrodkiem do pewnej wysokości jest powietrze) rozchodzi się po liniach prostych ze stałą prędkością. Światło więc porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Zadanie 1.

Wszystkie źródła, które wytwarzają światło ( ma ono takie same własności) podzielono na dwa rodzaje – naturalne (te, które powstały bez ingerencji człowieka) i sztuczne (te, które są wytworem człowieka). Wymień proszę 5 źródeł naturalnych i 5 źródeł sztucznych.

Zadanie 2.

W astronomii znalazła zastosowanie odległość zwana rokiem świetlnym. Znaczy to jaką odległość przebędzie światło w czasie jednego roku. Do najbliższej gwiazdy na niebie jest około 4 lat świetlnych. Oblicz ile to kilometrów. (Weź pod uwagę również rok przestępny).

Temat-2: Prawo odbicia światła.

Na pewno wszyscy puszczaliśmy tzw. zajączki. Są to promienie świetlne odbite od jakiejś powierzchni gładkiej (lusterko, wypolerowana powierzchnia metalu, szkiełko od zegarka itd.).Proszę wejść na stronę (https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/4791/prawo-odbicia-swiatla/) i przeanalizować to prawo. Na podstawie tej analizy proszę odpowiedzieć na pytanie.

Zadanie 3.

Kąt zawarty pomiędzy promieniem padającym a odbitym wynosi 840. Ile wynosi kąt padania a ile kąt odbicia.

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis