PODZIĘKOWANIE

Podziękowania

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie trwają przygotowania
do powrotu uczniów. W tym trudnym czasie nasza placówka może liczyć
na wsparcie lokalnej społeczności. Pani Katarzyna Brulińska - sołtys Zaborowa pokryła część kosztów zakupu drukarki, która zostanie wykorzystana m.in. do przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczniów. Pieniądze pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Zaborowo.

drukarka 1

Cała społeczność szkoły składa serdeczne podziękowania
Pani Sołtys i Mieszkańcom Zaborowa,
dzięki którym zakup nowego urządzenia był możliwy.


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis